Tag: แกง

แกงเห็ดเผาะ

เห็ดเผาะ ชาวล้านนาเรียกว่า เห็ดถอบ การปรุงแกงเห็ดเผาะ นิยมใส่หน่อไม้ดองลงไปเป็นส่วนผสมด้วย ใส่เนื้อไก่ หรือเนื้อหมู ถ้าไม่ใส่หน่อไม้ดอง จะใส่ยอดมะขาม ยอดส้มป่อย หรือยอดมะเม่า ก็ได้ (เทียนชัย สุทธนิล, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแกงเห็ดเผาะ 1. เห็ดเผาะ 100 กรัม 2. เนื้อไก่บ้าน 100 กรัม 3. หน่อไม้ดอง 100 กรัม 4. น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ 5. ผักชี 1/2 ช้อนโต๊ะ 6. ต้นหอม 1/2 ช้อนโต๊ะ เครื่องแกงแกงเห็ดเผาะ 1. พริกแห้ง 5 เม็ด 2. พริกขี้หนูแห้ง 4 เม็ด 3. หอมแดง […]

Read More

แกงเห็ดตับเต่า

แกงเห็ดตับเต่า หรือ แกงเห็ดห้า เป็นแกงที่ใช้พริกแห้ง หรือพริกสดเป็นเครื่องปรุงก็ได้ และใส่ยอดมะเม่า หรือยอดมะขาม ก็ได้ แล้วแต่ชอบ มีรสชาติอร่อยทั้ง 2 ตำรับ หรือว่าจะนำเห็ดตับเต่าแกงกับยอดฟักทอง แล้วใส่ใบแมงลัก ก็เป็นตำรับแกงเห็ดตับเต่าอีกตำรับหนึ่ง (ดีกิจ กัณทะกาลังค์, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแกงเห็ดตับเต่า 1. เห็ดตับเต่า 200 กรัม 2. เนื้อหมูบด 50 กรัม 3. มะเม่า 5 ยอด เครื่องแกงแกงเห็ดตับเต่า 1. พริกแห้ง 3 เม็ด 2. พริกขี้หนูแห้ง 5 เม็ด 3. หอมแดง 5 หัว 4. กระเทียม 10 กลีบ 5. กะปิหยาบ 1/2 […]

Read More

แกงหยวก

หยวกหรือต้นกล้วย ส่วนที่นำมาแกง คือใจกลางต้นที่ยังอ่อนอยู่ นิยมแกงใส่ไก่บ้าน และวุ้นเส้น บ้างแกงใส่ปลาแห้ง มีวิธีการแกงเช่นเดียวกับแกงอ่อมเนื้อต่างๆ อีกแบบหนึ่งมีวิธีการแกงเช่นเดียวกับแกงผักหวาน สูตรที่แกงแบบเดียวกับแกงอ่อมเนื้อต่างๆ นั้น นิยมใช้เลี้ยงแขกในงานบุญต่างๆ หรืองานอื่นๆ เมื่อทำหม้อใหญ่ ไม่นิยมใส่วุ้นเส้น (ประทุม อุ่นศรี, สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแกงหยวก 1. หยวกกล้วยหั่น 300 กรัม 2. วุ้นเส้น 1 ถ้วย 3. เนื้อไก่บ้าน 200 กรัม 4. ใบมะกรูดฉีก 4 ใบ 5. ผักชีซอย 1 ช้อนโต๊ะ 6. ต้นหอมซอย 1 ช้อนโต๊ะ 7. น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ เครื่องแกงแกงหยวก 1. พริกแห้ง 5 เม็ด […]

Read More

แกงหน่อไม้

แกงหน่อไม้ มักเรียกกันว่า แกงหน่อ ใช้หน่อไม้สดในการปรุง หน่อไม้ที่นิยมนำมาแกง ได้แก่ หน่อไม้ไผ่ตง หน่อไม้บง หน่อไม้ไล่ หน่อไม้ไผ่สีสุก บางแห่งนิยมแกงใส่กระดูกหมู หรือปลาดุก หรือปลาช่อน หรือปลาย่าง หรือแคบหมู และบางแห่งนิยมใส่น้ำปูลงไปในถ้วยแกง เพื่อเพิ่มรสชาติของน้ำแกง (สิรวิชญ์ จำรัส, สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2550; รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 487) [adsense-2] ส่วนผสมแกงหน่อไม้ 1. หน่อไม้สดหั่นบาง 2 ถ้วย 2. ชะพลู 10 ใบ 3. ชะอมเด็ด 1 ถ้วย 4. ย่านาง 5 ใบ เครื่องแกงแกงหน่อไม้ 1. พริกขี้หนู 10 เม็ด 2. กระเทียม 10 กลีบ […]

Read More

แกงหน่อไม้ดอง

แกงหน่อไม้ดอง หรือแกงหน่อไม้ส้ม หรือเรียกสั้นๆ ว่า แกงหน่อส้ม มีวิธีการแกง 2 แบบ คือ ใส่เนื้อไก่หรือหมู ใส่ใบมะกรูด หรืออาจใส่มะแขว่น (ผลกำจัด) โขลกพร้อมกับเครื่องแกงด้วย แบบที่สอง คือ แกงใส่ปลา หรือสัตว์น้ำอื่นๆ ใช้พริกสด เป็นเครื่องแกง ใส่ใบโหระพา หรือใบแมงลัก แทนใบมะกรูด (สิรวิชญ์ จำรัส, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแกงหน่อไม้ดอง 1. หน่อไม้ดอง 2 ถ้วย 2. เนื้อไก่บ้าน 300 กรัม 3. โหระพา 1 ถ้วย 4. ใบมะกรูด 5 ใบ เครื่องแกงแกงหน่อไม้ดอง 1. พริกขี้หนูแห้ง 10 เม็ด 2. กระเทียม 10 […]

