Tag: แก่งลำดวน

แก่งลำดวนและน้ำตกแก่งลำดวน

แก่งลำดวน ไปชมธรรมชาติ ดูปรากฎการณ์กุ้งเดินขบวนกันค่ะ แก่งลำดวนตั้งอยู่ที่บ้านแข้ด่อน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นแก่งหินลดหลั่นลงไปเป็นชั้น คล้ายแก่งสะพือ เป็นส่วนหนึ่งในสายน้ำลำโดมใหญ่ มีความสวยงามและมีความยาวประมาณ 200 เมตร มีเกาะแก่งและพรรณไม้ขึ้นตามโขดหิน ในบริเวณแก่งมีต้นลำดวนขึ้นมากมาย อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม บ้านหนองขอน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี น้ำตกแก่งลำดวน อยู่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี เป็นน้ำตกที่ไหลมาตามธารหิน ซึ่งมีต้นไม้ร่มรื่นโดยเฉพาะต้นลำดวนซึ่งมีอยู่มากในบริเวณนี้ สามารถลงเล่นน้ำได้ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผ่านถ้ำและแก่งต่าง ๆ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้นิยมมาเที่ยวมากอีกแห่งหนึ่ง มีความสวยงามของแก่งหิน และรูหิน มีความใสสะอาดของลำน้ำลำโดมใหญ่ สามารถเล่นน้ำตกได้เกือบทั้งปี ยกเว้นช่วงกุ้งเดินขบวน เนื่องจากน้ำมากและกระแสน้ำเชี่ยว จัดได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากน้ำตกแก่งลำดวน เป็นแก่งหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีเกาะแก่งที่สวยงามกลางลำโดมใหญ่ ถึง 3 เกาะ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึง กลางเดือนกันยายน ณ บริเวณน้ำตกแก่งลำดวน จะมีปรากฏการณ์ “กุ้งเดินขบวน” จะเกิดขึ้นตอนปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน ณ ผืนป่าสมบูรณ์ปลายล่างสุดของภาคอีสานในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ใกล้รอยต่อเขตแดน 3 ประเทศ […]

Read More