Tag: เลย

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ไปท้าลมหนาวที่ขึ้นชื่อว่าหนาวสุดในแดนสยามกันค่ะ อุทยานแห่งชาติภูเรือตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และอำเภอท่าลี่ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภูเขาสูงบนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างมีต้นสนจำนวนมาก ขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกก็คือ มีส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาขนาดใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูเรือเมื่อมองโดยรอบ ในที่สูง จะเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกันสวยงาม ประกอบด้วยเขาหินประเภทต่าง ทรายและหินแกรนิสสสับกัน สัตว์ป่าที่พบเห็นได้แก่ หมี เก้ง หมาใน ไก่ฟ้าพญาลอ เต่าปูลู อุทยานภูเรืออยู่บนยอดเขาสูงทำให้มี อากาศหนาวเย็นตลอดปีและเป็นอุทยานที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นมาก จนกระทั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัว ภาษาพื้นเมือง เรียกว่า “แม่คะนิ้ง” รูปพรรณสันฐานของภูเรือ มีรูปร่างลักษณะเหมือน เรือใหญ่บน ยอดดอยสูง เป็นภูผาสีสันสะดุดตา หินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ ชาวบ้านเรียกว่า “กว้านสมอ” โดยรอบๆ จะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่ใกล้เคียงเป็นฝ้าขาวด้วยละอองน้ำ หมอก ปกคลุมไว้ท่ามกลางป่า อันอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 120.84 ตารางกิโลเมตร กิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวนิยมทำในจังหวัดภูเรือได้แก่ การชิมไวน์ ชาโต้เดอเลย, การชมวัฒนธรรมพื้นบ้าน สิ่งที่น่าสนใจภายในอุทยานห่งขาติภูเรือ ผาโหล่นน้อย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูครั่งและทะเลภูเขา […]

Read More

ศูนย์ศิลป์สิรินธร

ศูนย์ศิลป์สิรินทร ไปเดินชิลดูนิทรรศการศิลปะระดับประเทศกันค่ะ ศูนย์ศิลป์สิรินธร ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ถนนเลย- หนองบัวลำภู อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นแหล่งรวบรวมภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะหลากหลาย จัดไว้ในหอนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน รายล้อมด้วยสวนป่าซึ่งมีสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ลักษณะของอาคารแห่งนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมเรียบง่าย การออกแบบรูปทรงให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด เมื่อมองแล้วคล้ายกับงานประติมากรรมสร้างสรรค์แก่สวนป่ามากขึ้น แต่ละอาคารมีการจัดแบ่งตามลักษณะของการใช้สอย จัดแสดงภาพเขียนของเด็กนักเรียนและเยาวชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายผลงานศิลปะและของที่ระลึกด้วย ประวัติความเป็นมาของศูนย์ศิลป์สิรินธร ชื่อของ “ศูนย์ศิลป์สิรินธร” ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มก่อสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2536 ด้วยเงินงบประมาณ 11 ล้านบาท เกิดจากความคิดริเริ่มของ “ครูสังคม ทองมี” เป็นครูสอนศิลปะมีผลงานสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ให้เกิดการศึกษาเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็ก ๆ และผู้รักศิลปะในพื้นที่แถบภาคอีสานได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เพื่อเสริมความรู้ที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในตำรา ศูนย์ศิลป์สิรินทร สร้างบนเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่ในบริเวณโรงเรียนศรีสงครามวิทยาอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย อาณาบริเวณโดยรอบแวดล้อมไปด้วย ธรรมชาติของสวนป่า สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด โดยฝีมือการออกแบบ ของบริษัทแปลน อาร์คิเต็ค จำกัด ศูนย์ฯ นี้เป็นสถานที่แสดงภาพเขียนของนักเรียนที่มีความสวยงามโดยสร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้ว ทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมประกอบด้วยหอนิทรรศการถวรและหมุนเวียน อาคารฝึกปฏิบัติงานศิลปะ และร้านจำหน่ายผลงานศิลปะและของที่ระลึก อาคารทั้งสี่หลังของศูนย์ศิลป์ฯออกแบบเป็นรูปทรงเรียบง่ายทว่าแฝงไว้ด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยมมองดูคล้ายกับงานประติมากรรมที่ช่วยประดับประดาให้สวนป่าโดยรอบมีความงดงาม อาคารแต่ละหลังมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแตกจ่างกันไปตามลักษณะของการใช้สอย ทุกอาคารมีส่วนเชื่อมโยงถึงกันด้วยทางเดินที่เปรียบเสมือนแกนเชื่อมระหว่างอาคาร ถ้าหากมีการสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ก็สามารถสร้างต่อกันไปตลอดในแนวเดียวกัน [adsense-2] […]

