พิพิธภัณฑ์อาคาร จปร. 100 ปี

พิพิธภัณฑ์อาคาร จปร. 100 ปี ตั้งอยู่ที่อ.เมือง จ.นครนายก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2533 โดยพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ จุดประสงค์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เก่า รร.จปร. สถานที่ตั้งปัจจุบันอยู่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก งบประมาณการก่อสร้างได้มาจากการบริจาคของนักเรียนนายร้อยทุกรุ่น

อาคารจัดแสดงมีความโดดเด่นอยู่ภายในอาคาร ร.ร.จปร. 100 ปี ล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์สวยงามจากการจัดสวนบนพื้นที่กว้าง ไกลออกไปมองเห็นเขาชะโงกที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวครึ้ม ผู้นำชมคือ พันโทหญิงวชิราภรณ์ ริยาพันธ์ รับหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์

การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้ค่ะ

ชั้นที่ 1
จัดเป็นห้องบรรยายสรุปกิจกรรมของ รร.จปร. ด้วยระบบมัลติมีเดีย
จัดแสดงมุมของ จอมพล ป.พิบูลสงครามประวัติโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก
โรงเรียนนายร้อยหญิง เกี่ยวกับ นักเรียนนายร้อยหญิง รุ่นแรกและรุ่นเดียวของโรงเรียนายร้อย
และเครื่องแบบนักเรียนนายร้อยต่างประเทศ

ชั้นที่ 2
1. จัดแสดงธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร
2. จัดแสดงงานเพื่ออนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เก่าที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง รัฐบุรุษ องคมนตรี , นายกรัฐมนตรี จำนวน 9 ท่าน , ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร์
3. บอร์ดแสดงเกียรติประวัติทหารไทยในสมรภูมิต่าง ๆ เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1, สงครามโลกครั้งที่ 2, สงครามมหาเอเชียบูรพา, สงครามเวียดนาม ,สงครามเกาหลี ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ยุทธการเผด็จศึก
4. เครื่องแบบนักเรียนนายร้อยในอดีตตั้งแต่สมัย ร.5 – ปัจุบัน
ชั้นที่ 3 จัดแสดงพระบรมราชานุสาวรีย์ ( เรซิ่น ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุด จอมพลทหารบกพร้อมประวัติย่อจัดสร้างขึ้นพร้อมกับอาคารแห่งนี้ โดยให้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ อ.ศาลายา เป็นผู้จัดทำความสูง 165 ซม. น้ำหนัก 66 กก.

กำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แลัววิวัฒนาการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแต่ละยุค
โดยแบ่งเป็นสามยุคคือ
– โรงเรียนทหารสราญรมย์
– โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ ถนน ราชดำเนินนอก
– โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ เขาชะโงก

นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจ ดังนี้
– โต๊ะเครื่องแป้งใน รัชกาลที่ 5
– นาฬิกาทรงสูงจากปารีสในรัชกาลที่ 5
– โต๊ะทรงงานใน รัชกาลที่ 5
– เก้าอี้ที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่5 ( รัชกาลที่ 6 พระราชทาน )
– ลายพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว(ทรงพระราชนิพนธ์ บทเพลงสยามนุสติ )
– โต๊ะทรงงาน พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ตู้นิรภัยจัดแสดงสิ่งของมีค่า อาทิเช่น
– พระยอดธงซึ่งในองค์พระยอดธงนั้นจะบรรรจุด้วยเส้นพระเจ้า ( เส้นผม ) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9
– เหรียญที่ระลึก รร.จปร.ครบรอบ 90 ปี ,99 ปี, 108 ปี , 111 ปี
– คฑาทองคำทองคำของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม หนัก 26.50 บาท ( 403 บาท ) ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– กุญแจทองคำ ขนาดต่าง ๆ
– เหรียญเสนาธิปัตย์ทองคำของ พลเอกหลวงสุทธิสารรณกร อดีตประธานสภาผู้แทนราษฏร์
– ดาบจักร์พรรดิ อิโรฮิโต มอบให้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
– หยกขาวของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
– ปืนพกของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

นอกจากการเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจดังกล่าวนักท่องเที่ยวสามารถขับรถหรือขี่จักรยานเที่ยวชมบริเวณได้ บริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยวมีจักรยานให้เช่า และยังมีกิจกรรมกีฬาที่เปิดให้บุคคลภายนอกใช้บริการได้ เช่น ยิงปืน เรือแคนูและเลื่อนช่วยชีวิต กอล์ฟ และสำหรับผู้ที่ต้องการจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น เดินป่าและพักแรมที่เขาชะโงก กิจกรรมไต่หน้าผาจำลองและหน้าผาจริง ต้องติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ภายในบริเวณมีบ้านพักรับรอง ร้านอาหารสโมสรนายทหาร

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดทุกวัน วันทำการ 08:00-16:00 น. วันหยุดราชการ 09:00-16:00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์บริการท่องเที่ยว อาคารสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา จปร. ทุกวันระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. โทร. (037) 393 010-5 ต่อ 62961-3
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โทร. (02) 241 2691-4 , (037) 393 0104 ต่อ 62745, 62390
ททท.สำนักงานภาคกลางเขต 8 จ.นครนายก (037) 311 273 , (037) 311 273 , (037) 312 284
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (037) 313 615 , (037) 313 615
ชมรมการท่องเที่ยวนครนายก (037) 312 282-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง (037) 311 285, (037) 311 285 , (037) 311-535
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา (037) 382 013-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี (037) 399 600-1
สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ (037) 391 301, (037) 391 301
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง (หินกอง) (036) 371 222 , (036) 371 222 , (036) 371 970
หน่วยสอบสวนพุแค (036) 222 113 , (036) 222 113
โรงพยาบาลนครนายก (037) 311 219 , (037) 311 219 , (037) 311 239, (037) 311 150
โรงพยาบาลบ้านนา (037) 381 833 , (037) 381 833
โรงพยาบาลปากพลี (037) 399 504 , (037) 399 504
โรงพยาบาลองครักษ์ (037) 391 399 , (037) 391 399
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง (037) 311 932 , (037) 311 932
ศาลากลางจังหวัด (037) 311 273, (037) 311 273

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  จากกรุงเทพวิ่งเลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ แล้วเลี้ยวซ้ายที่สามแยก (จปร.) หรือหากวิ่งทางเส้นทางหลวงถนนมิตรภาพให้เลี้ยวขวาเข้าหินกอง จ.สระบุรี เพื่อวิ่งเข้าสู่ถนนสุวรรณศร จากนั้นให้วิ่งตรงจนถึงสี่แยก (จปร.)

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น