Tag: โป่งเดือดป่าแป๋

โป่งเดือดป่าแป๋

โป่งเดือดป่าแป๋ อยู่ใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน ในอดีตน้ำพุร้อนแห่งนี้เคยพุ่งสูงถึง 5 เมตรเชียวครับ แต่ปัจจุบันสูงไม่เกิน 1 เมตร รอบๆ บริเวณซึ่งเป็นป่าทึบจะอบอวลไปด้วยกลิ่นกำมะถัน บริเวณโดยรอบสะอาด และจัดนิทรรศการได้น่าสนใจ น้ำพุเกิดจากปริมาณน้ำใต้ดินที่ส่วนใหญ่ได้จากน้ำฝนที่ซับสู่ใต้ดิน หากดินมีความพรุนมาก ความพรุนของดินนี้เกิดจากต้นไม้ ทางเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งเดือด ห้ามน้ำไข่ และอาหารเข้าไปบริเวณน้ำพุร้อน คิดว่าคงต้องการรักษาความสะอาดของพื้นที่ ลักษณะทางเดินเป็นสะพานไม้ยาวไปตลอดทาง ประมาณ 800 เมตร ก็เห็นน้ำพุร้อนเดือดปุดๆ มีไอน้ำพวยพุ่งจากพื้นดิน และมีกลิ่นกำมะถันที่บริเวณน้ำพุร้อน ลองเดินเข้าไปใกล้ๆ อุณหภูมิค่อนข้างร้อนมากครับ เห็นน้ำเดือดปุดๆ จากพื้นดิน ส่วนที่พุ่งขึ้นก็ค่อนข้างแรงแต่สูงไม่ถึงเมตร จากแผ่นป้ายให้ความรู้ บอกกับเราว่าน้ำพุร้อนโป่งเดือดเคยพุ่งสูงถึง 5 เมตร แต่ปัจจุบันพุ่งสูงได้ไม่เกิน 1 เมตรเท่านั้น เนื่องจากปริมาณน้ำใต้ดินมีจำนวนที่ลดลง น้ำส่วนใหญ่นั้นได้มาจากน้ำฝน น้ำฝนจะซึมลงดิน หากดินตรงนั้นมีความพรุนมากก็จะเก็บน้ำได้มากขึ้น ความพรุนของดินจะมีมาก หากบริเวณนั้นมีต้นไม้ และพื้นดินไม่ถูกเหยียบย่ำ [adsense-2] น้ำพุร้อนโป่งเดือด เป็นบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่แบบไกเซอร์ (Geyser) […]

Read More