Read More

วัดศรีคุณเมือง

วัดศรีคุณเมือง หรือ “วัดใหญ่” ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีเชียงคาน ซอย 7 อ.เชียงคาน จ.เลย หนึ่งในหลายศาสนสถานสำคัญและถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่ วัดตั้งอยู่บนถนนชายโขง ระหว่างซอยศรีเชียงคาน 6 และซอยศรีเชียงคาน 7 วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 และถือเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน และทุกวันพระรวมถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา วัดแห่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คน ซึ่งมีทั้งชาวเชียงคานเองรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ที่ต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมกันอย่างถ้วนหน้า อีกทั้งยังมีวัตถุโบราณที่ได้ขึ้นทะเบียนเป้ฯโบราณวัตถุของชาติ 4 อย่างคือ ธรรมาสน์ไม้สักแกะสลักลายประดับกระจกสี  พระพุทธรูปยืนชนิดไม้ทาน้ำทอง พระพุทธรูปปางประธานอภัยชนิดไม้ทาน้ำทอง  ศิลาจารึกชนิดหิน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด โบสถ์เก่าแก่ เป็นโบสถ์ที่มีหลังคาลดหลั่นกันลงมาตามแบบศิลปะล้านนา อยู่เบื้องหน้า นอกจากนี้บริเวณผนังด้านหน้าของพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปรากฏให้เห็นอยู่เต็มหน้าบรรณ ซึ่งภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพนิทานชาดกชุด พระเจ้าสิบชาติ และถ้าสังเกตยังบริเวณด้านล่างของภาพจะเห็นว่ามีรูปรถตุ๊กตุ๊กอยู่ด้วย ทำให้สันนิฐานได้ว่า น่าจะเป็นภาพที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่หรืออาจมีการแต่งเติมลงไปบนภาพเขียนเดิม ก็เป็นได้ พระพุทธรูปไม้จำหลัก ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ เป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทอง ปางประธานอภัย ที่สร้างตามแบบศิลปะล้านช้างหรือแบบลาว พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25  สำหรับผู้หญิง การที่จะเข้ามาสักการะพระพุทธรูปไม้จำหลักนี้ จะทำได้เพียงการก้มกราบอยู่ตรงบริเวณด้านล่างของอาศนะสงฆ์เท่านั้น นอกจากนี้บริเวณด้านข้างของพระประธานจะมี “ฮางฮด” […]

Read More

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน  ตั้งอยู่ที่ภูควายเงิน บ้านผาแบ่น หมู่ 6 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางภูเขาภูควายเงิน ซึ่งเป็นภูเขาสูงขนาดใหญ่ และมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ในบริเวณแถบ อ.เชียงคาน ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ รวมทั้งปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ รอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเอาไว้แล้ว และมีพระจำพรรษาอยู่ 1 รูป คือ หลวงปู่เย็น ฐานธัมโม เป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน จากหลักฐานที่บันทึกประวัติความเป็นมาของวัด ได้ระบุไว้ว่าวัดพระพุทธบาทภูควายเงินสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2300 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 400 เมตรนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องเล่าต่อกันมาด้วยว่า ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง แต่มักจะมีพระธุดงค์เดินทางมากปักกลดบำเพ็ญเพียรอยู่เสมอ และในบริเวณวัดยังมีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่ภายใต้ซุ้มอิฐใหญ่ ขนาดพอที่คนจะเข้าไปนั่งได้ 2 คนซึ่งในภาษาถิ่นจะเรียกสิ่งปลูกสร้างในลักษณะนี้ว่า“อุบมุง” ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชื่อหมู่บ้านทางทิศตะวันออกของวัดคือบ้านอุมุง ที่หมู่บ้านอุมุงแห่งนี้ มีชาวนาผู้หนึ่งที่มักพาควายขึ้นมาหาหญ้ากินบนภูเขาบริเวณวัด และเมื่อมีพระธุดงค์ผ่านมาชาวนาผู้นี้ก็จะนำเอาอาหารมาถวายแก่พระธุดงค์เป็น ประจำ ซึ่งอานิสงส์แห่งการถวายทานนี้เอง ทำให้ชาวนาทำนาขายข้าวได้เงินมากทุกปี จนร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีและด้วยสำนึกในบุญคุณของควาย ที่ช่วยไถนาปลูกข้าวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ชาวนาจึงเรียกควายตัวนี้ว่า“ควายเงิน” วัดแห่งนี้จึงตั้งชื่อว่า“วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน” ตามเรื่องเล่านี้เอง และเนื่องจากการทำนาในบริเวณภูควายเงิน […]

