Tag: เชียงราย

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดารห่างไกลคมนาคม บนดอยสูง บ้านแม่คำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย แม้แต่ชาวบ้านยังต้องใช้ม้าแกลบ ในการเดินทางและบรรทุกสัมภาระ เหตุนี้เจ้าอาวาสของสำนักสงฆ์ฯ อดีตนายทหารม้าเก่า จึงให้พระเณรที่นี่ใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาตรไปยังหมู่บ้านสี่หมื่นไร่ ่วิ่งระยะทางร่วม ๕ กม. ทุก ๆ เช้า ท่านพระครูบาเหนือชัย ท่านจะออกมารับบิณฑบาตรตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 – 07.30 น. (หรือวันไหนมีคนมาใส่บาตรเยอะ ก็ถึง 8 โมงเช้าเลยค่ะ) บริเวณลานพระแก้ว หากท่านไม่ได้เตรียมของใส่บาตรไปที่นั่น ก็ร้านขายเครื่องใส่บาตรให้ท่านเลือกซื้อหลายร้านค่ะ และยังมีโรงเลี้ยงม้าของทางวัดจะอยู่ใกล้ ๆ กับลานพระแก้วค่ะ [adsense-2] การเดินทาง  รถยนต์ส่วนตัว 1. ใช้เส้นทางเชียงราย – แม่จัน เลยจากอำเภอแม่จัน ไป 1 กม. มีทางแยกซ้ายไปดอยแม่สลอง ถนนผ่านหน้าบ้านแม่สลอง สภาพถนน เข้าหมู่บ้านยังไม่สะดวกควรใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ 2. ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่สาย (ทางหลวงสาย 1/A2) ระยะทางจากอำเภอเมือง – […]

Read More

วัดพระธาตุจอมจ้อ

วัดพระธาตุจอมจ้อ เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม และยังเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเทิง ตั้งอยู่ที่ ม.20 บ้านเวียงจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง หางจากที่ว่าการอำเภอเทิงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โทร. o- ๕๓๖๖- ๖๔๔๙ มีพระมหาชูศักดิ์เป็นเจ้าอาวาส ประวัติพระธาตุ พระธาตุจอมจ้อเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิที่อยู่คู่เมืองเทิงมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ประวัติพระธาตุจอมจ้อจากคัมภีร์เก่าแก่ที่ตั้งโดยนักปราชญ์ผู้ชำนาญในด้านภาษาบาลีของอำเภอเมืองเทิง (เมืองเถิง) ในสมัยนั้นได้กล่าวว่า ในกาลสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาสุวรรณภูมิ พระองค์ได้พักอยู่ใต้ต้นอโศกบนดอยใกล้แม่น้ำอิง มีพญานาคตนหนึ่ง รู้ว่าพระพุทธองค์เสด็จมาจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลถามความต่างๆแล้วจึงนำจ้อคำ ๓ ผืนแล้วจ้อแก้วอีก ๓ ผืน มาถวายพระพุทธองค์ พระอานนท์จึงขอทูลพระธาตุให้พระยานาคตนนั้น พระพุทธองค์จึงนำพระหัตถ์ลูบพระเศียรได้พระเกศาธาตุเส้นหนึ่ง จึงโปรดให้พญานาคไว้พญานาคจึงนำความแจ้งให้เจ้าเมืองสร้างพระธาตุไว้ที่กลางดอยเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุ ต่อมาจึงมีการขนานนามพระธาตุนั้นว่า พระธาตุจอมจ้อ ทุกปีจะมีพิธีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ [adsense-2] การเดินทาง ออกจากอำเภอพานใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ […]

Read More

วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว

วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม ตั้งอยู่ใน บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประวัติพระธาตุพระธาตุจอมหมอกแก้ว ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยใดยังไม่มีปรากฏหลักฐาน แต่มีเรื่องเล่าว่า เมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบนั้นได้เข้าไปหาของป่า และได้พบจอมปลวกมีลักษณะคล้ายพระธาตุ ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆลูกหนึ่ง และในบริเวณนั้นมีต้นไม้ที่ ชาวเหนือเรียกว่าต้นส้มป่อยอยู่มากมาย มีลักษณะโน้มเอียงเหมือนพญานาค และได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่แตกกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ชาวบ้านจึงได้พากันกราบไหว้จอมปลวกนั้น ใครจะเข้าไปทำอะไรในป่าบริเวณนี้ต้องมาต้องมากราบไหว้บูชาขออนุญาตเสียก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานา ชาวบ้านแถบนั้นเชื่อว่าจอมปลวกนั้นเป็นที่บรรจุ อัฐิของเชื้อพระวงค์ในสมัยโบราณ สันนิษฐานว่าเจดีย์ถูกสร้างขึ้นมาครอบจอมปลวกภายหลัง [adsense-2] ความเชื่อ ในการไหว้พระธาตุดอยจอมหมอกแก้วเชื่อกันว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีดำถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและประสบความสำเร็จ การเดินทาง จากแยกเด่นห้า มาตามถนนเด่นห้า – ดงมะดะ ผ่านปากทางไปวัดร่องขุ่นทางด้านตะวันออก ปากทางเข้าน้ำตกขุนกรณ์ทางด้านตะวันตก ผ่านศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่า บ้าหนองผักเฮือด ตลอดเส้นทางราว 24 กิโลเมตร ก็จะถึงพระธาตุจอมหมอกแก้ว แผนที่พระธาตุจอมหมอกแก้ว

