Tag: เที่ยว แพร่

เที่ยว แพร่

แพร่ “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม” เทศกาล/ประเพณี งานวันกิ๋นขนมเส้นเมืองแป้ จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงประมาณเดือนมกราคม ณ อ.เมือง งานประเพณีกำฟ้าไทยพวน จัดเป็นประจำทุกปีประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ณ หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง อ.เมือง งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันขึ้น 9-15 ค่ำ เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยว เวลา 10:30/13:00/20:30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-10 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 346-692 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปลงที่สถานีเด่นชัย มี 7 ขบวน/วัน เวลา 07:00/08:30/12:45/18:10/19:35/20:10/22:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 200-1,791 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทน 1690 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ […]

Read More