Read More

แกงสะแล

ส่วนที่นำมาใช้แกงสะแลนั้น คือผลสะแลอ่อน มาแกงใส่หมูสามชั้น กระดูกหมู หรือใส่ปลาแห้ง มีวิธีการแกงเช่นเดียวกับแกงผักหวาน ผักเสี้ยว แต่ใส่ข่าและตระไคร้เป็นเครื่องแกงด้วย (ศรีวรรณ จำรัส, สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแกงสะแล 1. สะแล 2 ถ้วย 2. เนื้อหมูสามชั้น 100 กรัม 3. มะเขือเทศลูกเล็ก 5 ลูก เครื่องแกงแกงสะแล 1. พริกขี้หนูแห้ง 15 เม็ด 2. กระเทียม 10 กลีบ 3. หอมแดง 5 หัว 4. ข่าหั่น 1 ช้อนโต๊ะ 5. ตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ 6. กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ 7. ปลาร้าต้มสุก […]

Read More

แกงยอดมะพร้าวอ่อน

แกงยอดมะพร้าวอ่อน หรือแกงออกป๊าว นิยมนำมาแกงใส่ไก่ โดยเฉพาะไก่บ้าน อาจใช้กระดูกหมูก็ได้ แต่ไก่บ้าน จะให้รสชาติน้ำแกงที่กลมกล่อมกว่า มีวิธีการแกงเช่นเดียวกับแกงอ่อมเนื้อต่างๆ แกงฟักเขียว แกงปลีตาล (ดีกิจ กัณทะกาลังค์, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแกงยอดมะพร้าวอ่อน 1. ยอดมะพร้าวอ่อน 150 กรัม 2. เนื้อไก่บ้าน 100 กรัม 3. ใบมะกรูดฉีก 5 ใบ 4. ผักชีซอย 1/2 ช้อนโต๊ะ 5. ต้นหอมซอย 1/2 ช้อนโต๊ะ 6. น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ เครื่องแกงแกงยอดมะพร้าวอ่อน 1. พริกแห้ง 7 เม็ด 2. หอมแดง 3 หัว 3. กระเทียม 5 กลีบ […]

Read More

แกงมะรุม

แกงมะรุม หรือแกงบ่าค้อนก้อม ใช้ฝักมะรุม หรือบ่าค้อนก้อมเป็นผักแกง นิยมแกงกับปลาแห้งหรือกระดูกหมู มีวิธีการแกงเช่นเดียวกับแกงผักเสี้ยว แกงผักหวาน แกงผักเซียงดา สูตรนี้ใช้วิธีผัดเครื่องแกงกับน้ำเล็กน้อย พอให้เครื่องหอม จึงเติมน้ำลงไป ใส่ผักชะอมและใบชะพลูลงด้วย เพื่อให้แกงหอม รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้น (สิรวิชญ์ จำรัส, สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแกงมะรุม 1. มะรุม 2 ถ้วย 2. ปลาแห้ง 50 กรัม 3. ชะอมเด็ด 1/2 ถ้วย 4. ชะพลูหั่นหยาบ 1/2 ถ้วย เครื่องแกงแกงมะรุม 1. พริกขี้หนูแห้ง 10 เม็ด 2. กระเทียม 10 กลีบ 3. หอมแดง 3 หัว 4. ข่าหั่น 1 ช้อนโต๊ะ […]

Read More

แกงฟักเขียว

แกงฟักเขียว หรือแกงฟักหม่น มีวิธีการแกงคล้ายกับแกงอ่อมเนื้อสัตว์ต่างๆ ที่แตกต่างคือแกงฟักเขียวใส่มะแขว่นโขลกลงไปพร้อมกับเครื่องแกง (ดีกิจ กัณทะกาลังค์, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแกงฟักเขียว 1. ฟักเขียว 150 กรัม 2. เนื้อไก่บ้าน 100 กรัม 3. ใบมะกรูด 5 ใบ 4. ผักชีฝรั่งหั่นหยาบ 1 ช้อนโต๊ะ 5. ผักชีซอย 1/2 ช้อนโต๊ะ 6. ต้นหอมซอย 1/2 ช้อนโต๊ะ 7. น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ เครื่องแกงแกงฟักเขียว 1. พริกแห้ง 7 เม็ด 2. หอมแดง 3 เม็ด 3. กระเทียม 5 กลีบ 4. ตะไคร้ซอย […]

Read More

แกงผักเฮือด

แกงผักเฮือด เป็นแกงผักพื้นบ้าน ที่นิยมแกงใส่หมู จะเป็นซี่โครงหมู หรือกระดูกหมู หมูสับ หมูสันใน หรือสันคอหมู แล้วแต่ชอบ บางสูตรนิยมใส่มะขามเปียกเป็นเครื่องปรุงด้วย (ประทุม อุ่นศรี, สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแกงผักเฮือด 1. ผักเฮือด 100 กรัม 2. ซี่โครงหมูสับ 200 กรัม 3. มะเขือเทศลูกเล็ก 5 ลูก เครื่องแกงแกงผักเฮือด 1. พริกแห้ง 5 เม็ด 2. กระเทียม 5 กลีบ 3. หอมแดง 5 หัว 4. กะปิ 1 ช้อนชา 5. เกลือ 1 ช้อนชา วิธีทำแกงผักเฮือด 1. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด 2. […]

Read More