Tag: เที่ยว ตราด

เที่ยว ตราด

ตราด “เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูระพา” วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี เกาะช้าง จัดวันที่ 17-21 มกราคม ของทุกปี บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อ.แหลมงอบ เกาะช้างวันไหล ประเพณีไทยสงกรานต์ จัดวันที่ 22-23 เมษายน บริเวณหาดทรายขาวและหาดคลองพร้าว อ.เกาะช้าง งานวันระกำหวาน ผลไม้ของดีเมืองตราด จัดช่วงปลายเดือนพฤษภาคม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งเอกมัย มีรถ 2 สายหลัก คือ สายกรุงเทพฯ-ตราด รถออกตลอดทั้งวัน เวลา 04:00-24:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 206-250 บาท สายกรุงเทพฯ-แหลมงอบ รถออกเวลา 06:30/07:45/09:45 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 275 บาท จากสถานีขนส่งหมอชิต […]

Read More