วัดท้ายเกาะ

วัดท้ายเกาะ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเกาะ มีเจดีย์มอญที่ใหญ่ที่สุด กุฏิลายจำหลักไม้สวยงามชมศาลาสองหลังต่อกัน ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในคราวเสด็จประพาสต้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ร.ศ. 125 ซึ่งพระองค์เสด็จประทับ ณ ศาลาหลังนี้ และชมจระเข้สตาฟแต่ก่อนนั้นจระเข้บริเวณนี้ชุกชุมมาก มอญเรียกว่า “เวียงจาม” เป็นวัดที่อยู่สุดเขตจังหวัด ปทุมธานีต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

วัดท้ายเกาะ เป็นวัดรามัญ มีชื่อเดิมว่า วัดเวียงจาม ซึ่งเป็นภาษารามัญ แปลว่าวังจรเข้ เป็นวัดที่ชาวรามัญได้อพยพหลบภัยมาพึ่งพระโพธิสมภาร จากเมืองเย และเมืองเมาะตะมะ ดังความปรากฏพงศาวดาร ปี พ.ศ. 2206 ชาวรามัญที่อาศัยอยู่ในเมืองเมาะตะมะ ถูกกดขี่ข่มเหง เห็นจะอยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว จึงอพยพครอบครัวมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ เข้ามาพึ่งพระโพธิสมภารในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้ครอบครัวชาวรามัญไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สามโคก ปลายเขตแดนติดต่อกรุงศรีอยุธยา และชาวรามัญได้รวมกลุ่มก่อตั้งหมู่บ้าน เวียงจาม และได้ก่อสร้าง วัดเวียงจาม ไว้เป็นศูนย์รวมทางพระพุทธศาสนาประจำหมู่บ้าน และได้สร้างเจดีย์ ชะเวดากอง ไว้ริมฝั่งน้ำเจ้าพระยาเพื่อสักการะบูชา ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 วัดเวียงจาม ได้เป็นชื่อเป็น วัดท้ายเกาะใหญ่

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

เจดีย์ทรงรามัญแบบชะเวดากอง เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดปทุมธานี เป็นเจดีย์ก่ออิฐตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้ว เป็นทรงระฆังแบบมอญฐานแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่บนฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่สองชั้น ตอนบนฐานปัทม์มีเจดีย์เล็กสี่องค์ ทรงเดียวกับเจดีย์ประธาน ส่วนยอดเป็นฉัตรทำด้วยทองเหลือง

ธรรมาสน์บุษบกศิลปะรัตนโกสินทร์ กุฎิทรงไทย ตาลปัตรพัดยศ ปิ่นโต สังเค็ด ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ วัดท้ายเกาะใหญ่ ยังเคยเป็นที่ประทับแรมระหว่างการเสด็จประพาสต้น ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะ

พระประธานปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัด ล้อมรอบด้วยภาพเขียนพุทธประวัติ บอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญๆ ของพระพุทธศาสนา

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ (รับผิดชอบ: สมุทรปราการ,กรุงเทพมหานคร,ฉะเชิงเทรา,นนทบุรี,ปทุมธานี) โทร. (02) 250 5500 โทรสาร. (02) 250 5511
สถานีตำรวจ อ.เมืองปทุม (02) 581 4152-5
สถานีตำรวจ อ.คลองหลวง (02) 524 0610-3
สถานีตำรวจ อ.ธัญบุรี (02) 577 1973
สถานีตำรวจ อ.ลาดหลุมแก้ว (02) 599 1288
สถานีตำรวจ อ.ลำลูกกา (02) 192 3330
สถานีตำรวจ อ.สามโคก (02) 593 1321
สถานีตำรวจ อ.หนองเสือ (02) 549 1214
สถานีตำรวจ ประตูน้ำจุฬา (02) 959 2302-7 (0-2) 523 9114
โรงพยาบาล กรุงสยาม เช็นต์คาร์ลอส (02) 957 6700-5
ร.พ ธรรมศาสตร์ (02) 926 9999
ร.พ ธัญรักษ์ (02) 531 0080-4
ร.พ ธัญบุรี (02) 577 2600-2
ร.พ นวนคร (02) 529 4533-41
ร.พ ปทุมธานี (02) 598 8888
ร.พ ปทุมเวช (02) 567 1991-9
ร.พ แพทย์รังสิต (02) 998 9999
ร.พ ลาดหลุมแก้ว (02) 599 1650
ร.พ ลำลูกกา (02) 563 1011
ร.พ สามโคก (02) 581 8564
ร.พ หนองเสือ (02) 549 1053-4
ร.พ เอกปทุม (02) 996 2211-5 , (02) 996 2209-21

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว 

เส้นทางที่ 1 หากใช้เส้นทางกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกตะวันตก) ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีทางเบี่ยงซ้ายมือเข้าหมู่บ้านท้ายเกาะ ก่อนข้ามสะพานเจ้าพระยาให้แล้วเลี้ยวซ้าย และตรงไปอีกไม่ไกล วัดท้ายเกาะจะอยู่ทางขวามือ ที่ ซอยท้ายเกาะ 11

เส้นทางที่ 2 หากมาจากถ. พหลโยธิน ให้เลี้ยวซ้ายที่ รังสิต ตรงไปจนถึงสามแยกโรงพยาบาลเซ็นคาลอส แล้วเลี้ยวขวา ตรงไปจนถึงสะพานปทุมธานี (ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) แล้วเลี้ยวขวาที่ สี่แยกสามโคก เข้าถนนสาย 3111 ขับรถตรงไป แล้วเข้าถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกตะวันตก) แล้วขับตรงไปอีก ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีทางเบี่ยงซ้ายมือเข้าหมู่บ้านท้ายเกาะ ก่อนข้ามสะพานเจ้าพระยา ให้แล้วเลี้ยวซ้าย และตรงไปอีกไม่ไกล วัดท้ายเกาะจะอยู่ทางขวามือ ที่ ซอยท้ายเกาะ 11

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น