Category: สมุทรสาคร

ศาลพันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์ (ศาลดั้งเดิม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 72 ตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2498 และกรมศิลปากรยืนยันว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุจริง กล่าวไว้ว่าศาลแห่งนี้เป็นศาลเดิมซึ่งเป็นที่ นับถือของประชาชนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่ในคลองเลยวัดโคกขามลึกเข้าไป เป็นสถานที่เดิมที่พันท้ายนรสิงห์ถูกประหารชีวิต ต่อมากลายเป็นศาลร้างและปรักหักพังตามกาลเวลาแต่มีประชาชนสร้างขึ้นมาใหม่ทด แทนของเดิมอยู่เรื่อยๆ จากหลักฐานดังกล่าวทำให้ทราบได้ว่า ศาลพันท้ายนรสิงห์ดั้งเดิมนั้นคือศาลที่อยู่คลองเลยวัดโคกขามลึกเข้าไป ประมาณ 4 กิโลเมตร และของเดิมนั้นร้างไปแล้ว ส่วนศาลอื่นๆ เป็นศาลที่สร้างจำลองขึ้นเพื่อรำลึกถึงความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ของ พันท้ายนรสิงห์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามแม้แต่ศาลพันท้ายนรสิงห์ดั้งเดิมนั้นก็เป็นศาลซึ่งประชาชนเชี่อ ถือกันว่า เป็นศาลเพียงตาที่ทำไว้แต่ครั้งเหตุการณ์ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์รับรองเฉพาะเรื่องสถานที่เท่านั้น ไม่มหลักฐานอื่นๆ ยืนยันได้ว่าศาลที่เชื่อถือกันดังกล่าวเป็นศาลที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จ พระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) จริงหรือไม่ เพราะกาลเวลาผ่านมาเป็นร้อยปีย่อมปรักหักพังไปตามกาลเวลา แต่ในปัจจุบันที่ยังเห็นว่ามีศาลอยู่นั้นก็เพราะมีการสร้างศาลขึ้นทดแทนศาล ที่ปรักหักพัง และมีการพัฒนาศาลพันท้ายนรสิงห์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี พ.ศ. 2541 ข้าราชการ, พ่อค้า, ประชาชน […]

Read More

วัดใหญ่จอมปราสาท

วัดใหญ่จอมปราสาท ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานนามว่า วัดใหญ่สาครบุรี รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎก และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด พระอุโบสถ เป็นพระวิหารเก่าแก่ก่ออิฐถือปูน ซุ้มประตูปูนปั้นประดับกระจก ทรงมณฑป ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป ประทับนั่ง ปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น จุดเด่นของพระอุโบสถนี้ อยู่ที่บานประตู ซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก คือมีการแกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ลึกถึงสี่ชั้น จึงมีลักษณะเป็นภาพซ้อนสามมิติ ดูแล้วคล้ายกับของจริงมาก บานประตูบานหนึ่งแกะเป็นลวดลายเถาดอกไม้ ใบไม้ และรูปสัตว์ต่างๆเช่น เก้ง เสือ และสัตว์อื่นๆ อยู่ตามโคนต้นไม้ ส่วนลิงจับอยู่บนกิ่งไม้ งูเหลือมพันอยู่บนต้นไม้ ภาพของสัตว์เหล่านี้แสดงกริยาที่แตกต่างกัน ส่วนอีกบานหนึ่งแกะสลักเป็นรูปป่าสนจีนคล้ายต้นจาก ต้นมะพร้าว มีนกกระเรียนเกาะตามกิ่งไม้ ในปัจจุบัน กรมศิลปากรได้สงวนบานประตูอันงดงามนี้ไว้เป็นศิลปวัตถุของชาติ ได้ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2505 พระวิหารเก่า สันนิษฐานว่าพระวิหารหลังนี้คงจะสร้าง ขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในปัจจุบันอยู่ในสภาพปรักหักพัง ผนังด้านทิศใต้และหลังคาพังทลายลงมา ภายในมีซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้มหน้านางประดับลวดลายปูนปั้น ที่หัวเสาของผนัง […]

