Tag: เที่ยว พัทลุง

เที่ยว พัทลุง

พัทลุง “เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน” เทศกาล/ประเพณี เทศกาลล่องเรือแลนำทะเลน้อย จัดช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อควนขนุน งานวันอนุรักษ์มรดกไทยและงานมหกรรมชิงแชมป์หนังตะลุง จัดช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด งานประเพณีแข่งโพน-ลากพระ จัดในวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) ของทุกปี ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองพัทลุง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีเที่ยวเวลา 14:30-21:45 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 522-1,285 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มี 5 ขบวน/วัน เวลา 13:00/14:45/15:10/15:35/22:50 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 247-2,035 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1690 […]

Read More