Tag: เที่ยว ปัตตานี

เที่ยว ปัตตานี

ปัตตานี “เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเสิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้” เทศกาล/ประเพณี งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันมาฆบูชา (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ณ เชิงสะพานเดชานุชิต อ.เมือง การแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายน ณ หาดสาสุกรี อ.สายบุรี มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์ภาคใต้ จัดช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี ณ สนามกีฬากลางจังหวัด การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีรถเที่ยวเวลา 15:30-21:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 644-1,288 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มี 4 ขลวน/วัน เวลา 13:00/15:10/15:35/22:50 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 271-2,153 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1690 สถานที่ท่องเที่่ยวที่น่าสนใจ วัดมุจลินทวาปีวิหาร วัดเก่าแก่สร้างขึึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2388 เดิมชื่อว่า […]

Read More