Read More

วัดป่าห้วยลาด

วัดป่าห้วยลาด ตั้งแยู่เลขที่ 135 หมู่ 3 ถนนเลย – ด่านซ้าย ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยก่อนที่จะมาเป็นวัดป่าห้วยลาด ได้ก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ห้วยลาด โดยหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ่งได้จาริกธุดงค์มาที่ภูคลั่ง ใกล้ๆกับหมู่บ้านห้วยลาด ชาวบ้านห้วยลาดมีความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้อาราธนานิมนต์หลวงปู่ชอบ ตั้งสำนักสงฆ์ห้วยลาดขึ้นเมื่อปี 2483 เมื่อตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์แล้ว หลวงปู่ชอบได้พักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เพื่ออบรมสั่งสอนชาวบ้านห้วยลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงระยะหนึ่ง จากนั้นท่านก็ได้เดินทางจาริกธุดงค์ต่อไป นับจากปี 2483 เป็นต้นมา สำนักสงฆ์ห้วยลาดได้มีครูบาอาจารย์ พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตโต มาพักเพื่อปฏิบัติธรรม จำพรรษา เป็นประจำทุกปีมิได้ขาด เช่น หลวงปู่ลี กุสลธโล, หลวงปู่ปุญญฤทธิ์ ปัณฑิโต, พระอาจารย์จันเรียน คุณวโร, พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสันโน เป็นต้น พระอาจารย์จันเรียน ได้มาก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้นในปี 2518 และได้พักจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ 3 พรรษา สำนักสงฆ์ห้วยลาดนับแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2483 เป็นต้นมา แม้จะมีพระภิกษุ สามเณร มาพักจำพรรษามิได้ขาด แต่ก็เป็นการอยู่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เสนาสนะส่วนใหญ่ทำเป็นแบบชั่วคราว คือทำเป็นกระต๊อบมุงหลังคาด้วยหญ้าคา […]

Read More

วัดป่าสัมมานุสรณ์

วัดป่าสัมมานุสรณ์  ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ เป็นเจดีย์เก็บอัฐิธาตุ บริขาร รูปเหมือน หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่มีความสวยงามมากสร้างตามแบบของกรมศิลปากรขนาดฐานองค์พระเจดีย์กว้างยาวด้านละ 25 เมตร สูง 33 เมตร ก่อสร้างด้วยโครงเหล็ก ก่ออิฐถือปูนและเคลือบด้วยกระเบื้องอย่างดี วัดป่าสัมมานุสรณ์นี้ เป็นวัดป่าวิปัสสนากัมมัฏฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งก่อตั้งโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม” แห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย พุทธศาสนิกชนทั่วไปต่างรู้จักนามของท่านเป็นอย่างดี หลวงปู่ชอบเป็นพระเกจิอาจารย์ที่สำคัญรูปหนึ่งแห่งภาคอีสาน เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนและบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาตลอดตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ แม้ท่านจะมรณภาพละสังขารไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไปอย่างไม่เสื่อมคลาย หลวงปู่ชอบ เป็นชาวจังหวัดเลยโดยกำเนิด ท่านได้สร้างวัดไว้มากมายหลายแห่ง แต่วัดที่ท่านใช้พำนักจำพรรษาในช่วงที่ท่านมีอายุมากแล้วนั้น อยู่ที่บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย วัดแรกที่หลวงปู่ชอบได้สร้างขึ้นคือวัดป่าโคกมน หลังจากนั้นท่านได้มาสร้างวัดป่าโคกมนอีกแห่งหนึ่ง ปัจจุบันสภาพของวัดทั้งสองแห่งนี้ยังมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ […]

