วัดต่อแพ

วัดต่อแพ เป็นวัดเก่าแก่ริมน้ำยวม มีความงดงามมากอีกแห่งหนึ่งของ อ.ขุนยวม นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเส้นทางนี้มักไม่พลาดเข้าชม อีกทั้งตัวหมู่บ้านต่อแพซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของแม่ฮ่องสอนก็ยังคงรักษาบรรยากาศแบบไทยใหญ่ไว้อย่างน่าสนใจ

ประวัติ เดิมเป็นวัดร้าง มีเจดีย์เก่าๆ ที่เหลือเป็นซากอิฐจำนวนมาก ต่อมมามีพระพม่ามาจำวัดอยู่ ชาวบ้านจึงได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ในปี พ.ศ.2461 และพ่อค้าจีนที่มาพักบริเวณนี้เพื่อจะต่อแพบรรทุกข้าวสารไปแม่สะเรียง ได้รวบรวมปัจจัยทำนุบำรุงวัดให้ดีขึ้น

สิ่งน่าสนใจภายในวัด
1. เจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ วิหารแบบไทยใหญ่ ทั้งเจดีย์และวิหารตั้งเด่นอยู่กลางลานวัดโดยมีกำแพงแก้วล้อมรอบเจดีย์มีสถาปัตยกรรมแบบมอญตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม ที่ส่วนยอดประดับฉัตรโลหะเจ็ดชั้น ตั้งอยู่คู่กับวิหารโถงซึ่งเป็นศิลปะไทยใหญ่ มีหลังคาซ้อนหลายชั้นอย่างวิจิตรพิสดาร แสดงให้เห็นฝีมืออันประณีตของช่างไทยใหญ่ในยุคนั้น

2. ศาลาการเปรียญ เป็นสถาปัตยกรรมพม่าผสมไทยใหญ่ที่สวยงามมาก สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีความกว้าง 30 ม. ยาว 25 ม. หลังคาแยกเป็นหลังๆ ซ้อนเป็นชั้นๆ มุงด้วยสังกะสี ประดับโลหะฉลุลายอย่างสวยงาม

3. ผ้าม่านโบราณ
ชาวพม่านำมาถวายให้เป็นสมบัติของวัด ผ้าม่านผืนนี้มีอายุร้อยกว่าปี เป็นศิลปะแบบพม่า ปักดิ้นทองลานนูนประดับด้วยทับทิมกับอัญมณีที่มีค่าแสดงเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก ปัจจุบันผ้าม่านโบราณผืนนี้จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์บนจอง

4. อาคารสถาปัตยกรรมไทยใหญ่ เป็นอาคารขนาดเล็กต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในวัด ได้แก่ ถาน(ส้วม) ศาลาสรงน้ำ ศาลาบ่อน้ำซึ่งล้วนมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น คือ มีหลังคาซ้อนเป็นชั้นๆ ประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม

[adsense-2]

ช่วงเวลาทีเ่ปิดให้เข้าชม

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถ.ราชธรรมพิทักษ์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0-5361-2982 email : [email protected]

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว 

วัดต่อแพตั้งอยู่ที่ ริมลำน้ำยวม บ้านต่อแพ ต.แม่เงา ห่างจากตัว อ.ขุนยวม ประมาณ 5 กม. ใช้ถนน รพช.(ขุนยวม-บ้านแม่สุรินทร์) เป็นถนนลาดยาง ทางแยกอยู่ตรงข้ามวัดม่วยต่อ ระยะทาง 5 กม. เมื่อถึงบ้านต่อแพ มีทางแยกซ้ายไปอีก 800 ม. จะถึงที่ตั้งวัด

รถรับจ้าง เหมารถสองแถวที่ท่ารถเปรมประชา ราคา 200 บาท

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น