Tag: เที่ยว ยโสธร

เที่ยว ยโสธร

ยโสธร “เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่มผลิตข้าวหอมมะลิ “ เทศกาล/ประเพณี งานนมัสการประธาตุกู่จาน จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ วัดกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆะบูชา ณ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ณ บริเวณเทศบาลเมืองยโสธรและสวนสาธารณะพญาแถน การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยวเวลา 20:20-21:15 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 400-650 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า เที่ยวชมและสัมผัสสถานที่ตั้งย่านเมืองเก่าที่ปรากฏนามอยู่ในประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมือง ปัจจุบันชุมชนบ้านสิงห์ท่าเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งอดีต ชมอาคารสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ภายในย่านมีศาลหลักเมือง วัดพระมหาธาตุ และวัดสิงห์ท่า วัดเก่าแก่ของจังหวัด และทุกวันพุธยังมีถนนคนเดิน มีกิจกรรมต่างๆและบ้านพักแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนได้มากขึ้นด้วย บ้านศรีฐาน(แหล่งทำหมอนขิด) เลือกซื้อและเยี่ยมชมการทำหมอนขิดสินค้าขึ้นชื่อระดับประเทศ ณ บ้านศรีฐาน […]

Read More