Read More

วัดเนรมิตวิปัสสนา

วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สูงเด่นอยู่บนเนินเขา ห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย พระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธราชชินราชจำลอง และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างเขียน ชาวด่านซ้าย วัดนี้สร้างด้วยทุนทรัพย์มหาศาล ซึ่งก่อสร้างได้เพราะบุญบารมีของ พระครูภาวนาวิสุทธิญาน (หลวงพ่อมหาพัน) ที่มรณภาพไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อพระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดและได้มรณภาพแล้ว บริเวณพื้นที่โดยรอบมีการจัดแต่งสวนและต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม เป็นสถานที่ที่ใครเดินทางมาถึงด่านซ้าย ไม่ลืมแวะไปนมัสการและเที่ยวชม วัดแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากกระแสศรัทธาของประชาชนชาวด่านซ้ายและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่ศรัทธาในคำสั่งสอนการปฏิบัติธรรมสายพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ ผู้ธุดงค์มาจากวัดจำปา บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งของวัดเนรมิตวิปัสสนาถึง 515 กิโลเมตร กล่าวถึงประวัติวัดแห่งนี้ เมื่อ พระครูภาวนาวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อพระมหาพันธ์ สิลวิสุทโธ) ธุดงค์พร้อมคณะสงฆ์ สามเณร และแม่ชี เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 มาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น เข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ พักที่วังทรายทอง ตำบลวังโป่ง ประมาณ 30 วัน จากนั้นธุดงค์ผ่านหล่มสัก […]

Read More

วัดท่าแขก

วัดท่าแขก ตั้งอยู่ที่ บ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทางเข้าวัดเป็นถนนเส้นเดียวกันกับทางเข้า แก่งคุดคู้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย ชื่อเดิมของวัดในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นจะเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดท่าแข่ คำว่า แข่ ในภาษาอีสานแปลว่า จระเข้ ที่ชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกวัดนี้ว่าวัดท่าแข่เพราะว่า ที่บริเวณท่าลานหินข้างวัดที่ติดกับแม่น้ำโขง สมัยนั้นจะมีจระเข้อาศัยอยู่อย่างชุกชุม พวกจระเข้มักจะพากันมานอนผึ่งแดดอยู่ที่ท่าลานหินของวัด เมื่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาชาวบ้านจึงพากันเรียกชื่อวัดว่า วัดท่าแข่ พอปัจจุบันมีการเรียกชื่อวัดแห่งนี้ผิดเพี้ยนไปจากชื่อเดิมเป็นอย่างมาก จากเดิมเรียกว่า วัดท่าแข้ ปัจจุบันได้เพี้ยนไปเป็นชื่อ วัดท่าแขก วัดท่าแขกเป็นวัดโบราณเก่าแก่ของจังหวัดเลย ตามหลักศิลาจารึกที่ถูกค้นพบภายในพระอุโบสถหลังเก่าของวัดท่าแขก ตัวหนังสือเขียนจารึกด้วยอักษรภาษาลาวโบราณ นักโบราณคดีของกรมศิลปากรได้แปลภาษาลาวจากหลักศิลาจารึกเป็นภาษาไทยว่า วัดท่าแขก สร้างเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย พุทธศักราช 2209 จุลศักราช 1028 ตรงกับรัชสมัยของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่ง กรุงศรีอโยธยา ( กรุงศรีอยุธยา ) วัดท่าแขกสร้างโดย ท้าวสุวรรณแผ้วพ่าย ซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์ผู้ครองนครล้านช้างหลวงพระบาง ท้าวสุวรรณแผ้วพ่ายสร้างวัดท่าแขกถวายไว้ในพระบวรพุทธศาสนา เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญให้กับพระมเหสี และพระราชธิดาของพระองค์ ที่ได้สวรรคตพร้อมกันเนื่องจากเรือล่มในแม่น้ำโขงเขตเมืองเชียงคาน ในคราวที่ท้าวสุวรรณแผ้วพ่ายพาพระมเหสีและพระราชธิดาเสด็จทางเรือไปยังเมืองสีสัตนานาคคนหุต ( […]

