วัดเทวประสาท

วัดเทวประสาท ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเกตุ (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน) อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตรงกันข้ามกับตลาดตะพานหิน วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ ตาม นส.๓ เลขที่ ๖๕๖ นายเชื้อ นางบุญมา เอมสะอาด ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดลพบุรี ได้มาประกอบอาชีพอยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตรงข้ามกับตลาดตะพานหิน

[adsense-2]

โบราณสถานในวัดนี้คือ

1. อุโบสถ

2. พระพุทธเกตุมงคล หรือหลวงพ่อโตตะพานหิน ป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 20 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 30 เมตร แท่นสูง 4 เมตร รวมความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อปี พ.ศ. 2513 นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามได้สัดส่วนและใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิจิตร หากท่านเดินทางโดยรถไฟจะมองเห็นองค์พระเหลืองอร่ามแต่ไกล

3. พระพุทธสิหิง (หลวงพ่อหิน) พระพุทธรูปองค์นี้ สลักด้วยหิน ลักษณะเป็นพระพุทธรูปนาคปรก แบบปฏิมากรรมสมัยขอม เจ้าอาวาสได้อัญเชิญมาจากจังหวัดลพบุรี มาประดิษฐานไว้ ณ วิหารจตุรมุขวัดเทวประสาท ตามสันนิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้สร้างมาแล้วประมาณ ๓๐๐ ปีเศษ ( ปัจจุบันเป็นองค์จำลอง เนื่องจากองค์จริงได้ถูกโจรกรรมไปในสมัยเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ )

แผนที่วัดเทวประสาท

ความเห็น

ความเห็น