Tag: แอ้บ

แอ็บอี่ฮวก

อี่ฮวก คือลูกอ่อนของกบหรือเขียด ถ้าเป็นลูกอ่อนกบ เรียก อี่ฮวกกบ ถ้าเป็นลูกอ่อนเขียด เรียก อี่ฮวกเขียด นิยมรับประทานอี่ฮวกกบมากกว่าอี่ฮวกเขียด นำมาปรุงเป็น แอ็บ และน้ำพริก เป็นส่วนผสมในแกงหน่อไม้ดอง แอ็บอี่ฮวก มีวิธีการปรุงเช่นเดียวกับแอ็บอ่องออ แอ็บกุ้ง แอ็บหมู ทำให้สุกโดยปิ้งหรือย่าง ด้วยไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก (รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 8111; อัมพร โมฬีพันธ์, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแอ็บอี่ฮวก 1. ลูกอ๊อด 200 กรัม 2. ใบขิง 1/2 ถ้วย เครื่องแกงแอ็บอี่ฮวก 1. พริกขี้หนู 20 เม็ด 2. หอมแดง 10 หัว 3. กระเทียม 20 กลีบ 4. […]

Read More

แอ็บอ่องออ

แอ็บอ่องออ หรือแอ็บสมองหมู คืออาหารที่ปรุงด้วยการนำสมองหมูสด นำมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง เช่นเดียวกับแอ็บหมู แอ็บปลา แอ็บกุ้ง ทำให้สุกโดยปิ้งหรือย่าง ด้วยไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก (รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 8111; อัมพร โมฬีพันธ์, สัมภาษณ์, 6 กรกฎาคม 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแอ็บอ่องออ 1. สมองหมู 300 กรัม 2. ใบมะกรูดซอย 2 ช้อนโต๊ะ 3. ผักชีซอย 2 ช้อนโต๊ะ 4. ต้นหอมซอย 2 ช้อนโต๊ะ เครื่องแกงแอ็บอ่องออ 1. พริกขี้หนูแห้ง 20 เม็ด 2. หอมแดง 5 หัว 3. กระเทียม 20 กลีบ 4. ตะไคร้ซอย […]

Read More

แอ็บหมู

แอ็บหมู คืออาหารที่ปรุงด้วยการนำเนื้อหมูสด นำมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง เช่นเดียวกับแอ็บอ่องออ แอ็บปลา แอ็บกุ้ง ทำให้สุกโดยปิ้งหรือย่าง ด้วยไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก ต่างจากแอ็บชนิดอื่น คือแอ็บหมูมีส่วนผสมเพิ่มคือ ไข่ไก่ (รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 8111; อัมพร โมฬีพันธ์, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแอ็บหมู 1. เนื้อหมูบด 300 กรัม 2. ไข่ไก่ 2 ฟอง 3. ใบมะกรูดซอย 2 ช้อนโต๊ะ 4. ผักชีซอย 2 ช้อนโต๊ะ 5. ต้นหอมซอย 2 ช้อนโต๊ะ เครื่องแกงแอ็บหมู 1. พริกขี้หนูแห้ง 20 เม็ด 2. หอมแดง 5 หัว […]

Read More

แอ็บปลา

แอ็บปลา คืออาหารที่ปรุงด้วยการนำปลาสด เช่น ปลาช่อน ปลาดุก มาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง เช่นเดียวกับแอ็บอ่องออ แอ็บกุ้ง แล้วนำไปปิ้งหรือย่าง ด้วยไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก (รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 8111; อัมพร โมฬีพันธ์, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแอ็บปลา 1. ปลาดุก 300 กรัม 2. ใบขิง 1/2 ถ้วย เครื่องแกงแอ็บปลา 1. พริกขี้หนู 20 เม็ด 2. หอมแดง 10 หัว 3. กระเทียม 20 กลีบ 4. ตะไคร้หั่น 2 ช้อนโต๊ะ 5. ข่าหั่น 2 ช้อนโต๊ะ 6. […]

Read More

แอ็บกุ้ง

แอ็บกุ้ง คืออาหารที่ปรุงด้วยการนำกุ้งสด นิยมใช้กุ้งฝอย นำมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง เช่นเดียวกับแอ็บอ่องออ แอ็บปลา ทำให้สุกโดยปิ้งหรือย่าง ด้วยไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก (รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 8111; อัมพร โมฬีพันธ์, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2550) [adsense-2] ส่วนผสมแอ็บกุ้ง 1. กุ้งนา 200 กรัม 2. ใบขิง 1/2 ถ้วย เครื่องแกงแอ็บกุ้ง 1. พริกขี้หนู 20 เม็ด 2. หอมแดง 10 หัว 3. กระเทียม 20 กลีบ 4. ตะไคร้ซอย 2 ช้อนโต๊ะ 5. ข่าหั่น 2 ช้อนโต๊ะ 6. ขมิ้นหั่น 1 […]

Read More