พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตั้งอยู่เลขที่ 43/2 หมู่ 1 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กม.ที่ 31 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรีเป็นสถานที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นผลงานสร้าง-สรรค์ของกลุ่มศิลปินไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยประกอบด้วยหุ่นชุดต่างๆ ได้แก่ ชุดพระอริยสงฆ์ ชุดพระบรมรูป พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี และชุดมุมหนึ่งของชีวิต เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่ง นำโดย อาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ในการสร้างสรรค์หุ่นขี้ผึ้งไทยตามแบบของมาดามทรูโซ แต่เนื่องจากการดำเนินงานสร้างหุ่นขี้ผึ้งต้องประสบปัญหามากมาย
เช่น สภาวะอากาศของประเทศไทยไม่เหมาะสมกับการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง เนื่องจากมีอุณหภูมิร้อน ความชื้นสูง รวมทั้งมีฝุ่นละอองมาก โดยเฉพาะขี้ผึ้งเป็นวัสดุที่ไม่คงทนไม่คงสภาพ สามารถเสื่อมสลายลง ถึงแม้ว่าจะได้มีการปรับปรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็ตามอาจารย์ดวงแก้ว ได้ใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้าทดลองนานกว่า 10 ปี เพื่อค้นหาวัสดุอื่น
ที่จะนำมาแทนขี้ผึ้ง โดยวัสดุต้องมีความคงทนแข็งแรงทนทาน ที่สำคัญจะต้องไม่ทำให้คุณลักษณะพิเศษของหุ่นขี้ผึ้งด้อยคุณภาพลงไป จนสามารถสร้างหุ่นขี้ผึ้งยุคใหม่จาก”ไฟเบอร์กลาส” ที่มีความคงทน ประณีต งดงามเหมือนคนจริงที่สุดรวมทั้งให้ความรู้สึกนุ่มนวล สวยงามมากกว่าขี้ผึ้ง

ถึงแม้จะประสบความสำเร็จในการสร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสในระยะแรกแต่ก็ยังประสบกับปัญหาในด้านการค้นคว้า ทดลอง รวมทั้งปัญหาทางด้านอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ซึ่งไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาด จำเป็นที่จะต้องออกแบบคิดสร้างขึ้นมาเอง อีกทั้งระยะเวลาในการค้นคว้า จะต้องใช้ความพยายาม และความอดทนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นคณะผู้ร่วมงานจึงได้ลงความเห็นว่า สมควรที่จะสนับสนุนโครงการนี้อย่างจริงจัง โดยการทุ่มเททั้งสมอง กำลังเงิน กำลังกายและเวลาทั้งหมดให้กับผลงานชิ้นนี้

จนกระทั่ง อาจารย์ดวงแก้ว สามารถคิดค้นวิธีการสร้างรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสให้มีลักษณะเหมือนคนจริงมากที่สุดสำเร็จเป็นรูปแรก คือหุ่นขี้ผึ้งรูปพระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณฺโณ)วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2525 และสร้างเสร็จใน พ.ศ. 2527 ใช้ระยะเวลาสร้างรวมทั้งสิ้น 3 ปี หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการสร้างรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสแล้ว คณะผู้ร่วมงานได้เล็งเห็นว่า ผลงานชิ้นนี้สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะเป็นผลงานที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ดังนั้นใน พ.ศ. 2527คณะผู้ร่วมงานจึงได้วางโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสขึ้นใช้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

อาคารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยนี้เป็นอาคารสองชั้น โดยมีการจัดแสดงด้วยกันสองชั้นคือ ชั้นล่างจัดแสดง
หุ่นชุดต่างๆ เช่น ชุดพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ราชวงค์จักรี พระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ชุดพระอริยสงฆ์ ชุดมุมหนึ่งของชีวิตและพระกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ
ชั้นบนซึ่งจัดแสดงหุ่นชุดบุคคลสำคัญทั้งของไทยและต่างประเทศเช่นครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูไพบูลย์ บุตรขันวิถี
เซอร์วินสตัน เชอรชิล มหาตมา คานธี อับราฮัม ลินคอล์นเป็นต้น

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 9.00-17.30 น. วันเสาร์อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 8.30-18.00 น.
อัตราค่าเข้าชม คนไทย 50 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ 200 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โทร.(034) 332 109
ตำรวจภูธรภาค 7 โทร. (034) 243 751-2, (034) 241 426
ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม โทร. (034) 251 986, (034) 242 356
เทศบาลเมืองนครปฐม โทร. (034) 253 850-4
โทรศัพท์จังหวัดนครปฐม โทร. (034) 251 070, (034) 242 356
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โทร. (034) 340 011-2
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โทร. (034) 332 061, (034) 332 067, (034) 332 109
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม โทร. (034) 254 150-4
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. (034) 251 155, (034) 514 438
สถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม โทร. (034) 242 886, (034) 511 560
สถานีรถไฟจังหวัดนครปฐม โทร. (034) 242 305
สำนักงานขนส่งนครปฐม โทร. (034) 241 378
สำนักงานจังหวัดนครปฐม โทร. (034) 243 811, (034) 258 678
ททท. สำนักงานกาญจนบุรี โทร. (034) 512 500, (034) 623 691
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดนครปฐม โทร. (034) 340 065-6
หอการค้าจังหวัดนครปฐม โทร. (034) 254 231, (034) 254 647, (034) 210 230
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากสะพานพระปิ่นเกล้า ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) ผ่านชุมทางต่างระดับพุทธมณฑลตรงไป ข้ามสะพานแม่น้ำนครชัยศรีราว 3 กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยอยู่ฝั่งด้านขวามือ

รถประจำทาง นั่งรถบัสปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ – นครปฐม (สายใหม่) ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ แจ้งลงหน้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

รถตู้ มีท่ารถตู้จอดที่ ข้างโลตัส ปิ่นเกล้า สายกรุงเทพฯ – นครปฐม หรือ ที่ท่ารถจอดด้านหน้าห้างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
สายกรุงเทพฯ -นครชัยศรี แจ้งให้รถจอดหน้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

แผนที่

 

ความเห็น

ความเห็น