Tag: ไทรงาม

ไทรงาม

ไทรงาม อยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนพิมาย  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางฟุต เป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อน ปิกนิก ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา และรับประทานอาหาร ต้นไทร เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง มีชื่อพื้นเมืองว่า “ไทรย้อย” ที่อำเภอพิมายแห่งนี้ มีต้นกำเนิดจากผู้ใดปลูกไว้หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ เนื่องจาก ไทรเหล่านี้เกิดจากต้นแม่ที่มีอายุประมาณไม่ต่ำกว่า 350 ปี ไทรงามแห่งนี้มีต้นไทรขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แผ่กิ่งก้านสาขาออกรากซึ่งเจริญเติบโตเป็นลำต้นใหม่มากมาย โดยไทรงามเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง นับตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมืองพิมาย เมื่อ 21 มกราคม 2454 และได้พระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ว่า “ไทรงาม” ต้นไทร เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นมีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นตรงแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบ บางชนิดก็เป็นพุ่มโปร่ง มีรากอากาศห้อยลงมาตามกิ่งก้านและลำต้น ผิวเปลือกเรียบสีขาวปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากกิ่งและส่วนยอดของลำต้น ใบออกเป็นคู่สลับกัน ลักษณะใบ ขนาดใบ และสีสันแตกต่างกันตามพันธุ์ น้ำยางขาว ไม้ในวงศ์นี้มีอยู่ไม่ต่ำกว่า 800 ชนิด ต้นไทรเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินปนทรายที่มีการระบายน้ำดี โดยปกติเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัด […]

Read More