Read More

วัดพระธาตุดอยงำเมือง

วัดพระธาตุดอยงำเมือง อำเภอเมือง เชียงราย เดิมชาวบ้านจะเรียกว่าวัดงามเมือง สร้างในสมัยใดไม่ปรากฎหลักฐาน แน่ชัด สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้คงจะเป็นปูชนียสถานอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน ต่อมาหลังจากที่พ่อขุนเม็งรายมหาราชเสด็จสวรรคคตที่เชียงใหม่ [adsense-2] เมื่อปี พ.ศ. 1860 พระยาไชยสงครามราชโอรสไม่โปรดเมืองเชียงใหม่ เมื่อถวายพระเพลิงพระศพพระราชบิดาแล้วได้เสด็จกลับมาครองเมืองเชียงราย และได้อัญเชิญอัฐิพระราชบิดามาประดิษฐานที่ดอยแห่งนี้ ต่อมาปี พ.ศ. 2032พระยาศรรัชฎาเงินกอง ราชโอรสของพระเจ้าพิลกราชได้มาบูรณะ และทรงสร้างวิหาร และเจ้าฟ้ายอดงำเมืองโอรสผู้ครองนครเชียงแสน โปรดให้สร้างพระอัครสาวก สร้างวิหาร และซ่อมแซมเสนาสนะใหม่เมื่อ พ.ศ. 2220 การเดินทาง จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสิงหไคล แล้วตรงเรื่อยๆ จนสุดทางสามแยกให้เลี้ยวซ้ายผ่านวัดพระแก้ว เลี้ยวขวาที่สี่แยกเข้า ถนนเรืองนคร ซึ่งเป็นวันเวย์ ไปประมาณ 500 ม. จะไปบรรจบ ถนนงำเมือง เป็นสามแยกศูนย์คมนาคม จากนั้นเลี้ยวขวา ขับตรงขึ้นวัดประมาณ 300 เมตร  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัดงำเมือง ถนนอาจอำนวย บ้านฮ่อมดอย (ชุมชนราชเดชดำรง) หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย    

Read More

วัดพระธาตุดอยเขาควาย

วัดพระธาตุดอยเขาควาย ตั้งอยู่บนดอยเขาควาย ซอยหนองปึ๋ง 1ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนนราชโยธา ประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยหนองปึ๋ง 1 ขึ้นดอยไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร รถขนาดใหญ่ไม่สามารถขึ้นได้ สิ่งที่น่าสนใจ พระธาตุดอยเขาควายแก้วเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุและเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงรายที่มีความสวยงามและใกล้ตัวเมืองมากที่สุด [adsense-2] ประวัติพระธาตุดอยเขาควาย ตามตำนานพื้นบ้าน เล่าว่า ประมาณ 1,000 กว่าปีล่วงมา ได้มีพระยาธรรมมิกะราช เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา โดยได้นำพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าที่คณะสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ได้นำมาถวายให้พระยาธรรมมิกะราช จึงให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ใส่บรรจุไว้ในองค์เจดีย์ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไว้บูชา ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสน และสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปัจจุบันในทุกๆปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนแปดเป็ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วิสาขบูชา การเดินทาง วัดพระธาตุดอยเขาควาย ตั้งอยู่บนดอยเขาควาย ซอยหนองปึ๋ง 1 ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนนราชโยธา ประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยหนองปึ๋ง 1 ขึ้นดอยไปอีกประมาณ 2 กม. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัดพระธาตุดอยเขาควาย […]

