Category: ชัยนาท

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่รวบรวมเก็บรักษา อนุรักษ์ และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ตั้งขึ้นด้วยความสนใจของพระชัยนาทมุนี (นวม สุทัตโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ซึ่งได้รวบรวมศิลปวัตถุโบราณวัตถุที่พบในเขตจังหวัดชัยนาทและบริเวณใกล้เคียงมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานของวัดเป็นจำนวนมาก ต่อมา พระชัยนาทมุนีได้ยินดีมอบศิลปวัตถุ โบราณวัตถุดังกล่าวให้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทย ในปีพุทธศักราช 2509 กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานขึ้นในบริเวณใกล้กับวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตั้งชื่อว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี เพื่อเป็นที่ระลึกแด่พระชัยนาทมุนี เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 เป็นต้นมา การจัดแสดง แบ่’เป็น 2 ชั้น ชั้นล่าง จัดแสดงเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีของจังหวัดชัยนาท โบราณวัตถุที่จัดแสดง ได้แก่ เครื่องใช้ เครื่องประดับสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยทวารวดี พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เช่น ตู้พระธรรม เครื่องบริขารถมปัด ประติมากรรมและเครื่องถ้วยในศิลปะลพบุรี สุโขทัย […]

Read More

เขื่อนเจ้าพระยา

เขื่อนเจ้าพระยา ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ริมสันเขื่อน ชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นกันค่ะ เขื่อนเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เขื่อนเจ้าพระยามีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 237.50 เมตร สูง 16.5 เมตร ติดตั้งบานประตูเหล็กรูปโค้งสูง 7.50 เมตร มีช่องระบายให้น้ำไหลผ่านขนาดกว้าง 12.50 เมตร จำนวน 16 ช่อง ประตูน้ำสำหรับเรือสัญจรติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร ยาว 170.50 เมตร เรือขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้าออกได้ บนสันเขื่อนมีสะพานกว้าง 7 เมตร รับรถน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 20 ตัน และมีทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินสร้างบนคันกั้นน้ำซ้ายมือเหนือเขื่อนเจ้าพระยา กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร เพื่อช่วยระบายน้ำเมื่อเกิดอุทกภัย อัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนสูงสุดประมาณ 3,300 […]

Read More

เขาสรรพยา

เขาสรรพยา ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หมู่ 1 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ภูเขาลูกนี้เดิมชื่อว่า เขาสับยา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเขาสรรพยา เดิมไม่ค่อยมีใครรู้จักเป็นเพียงภูเขาที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา การเดินทางไปลำบาก จนกระทั่งชาวบ้านได้ขึ้นไปค้นพบวัตถุโบราณบนภูเขา เช่นพระอุโบสถ เจดีย์ ศาลาการเปรียญ ซึ่งโบราณสถานเหล่านี้ได้ชำรุดทรุดโทรมมาก นอกจากนี้เขาสรรพยายังมีสิ่งที่น่าสนใจและศึกษามากมาย เช่นถ้ำน้ำมนต์หรือถ้ำพระฉาย มีน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิด ถ้ำกบ ถ้ำลับแลหรือถ้ำมหาสมบัติ ถ้ำค้างคาว ซึ่งมีต้นกรณีและตรีชวา ซึ่งเป็นยาสมุนไพร ภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาที่มีตำนานเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ เรื่องรามเกียรติ ตอนหนึ่งว่า เมื่อพระลักษณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ ของกุมภกรรณ หนุมาน ซึ่งเป็นทหารเอกได้ขันอาสามาเอาตัวยา ชื่อ “สังกรณี” และ “ตรีชวา” ณ เขาสรรพยาแห่งนี้เพื่อนำไปบดเป็นกษัยผสมกับน้ำในแม่น้ำปัญจมหานที เอาไปพอกที่บาดแผล ซึ่งจะทำให้หอกโมกขศักดิ์หลุดจากตัวพระลักษณ์ ลักษณะความสวยงามและทิวทัศน์ของเขาสรรพยา ขึ้นไปตามบันไดขึ้นเขาราว 200 ขั้น จะพบกับรูปหนุมานซึ่งเป็นรูปปั้นแกะสลักจากหินขนาดใหญ่ และมีถ้ำน้ำมนต์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อขึ้นไปบนเขามองลงมาจากข้างบน จะเห็นทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของท้องทุ่ง และบริเวณรอบ ๆ มีต้นไม้โดยเฉพาะต้นตาลขึ้นเรียงรายดูสวยงาม [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155 ตำรวจทางหลวง […]

Read More

เที่ยว ชัยนาท

ชัยนาท “หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา” เทศกาล/ประเพณี งานเทศกาลมหกรรมหุ่นฟางนก จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัด งานส้มโอชัยนาท จัดเป็นประจำในช่วงปลายเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ประเพณีตักบาตรเทโว จ.ชัยนาท จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันแรม 1 8่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนหมอชิต 2 มีรถของบขส. ออกเที่ยวเวลา 05:00-22:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 120 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 และมีรถของบริษัทชัยนาททัวร์ ออกทุกๆ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 130-160 บาท รถตู้ มีวินรถตู้ศิษย์หลวงปู่ศุขบริการ จอดข้างสวนสาธารณะสันติภาพ (ซอยราชวิถี 3) เวลา 05:00-20:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง […]

Read More