Tag: เที่ยว ลำพูน

เที่ยว ลำพูน

ลำพูน “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย “ เทศกาล/ประเพณี งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (ประมาณเดือนพฤษภาคม) ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง งานเทศกาลลำไย จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม ณ สนามกีฬากลางจังหวัด งานฮ่วมใจ๋สืบสานตำนานป่าซาง จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม บริเวณศูนย์แสดงศิลปหัตถกรรมและสาธิตเทศบาลตำบลป่าซาง อ.ป่าซาง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยวเวลา 05:40-23:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 423-846 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มี 5 ขบวน/วัน เวลา 08:30/12:45/18:10/19:35/22:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-13 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 228-1,935 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1690 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วัดจามเทวี(กู่กุด) […]

Read More