Read More

วัดถ้ำปลา

วัดถ้ำปลา หรือ วัดพุทธสถานถ้ำปลา ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำปลา หมู่ที่ 14 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดย ถ้ำปลา มีลักษณะเป็นลำธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภูเขาหินปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออกสายน้ำ เหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจาก น้ำตกห้วยเนี้ย ถ้ำนี้วัดความกว้างได้ประมาณ 2.50 เมตร ความสูงวัดจากฝั่งน้ำขึ้นไป สูงประมาณ 1.50 เมตร น้ำลึกประมาณ 0.50 เมตร และภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุชาวพม่า ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “พระทรงเครื่อง” เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในแถบนี้เป็นอย่างมาก ในอดีตถ้ำนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปในถ้ำได้ลึกประมาณ 10 เมตร และมักจะพบเศษกระเบื้องดินเผา (ดินขอ) สมัยโบราณไหลมาตามน้ำ นอกจากนี้ บริเวณปากน้ำยังพบก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน และลำธารที่น้ำไหลออกมานี้มีความลึก ประมาณ 3 เมตร มี “ปลาพวงเงิน” และ “ปลาไม้หีบ” แหวกว่ายไปมา สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในตอนเช้าตรู่ พระ สามเณร […]

Read More

วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน

วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อยู่ในท้องที่ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ครอบคลุมหัวดอยนางนอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน มีพื้นที่สำหรับบริการนักท่องเที่ยว 2 แห่ง คือบริเวณที่ทำการของวนอุทยานและบริเวณขุนน้ำนางนอน มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สัก เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู่ มะค่า ตะเคียน ยอป่า และมีไม้ไผ่ขึ้นตลอดทางตามแนวลำห้วยและลำธาร สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ช้าง เสือดาว กวาง อีเก้ง หมูป่า อีเห็น กระรอก นกกระยาง นกกะปูด พังพอน กระต่ายป่า ค้างคาว นกกระจิบจุดดำ เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยว วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน มีพื้นที่สำหรับบริการนักท่องเที่ยว 2 แห่ง คือ บริเวณที่ทำการวนอุทยานถ้ำหลวง และบริเวณขุนน้ำนางนอน โดยมีจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ จำนวน 6 […]

Read More

ไร่ชา 101

ไร่ชา 101 ดอยแม่สลอง  เป็นไร่ชาขนาดใหญ่แห่งแรกบนดอยแม่สลอง ปลูกเรียงรายเป็นขั้นบันได ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมไร่ชา มีการจำหน่าย และขายส่ง ชาอู่หลงก้านอ่อน ชาเขียว ชาเบอร์ 12 และชาอื่นๆอีกมากมาย ด้านบนไร่ชาเป็นร้านอาหาร มีเครื่องดื่มที่แปรรูปมาจากใบชามีการชงชาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกัน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมดอยแม่สลองนิยมมาแวะซื้อชา เพื่อเป็นของฝาก [adsense-2] เวลาเปิดบริการ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07:00-17:00 น. การเดินทาง อยู่ระหว่างทางขึ้นด้านหน้าของดอยแม่สลอง ตั้งอยู่เลขที่ 29/1 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053-710029, 081-8849088 โทร. 053-710030 แผนที่ไร่ชา 101

Read More

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น (House of Opium Museum) บ้านฝิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนเล็ก ๆ แต่วัตถุสิ่งของที่จัดแสดงนั้นน่าสนใจมาก เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องมือและเครื่องใช้ในการสูบฝิ่นของผู้คนในอดีต มีทั้งประวัติของสามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ ปลูกฝิ่นการปลูกและสูบฝิ่น ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้สูบฝิ่นแสดงให้ชม ส่วนชั้นล่างของบ้านฝิ่นเป็นสถานที่ขายของที่ระลึก ผู้ก่อตั้งคือคุณพัชรี ศรีมัธยกุล ซึ่งเป็นคนเชียงแสนโดยกำเนิด จบการศึกษาจากคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับสามเหลี่ยมทองคำ เริ่มต้นจากการเปิดร้านค้าขายของที่ระลึกและของเก่า ตำแหน่งของร้านอยู่ต่ำลงมาจากที่ตั้งบ้านฝิ่นในปัจจุบัน ในช่วงปี 2533 คุณพัชรีเริ่มที่จะตระหนักว่า ของเก่าที่ขายอยู่ในร้านจะหมดไป จึงเริ่มความคิดที่จะทำพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ของเก่าที่ตนขาย โดย คุณรงค์ วงษ์สวรรค์ นักเขียนและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์ [adsense-2] วันเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ เวลา 08.30-16.00 น. ค่าเข้าชม ต่างชาติ 300 บาท คนไทย 200 บาท ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี […]

Read More

วัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

วัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดสูง สุดที่ระดับความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บ้านสันติคีรี ห่างจากหมู่บ้าน 4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชัน คดเคี้ยวมาก พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ.2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้าง ด้านละประมาณ 15 ม. ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระนำด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ [adsense-2] พระบรมธาตุศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เป็นจุดสูงสุดของเทือกดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกล เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของดอยแม่สลอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก 110 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทร 053 765129 แฟกซ์ 053765409 อีเมล์ [email protected] แผนที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

Read More