Tag: เที่ยว เพชรบูรณ์

เที่ยว เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ “เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง” เทศกาล/ประเพณี งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนมกราคม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ  จัดเป็นประจำทุกปีในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันสารทไทย ช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร อ.เมือง งานประเพณีเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม – 2 มกราคม บริเวณลานอุนสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยว เวลา 05:00 – 23:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 204-344 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถตู้ มีจุดขึ้นรถหลักๆ 2 จุดคือ บริเวณตรงข้ามสถานีขนส่งหมอชิต 2 และที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ข้างห้างเซ็นจูรี่ มีรถออกทุก 1.30 […]

Read More