วัดทองหลาง

วัดทองหลาง ตั้งอยู่ที่ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมคลองชลประทาน ไม่มีใครทราบประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน ตั้งอยู่ท่ามกลางดงต้นยางนาที่ร่มรื่นวัดทองหลาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ.2200 บนเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา โดยไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างต่อมาในปี 2461 วิหารหลังเก่าได้ชำรุด นางสิน ภรรยาหมื่นวิเศษภาษาและบุตรธิดา ได้ร่วมกันบูรณะขึ้นใหม่ต่อมาได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2469 พ.ศ.2480 ได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ชื่อทองโสภณธรรมวิทยาคาร พ.ศ.2492

วัดทองหลางมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2469 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2509 หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2492 กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.2461 เหนือประตูมีภาพเขียนลายจีนโบราณสวยงามมาก ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2505 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2527 และพระอัครสาวก ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 6 องค์ และมีระฆังซึ่งเก่าแก่มาก ไม่ปรากฏว่าสร้างใน พ.ศ.ใด มีข้อความจารึกด้วยอักษรโบราณและมีผู้เล่าว่าในคราวที่พม่ายกทัพผ่านมา ได้นำเอาระฆังไปใช้ซ้อมข้าวแทนครก และที่สำคัญคือที่วัดมีวิหารวัดเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี ซึ่งกรมศิลปากร ได้ขี้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอีกด้วยค่ะ

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานภาคกลางเขต 8 จ.นครนายก (037) 311 273 , (037) 311 273 , (037) 312 284
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (037) 313 615 , (037) 313 615
ชมรมการท่องเที่ยวนครนายก (037) 312 282-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง (037) 311 285, (037) 311 285 , (037) 311-535
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา (037) 382 013-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี (037) 399 600-1
สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ (037) 391 301, (037) 391 301
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง (หินกอง) (036) 371 222 , (036) 371 222 , (036) 371 970
หน่วยสอบสวนพุแค (036) 222 113 , (036) 222 113
โรงพยาบาลนครนายก (037) 311 219 , (037) 311 219 , (037) 311 239, (037) 311 150
โรงพยาบาลบ้านนา (037) 381 833 , (037) 381 833
โรงพยาบาลปากพลี (037) 399 504 , (037) 399 504
โรงพยาบาลองครักษ์ (037) 391 399 , (037) 391 399
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง (037) 311 932 , (037) 311 932
ศาลากลางจังหวัด (037) 311 273, (037) 311 273

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  วัดทองหลาง ตั้งอยู่ที่ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น