Read More

วัดถ้ำผาบิ้ง

วัดถ้ำผาบิ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านผาบิ้ง ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นวัดที่ก่อตั้งโดยหลวงปู่หลุย จันทสาโร มีรอยพระพุทธบาทถ้ำผาบิ้ง ได้รับการเคารพสักการะจากชาววังสะพุงและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป อีกทั้งวัดผาบิ้งยังเป็นสถานที่ร่มรื่นเงียบสงบ เหมาะกับการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธบาทถ้ำผาบิ้งได้ทุกวันค่ะ สิ่งที่น่าสนใจายในวัด เจดีย์จันทสาโรนุสรณ์ เป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์สำหรับบรรจุอัฐิธาตุ และเครื่องบริขารของหลวงปู่หลุย จันทสาโร ถ้ำผาบิ้ง อยู่บริเวณเชิงเขาในบริเวณวัดถ้ำผาบิ้ง ภายในถ้ำมีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่บนเพดานถ้ำบริเวณชะง่อนผาลึกซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ ต้องเดินเข้าไปที่พระพุทธรูป แล้วกลับหลังเงยหน้ามองเพดานถ้ำ จึงจะเห็นรอยพระพุทธบาทอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 4 กม. เป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่และแปลกกว่าทุกแห่งที่เคยเห็นมา คือรอยพระบาทประทับอยู่ที่ผนังถ้ำด้านบนเหนือศีรษะ แทนที่จะประดิษฐานอยู่ที่พื้นเหมือนแห่งอื่นๆ รอยพระบาทมีขนาดยาว 1 ม.กว้าง 0.5 ม.  แต่ลวดลายและรอยนิ้วพระบาทไม่ปรากฏชัดเจน กรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถาน พร้อมกับพระธาตุศรีสองรัก เมื่อปี พ.ศ.2498  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เคยมาจำพรรษาที่นี่สองครั้ง คือในปี พ.ศ.2454 และปี พ.ศ.2461 พระอาจารย์เป็นผู้ชี้ว่าคือรอยพระพุทธบาท ประวัติหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร  หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร เป็นบุตรของ คุณพ่อคำฝอย วรบุตร ลูกชายเจ้าเมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี ประเทศลาว […]

Read More

วนอุทยานภูผาล้อม

วนอุทยานภูผาล้อม ภูผาล้อมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “กวนผาล้อม” ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง และตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย อยู่ห่างจากตัวเมืองเลย 24 กม. อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่าและป่าภูบอบิด มีเนื้อที่ประมาณ 8,500 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2539 วนอุทยานแห่งนี้เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ที่มียอดหยักแหลมากมาย ตั้งโอบล้อมเสมือนเป็นกำแพงตรงกลางเป็นผืนป่าดิบมีพืขสมุนไพร จุมชมวิว และถ้ำต่างๆ ได้แก่ ถ้ำแก้ว ถ้ำผาบ่อง รวมทั้งบ่อน้ำซับ หรือน้ำผุด เป็นบ่อน้ำศักด์สิทธิ์อยู่กลางป่า สิ่งน่าสนใจ เส้นทางศึกษาธรรมชาติภูผาล้อม ภูผาล้อมมีสภาพทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน มียอดเขาสูงชันที่เป็นยอดหยักแหลมมากมาย โอบล้อมพื้นที่ภายในไว้ราวกับกำแพงเมืองพื้นที่ราบภายในมีขนาดกว้างใหญ่ราว 700 ไร่ ปกคลุมด้วยป่าดงดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ นับเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในหุบเขาอย่างน่าอัศจรรย์ ทางวนอุทยานฯ จึงได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2 กม. สำหรับเที่ยวชมธรรมชาติของภูผาล้อมที่มีถ้ำและชะง่อนหินอยู่ตามเพิงผาหลายแห่งจุดเริ่มต้นเส้นทางอยู่ด้านหลังที่ทำการ เดินไต่ขึ้นไปบนเขาที่ตั้งตระหง่านดุจกำแพงสูงประมาณ 450 ม. ระหว่างทางจะพบพันธุ์ไม้ทนแล้งที่น่าสนใจหลายชนิด เช่น กล้วยผา จันทน์ผา ปรงผา ตะบอบเพชร ฯลฯ […]

Read More