หมู่บ้านท่าแร่

หมู่บ้านท่าแร่ ไปชมตึกและสิ่งก่อสร้างโบราณทรงยุโรปในหมู่บ้านคาทอลิกกันค่ะ หมู่บ้านท่าแร่ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทยค่ะ เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนนับถือศานาคริสต์ ในอดีตประมาณปี พ.ศ.2427 ประชากรชาวท่าแร่เป็นคริตชน อพยพมาจากประเทศเวียตนามประมาณ 40 คน อาศัยอยู่ในตัวเมืองสกลนคร และมีบาทหลวงเกโก(มิชชั่นนารีชาวฝรั่งเศส) เป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ แต่เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขี้น กอปรกับมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน จึงได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านท่าแร่ ซี่งเต็มไปด้วยป่าไม้ มีหินลูกรังทั่วไป และคนพื้นเมืองเรียก “หินแฮ่”

สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านท่าแร่นั้น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับความสวยงามของบ้านโบราณอายุมากกว่า 100 ปี และยังเป็นที่ตั้งของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง หรือสำนักมิสซังท่าแร่ฯ หมู่บ้านนี้มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุก คล้ายกับบ้านเมืองในแถบประเทศตะวันตก โดยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นแบบตึกปูนทรงยุโรปในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนาม อาคารแต่ละหวังถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ภูมิปัญญาช่างและประสบการณ์การก่อสร้างบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูนไม่มีช่างใดทำได้และไม่ค่อยพบเห็นที่ไหนอีกด้วย

ปัจจุบันอาคารบ้านเรือนเกือบทุกหลังยังใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ และในตึกแต่ละหลังจะมีแท่นแม่พระทุกบ้านเพราะมีความเชื่อในแม่พระ นอกจากนี้ทางตอนท้ายของหมู่บ้านยังมีตึกร้างก่อด้วยอิฐฉาบปูน มีต้นโพธิ์ขึ้นปกคลุมอยู่ ตึกหลังนี้มีอายุประมาณ 90 – 100 ปี เป็นบ้านของนายหนูกัน และนางหนูนา โง่นคำ เป็นมรดกขององเฮียน แต่เดิมสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามอินโดจีน) ทางราชการสั่งปิดโบสถ์ไม่ให้ใช้ประกอบพิธีใดๆในทางศาสนา

ด้วยเหตุนี้ชาวคริสต์จึงต้องหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีบูชามิสซา พิธีรับศีลแต่งงาน แต่เนื่องจากบุตรหลานเจ้าของตึกหลังนี้เป็นพระสงฆ์ในศาสนาคริสต์ จึงอนุญาตให้ใช้ตึกหลังนี้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงถือว่าตึกหลังนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนา และชาวคริสต์รุ่นเก่าหลายคนเคยใช้ตึกหลังนี้จัดพิธีรับศีลสมรส ต่อมาตึกถูกไฟไหม้ ชำรุดทรุดโทรม ไม่มีการบูรณะซ่อมแซม มีต้นโพธิ์ขึ้นรกรุงรัง กลายเป็นตึกร้างจนปัจจุบัน

ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าแร่ได้ใช้ตึกเหล่านี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านสถาปัตยกรรมของบ้านท่าแร่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส เจ้าของหรือญาติเจ้าของตึกจะประดับประดาดาวและไฟหลากสี ซึ่งในทุกๆวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ชุมชนแห่งนี้จะจัดเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส โดยจัด “ขบวนแห่ดาวคริสต์มาส” ที่ อำเภอเมือง โดยเชื่อว่า “ดาว” เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู
[adsense-2]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 4 จ.นครพนม (รับผิดชอบพื้นที่ จ.สกลนครด้วย) โทร. (042) 513490-1
การบินไทย โทร. (042) 712259-60
ตำรวจทางหลวง โทร. (042) 713971
หจก.ภูพานการท่องเที่ยว โทร. (042) 712676
โรงพยาบาลกุดบาก โทร. (042) 784021
โรงพยาบาลกุสุมาลย์ โทร. (042) 769023
โรงพยาบาลคำตากล้า โทร. (042) 796046
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ โทร. (042) 713550
โรงพยาบาลเต่างอย โทร. (042) 761021
โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน โทร. (042) 789015
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น โทร. (042) 779105
โรงพยาบาลพังโคน โทร. (042) 771222
โรงพยาบาลวานรนิวาส โทร. (042) 791122
โรงพยาบาลวาริชภูมิ โทร. (042) 781187
โรงพยาบาลสกลนคร โทร. (042) 711722
โรงพยาบาลสว่างแดนดิน โทร. (042) 721111
โรงพยาบาลส่องดาว โทร. (042) 786026
โรงพยาบาลอากาศอำนวย โทร. (042) 799000

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค) ตั้งอยู่ริมหนองหาร บนทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-นตรพนม) ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองสกลนคร ประมาณ 21 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น