Tag: เที่ยว ชัยนาท

เที่ยว ชัยนาท

ชัยนาท “หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา” เทศกาล/ประเพณี งานเทศกาลมหกรรมหุ่นฟางนก จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัด งานส้มโอชัยนาท จัดเป็นประจำในช่วงปลายเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ประเพณีตักบาตรเทโว จ.ชัยนาท จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันแรม 1 8่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนหมอชิต 2 มีรถของบขส. ออกเที่ยวเวลา 05:00-22:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 120 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 และมีรถของบริษัทชัยนาททัวร์ ออกทุกๆ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 130-160 บาท รถตู้ มีวินรถตู้ศิษย์หลวงปู่ศุขบริการ จอดข้างสวนสาธารณะสันติภาพ (ซอยราชวิถี 3) เวลา 05:00-20:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง […]

Read More