Tag: เจดีย์หินทราย(วัดป่ากุง)

เจดีย์หินทราย(วัดป่ากุง)

เจดีย์หินทราย(วัดป่ากุง) ตั้งอยู่ที่ วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด เป็นเจดีย์หินทรายที่งดงามที่สุดในประเทศไทย วัดนี้มีชื่อทางการว่า วัดประชาคมวนาราม สร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร มีเจดีย์ขนาดใหญ่ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เหตุที่หลวงปู่ศรี ท่านมีดำริให้สร้างพระเจดีย์หิน เนื่องจากเมื่อพ.ศ. 2531 หลวงปู่ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ  จำพรรษาที่ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ หรือ โบโรบูโดร์ และได้ประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของมหาเจดีย์แห่งนั้น จึงได้เล่าให้คณะศิษย์ฟัง ต่อมาใน ปี พ.ศ 2535 การก่อสร้างจึงเริ่มขึ้น จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 มีพิธียกยอดเจดีย์ทองคำแท้หนัก 101 ขึ้นประดิษฐาน ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุอยู่จุดศูนย์กลางของเจดีย์ ผนังแกะสลักเรื่องราวพระพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก รวมทั้งประวัติของหลวงปู่ศรีและรูปบูรพาจารย์ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด  เจดีย์อนุสรณ์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ภายหลังการมรณภาพของพระเกจิอาจารย์สายวิปัสนา พระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปู่ศรี แห่งวัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุง เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ ได้สร้างเจดีย์อนุสรณ์หลวงปู่ศรี เป็นเจดีย์กลางน้ำ มีน้ำพุ 2 ข้าง อย่างสวยงาม เป็นที่ตั้งสังขารของหลวงปู่ ให้ศิษย์และประชาชนทั่วไปที่ศรัทธาหลวงปู่ ได้มาสักการะสังขารท่าน […]

Read More