Tag: เพอร์คูล่าฟาร์ม

เพอร์คูล่าฟาร์ม

เพอคูล่าฟาร์ม ไปดูเจ้าปลาการ์ตูนทั้งตัวเล็กใหญ่นับแสนตัวกันค่ะ เพอร์คูล่าฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 3/46 หมู่ 2 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่นี่เป็นฟาร์มปลาการ์ตูน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มาที่นี่คุณจะได้รู้จักกับชีวิตความเป็นอยู่ของปลาการ์ตูนทั้ง 6 กลุ่มสายพันธุ์ วิธีการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ปลาการ์ตูน ชมปลาทะเลหลาก หลายชนิดใน ปัจจุบันนี้มีโรงเรือน 2 ชั้น สำหรับเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาการ์ตูนเกือบ 500 คู่ มีลูกปลารวมทั้งปลาขุนนับแสน ๆ ตัว ที่เลี้ยงไว้ในบ่อปูนซีเมนต์เกือบ 30 บ่อ โรงเรือนสำหรับอนุบาลลูกปลา กว่า 1,500 ตารางเมตร พื้นที่สำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่าย และโรติเฟอร์ ซึ่งเป็นอาหารสำหรับลูกปลา กว่า 500 ตารางเมตร ฟาร์มแห่งนี้ยังเป็นแหล่งสะสมพันธุ์ปลาทะเลอยู่เกือบ 100 ชนิด อาทิ ปลาหมอทะเล , ปลานก แก้ว , ปลาฉลาม , ปลาเก๋า , ปลาโนรี , ปลาช่อนทะเล และปลาขี้ตัง […]

Read More