วัดท่าช้าง

วัดท่าช้าง เดิมชื่อ วัดคเชนทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 60 บ้านย่านซื่อ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ฐานะเดิมเป็นสำนักสงฆ์ สร้างโดยชาวจีนต่อมาสมัยพระจุลจอมเกล้า ร.5 พระราชทานเงินสร้างพระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ มี 5 เสา มีพระพุทธรูปปูนปั้นปรางมารวิชัยขนาดหน้าตัด 3-10 ม.สูง 3-5 ซม. ประตูหน้าต่างมีลายแกะสลักและลายปูนปั้นอย่างสวยงาม คำว่า คเชนทร์ มีความหมายตามบันทึกในพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยาว่า เมื่อ พ.ศ.2264 จังหวัดนครนายกมีช้างชุกชุม จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณย่านซื่อ เคยเป็นท่าช้างของโขลงช้างจากทุ่งดงละคร ไปยังทุ่งอำเภอบ้านนา ต่อมาเปลี่ยนชื่อ วัดคเชนทร์ เป็นวัดท่าช้าง และเปลี่ยนชื่อตำบลย่านซื่อ เป็นตำบลท่าช้าง มาจนถึงปัจจุบันนี้ วัดท่าช้างมีความหมายเกี่ยวข้อง กับช้างมาตั้งแต่ต้น จึงได้ใช้สัญลักษณ์ช้างไว้ที่หน้าอุโบสถหลังเดิม เป็นช้างสามเศียร และตราประทับเป็นรูปช้าง

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานภาคกลางเขต 8 จ.นครนายก (037) 311 273 , (037) 311 273 , (037) 312 284
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (037) 313 615 , (037) 313 615
ชมรมการท่องเที่ยวนครนายก (037) 312 282-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง (037) 311 285, (037) 311 285 , (037) 311-535
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา (037) 382 013-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี (037) 399 600-1
สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ (037) 391 301, (037) 391 301
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง (หินกอง) (036) 371 222 , (036) 371 222 , (036) 371 970
หน่วยสอบสวนพุแค (036) 222 113 , (036) 222 113
โรงพยาบาลนครนายก (037) 311 219 , (037) 311 219 , (037) 311 239, (037) 311 150
โรงพยาบาลบ้านนา (037) 381 833 , (037) 381 833
โรงพยาบาลปากพลี (037) 399 504 , (037) 399 504
โรงพยาบาลองครักษ์ (037) 391 399 , (037) 391 399
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง (037) 311 932 , (037) 311 932
ศาลากลางจังหวัด (037) 311 273, (037) 311 273

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  วัดท่าช้างตั้งอยู่เลขที่ 60 บ้านย่านซื่อ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น