วัดตาดแม่นายเทพนิมิตร

วัดตาดแม่นายเทพนิมิตร ไหว้พระขอพร ชมสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างลงตัว วัดตาดแม่นายเทพนิมิตรตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านโนนสามัคคี ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชาวบ้านเรียก “วัดตาดแม่นาย”

เดิมบริเวณวัดเป็นเนินเขาเป็นวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น จีน ไทย แขก ฝรั่ง มีการออกแบบสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างต่างๆตามรูปแบบของธรรมชาติ คงความเป็นธรรมชาติไว้ เช่นทางเดินที่ใช้วิธีการวางแผ่นหินเรียงกัน การจัดสวนที่สวยงดงาม

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี เลขที่ 70 ถนนหน้าเมือง ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทรศัพท์ : 0-4387-1146โทรสาร : 0-4387-1566
หมายเลขฉุกเฉิน 0-4387-1329
E-mail : [email protected]

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดตาดแม่นายเทพนิมิตรอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 33 กิโลเมตร ตามเส้นทางสาย 227 ถึงป้อมยามแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปตามเส้นทางประมาณ 1 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น