วัดถ้ำเขาน้อย

วัดถ้ำเขาน้อย ตั้งอยู่ที่อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วัดแห่งนี้เป็นวัดนิกายมหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย (ญวน) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 130 ปี และเป็นหนึ่งในสองวัดญวนในจังหวัดกาญจนบุรี วัดหนึ่งคือวัดถาวรวราราม ที่อยู่ในตัวเมือง อีกวัดนึงคือวัดถ้ำเขาน้อย ที่มีสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมเป็นแบบจีนที่งดงาม เรียบง่าย ตามแบบของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ตามที่ชาวญวนนับถือ สามารถเข้าเที่ยวชม สักการะเทพเจ้า และพระบรมสารีริกธาตุได้ทุกวัน

วัดถ้ำเขาน้อย เป็นอีกหนึ่งในศาสนสถานตามลักษณะพุทธนิกายมหายาน ที่มีลักษณะแบบจีน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2426 มีพระจีนมาพำนักเป็นรูปแรก คือ หลวงปู่แห้ง (กั๊กเง้ง) ต่อมาได้มีพระอาจารย์เตี๊ยบถ่อ ซึ่งเป็นพระสงฆ์นิกายมหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย (ในรูปแบบญวน) มาบูรณะดูแลต่อให้สวยงามดังในปัจจุบัน

สถาปัตยกรรม รูปเคารพ และศิลปะภายในวัด เป็นแบบจีนแทบทั้งสิ้น ชั้นล่างมีพระประธานคือพระศรีอาริยเมตไตรย หรือพระสังกัจจายน์ ซึ่งฝ่ายมหายานถือว่า เป็นองค์พระโพธิสัตว์ที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นพระที่มีร่างกายอวบอ้วนสมบูรณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส เป็นลักษณะที่มีความสุข เบิกบานอยู่ตลอดเวลา ติดกันซ้ายขวาของพระประธาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอรหันต์ 18 พระองค์ แต่ละองค์มีเอกลักษณ์ท่าทางไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะแฝงด้วยคติธรรมในการถ่ายทอดธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ตามตำนานของอนัมนิกายจีนโบราณ

ประวัติของวัดถ้ำเขาน้อย

ในสมัย รัชกาลที่ 1 ที่ประเทศเวียดนามมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและก่อกบฏผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมาก “องค์เชียงสือ” พระราชนัดดาขององค์เชียงซุน ซึ่งเป็นราชวงศ์ของเวียดนามก็ได้พาครอบครัวอพยพมาขอพึ่งพระบารมีของกษัตริย์ไทย ในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังจากนั้นก็มีคนญวนอพยพกันเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก จนกระทั้งถึงสมัย รัชกาลที่ 3 ท่านได้ทรงโปรดให้คนญวนมาตั้งถิ่นฐานยังอ.กาญจนบุรีแห่งนี้ และด้วยความที่เป็นพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน คนญวนจึงได้ร่วมกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

เจดีย์หมื่นพุทธะ มีลักษณะเป็นเก๋งจีนทรง 8 เหลี่ยม มี 7 ชั้น ด้านในมีบันไดวนขึ้นไปได้ถึงชั้นบนสุด แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นห้องโถงมีประตูหน้าต่างเปิดโล่ง ฝาผนัง พื้น และตามระเบียงประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ โมเสค และผนังบางแห่งประดับด้วยกระเบื้องเคลือบรูปพระจากจีน รอบเจดีย์แต่ละชั้นมีระเบียงเชื่อมต่อกันเป็นวงรอบ สามารถเดินชมวิวจากระเบียงรอบอาคารได้ทุกชั้น ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับจากสมเด็จพระสังฆราชจากวัดมังกร

เจดีย์คีรีบรมธาตุ ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่และมีสถาปัตยกรรมแบบจีน ชั้นบนสุดยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ และนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวท้องทุ่งนาที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง และหากได้เดินขึ้นไปสู่ยอดเจดีย์ ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์อันเขียวขจีของทุ่งนาไกลสุดสายตา

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดทุกวัน จันทร์ – ศุกร์: เวลา 8.30 – 16.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์: เปิดเวลา 8.00 – 16.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วักถ้ำเขาน้อย โทร (087) 133 2945
สำนักงานการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (034) 511 200
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร. (034) 511 778, (031) 512 399
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี โทร. (034) 512 410, (034) 514 756
สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โทร. (034) 511 502-2
ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. (034) 511 040, (034) 622 952
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. (034) 621 040-2
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทร. (034) 622 999, (034) 511 233
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. (034) 511 387
สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี โทร. (034) 511 182
สถานีรถไฟกาญจนบุรี โทร. (034) 511 285
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ใช้ทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนแสงชูโต) ก่อนจะเข้า อ.เมืองกาญจนบุรี จะมีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายไป อ.ม่วง ขับตรงไปตามทางจนข้ามเขื่อนแม่กลอง แล้วจึงเลี้ยวขวาไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะมีทางให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 200 เมตร วัดถ้ำเขาน้อยจะอยู่ข้างๆกับวัดถ้ำเสือ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น