Tag: เที่ยว กาญจนบุรี

เที่ยว กาญจนบุรี

กาญจนบุรี “แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก” เทศกาล/ประเพณี งานเทศกาลชาวเรือชาวแพ จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายน ที่บริเวณ ถนนสองแคว ริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี งานวันอาบน้ำแร่แช่น้ำตก จัดเป็นประจำในช่วงต้นเดือนพฤษจิกายน บริเวณพุน้ำร้อนหินดาด อ.ทองผาภูมิ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนพฤษจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมือง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีรถปรับอากาศชั้น 1 รถออกทุก 15 นาที เวลา 05:00-22:30 น. รถปรับอากาศชั้น 2 ออกทุก 20 นาที เวลา 05:10-20:30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 90-281 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถตู้ มีจุดขึ้นรถหลักๆ 3 ที่ คือ จากอุนสาวรีย์ชัยฯ ใต้ทางด่วนฝั่ง ถนนพหลโยธินขาเข้า เวลา 05:00-20:00 […]

Read More