เที่ยว ตราด

ตราด

“เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูระพา”

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี เกาะช้าง จัดวันที่ 17-21 มกราคม ของทุกปี บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อ.แหลมงอบ

เกาะช้างวันไหล ประเพณีไทยสงกรานต์ จัดวันที่ 22-23 เมษายน บริเวณหาดทรายขาวและหาดคลองพร้าว อ.เกาะช้าง

งานวันระกำหวาน ผลไม้ของดีเมืองตราด จัดช่วงปลายเดือนพฤษภาคม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

การเดินทาง

รถทัวร์ จากสถานีขนส่งเอกมัย มีรถ 2 สายหลัก คือ สายกรุงเทพฯ-ตราด รถออกตลอดทั้งวัน เวลา 04:00-24:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 206-250 บาท สายกรุงเทพฯ-แหลมงอบ รถออกเวลา 06:30/07:45/09:45 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 275 บาท
จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถสายกรุงเทพฯ-ตราด รถออกเวลา 07:30/11:00/22:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 272 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490

รถตู้ จุดขึ้นรถหลักๆ มี 2 แห่งคือ อนุสาวรีย์ชัยฯ(บริเวณภัตตาคารพงหลี) และสถานีขนส่งหมอชิต 2 รถออกทุกวัน เวลา 05:00-18:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3- 4 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 250-300 บาท

เครื่องบิน มีเที่ยวบินมาลงที่สนามบินตราด M205-D5

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เกาะหมาก สถานที่แห่งการพักผ่อน บรรยากาศร่มรื่น เป็นธรรมชาติ มีชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง เช่น อ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาดและอ่าวแดง เป็นต้น ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือช่วงเดือน ตุลาคม-เมษายน การเดินทางจากท่าเรืออนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรฯ เรืออกเฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ค่าโดยสารเรือเร็ว 450 บาท/คน เรือช้า 350 บาท/คน ควรเช็ครอบเรือแบบวันต่อวัน ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (039) 538 122

หาดราชการุณย์ ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ชายหาดเป็นหาดทรายขาว น้ำทะเลใสสะอาด มีความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จุดเด่นของที่นี่คือ ปรากฏการณ์แมงกระพรุนหลากสีรวมตัวกันอย่างน่าอัศจรรย์ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤษจิกายน

[adsense-2]

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัด

ความเห็น

ความเห็น