Read More

วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ในอดีตมีชื่อว่า “วัดใหม่หลักสี่ราษฎร์ศรัทธา” ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 2 ตำบลยกกระบัตร ริมคลองดำเนินสะดวก อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยการร่วมแรงร่วมใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลจิต และศรัทธา ของนางแจ่ม วาสุกรี ผู้ยกที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์สำหรับสร้างวัด และประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีอายุถึง 65 ปีแล้ว เนื่องจากวัดอยู่ติดกับคลองดำเนินสะดวก เป็นแม่น้ำสายเดียวกันกับตลาดน้ำอัมพวาและตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งในสมัยก่อนการเดินทางมาวัดจะต้องนั่งเรือมาเท่านั้นเพราะถนนยังไม่ตัด ผ่าน ด้วยความที่วัดหลักสี่อยู่ค่อนข้างลึก การเดินทางจึงลำบาก แต่ในปัจจุบันสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ได้เพราะถนนได้ตัดผ่านถึงวัด จึงทำให้มีผู้คนทั่วทุกสารทิศมากราบไหว้พระที่วัดหลักสี่เป็นจำนวนมาก สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยอู่ทองเนื้อหินทรายแดงฉาบปูน ปางมารวิชัย มีพระพักตร์เอิบอิ่มยิ้มละไมหน้าตักกว้าง 81 นิ้ว สูง 99 นิ้ว และสัดส่วนขององค์พระพุทธรูปนั้นเป็นเลขมงคลอย่างยิ่ง เช่น ขนาดความกว้างของหน้าตักเมื่อนำตัวเลขมารวมกันจะได้ 9 ส่วนสูงรวมกันได้ 9 และหากนำส่วนกว้างรวมกับส่วนสูงก็ได้ 9 อีก ซึ่งเลข 9 นี้ คนทั่วโลกถือว่าเป็นเลขมงคลอย่างมาก ทั้งนี้ หลวงพ่อโตนี้ เดิมไม่ได้ประดิษฐานอยู่บริเวณนี้ แต่อยู่ในวัดร้างแห่งหนึ่งริมแม่น้ำแม่กลอง […]

Read More

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วัดราษฎร์ศรัทธากะยารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดมอญ” เพราะเป็นวัดที่ชาวรามัญสร้างขึ้นมา อยู่ต้นคลองตาปลั่งเป็นคลองลัดเชื่อมระหว่างพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กับ อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นคลองใหญ่ใช้สัญจรไปมาเป็นเส้นทางน้ำหลัก สมัยที่การคมนาคมทางรถยังไม่มีคลองบ้านแพ้วสายนี้สำคัญมาก สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ก็คือ นอกจากศาสนสถานภายในวัดแล้ว ตามสุมทุมพุ่มไม้ในวัด ยังเป็นที่อาศัยของ นกกาน้ำ นกกระยางขาว เป็นจำนวนมากอีกด้วยค่ะ [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โทร. (034) 480 215 ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม พื้นที่รับผิดชอบ: สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม โทร.(034) 752 847-8 โทรสาร. (0 34) 752 846 ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. (034) 412 992, (034) 810 123 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. (034) 412 533, (034) 429 […]

Read More

วัดป่าชัยรังสี

วัดป่าชัยรังสี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในท้องที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ โดยพระอาจารย์จันทร์ ครวสโก เจ้าอาวาสเป็นผู้ออกแบบ มีการนำรูปแบบสถาปัตยกรรมของล้านนามาตกแต่ง เช่น มีรั้วเป็นพญานาคขนาดใหญ่โอบล้อมรอบโบสถ์ ที่ประตูทางเข้าก็สร้างเป็นพญานาคหกเศียรอย่างวิจิตรพิสดาร อาคารโบสถ์มีสองชั้น ผนังชั้นล่างก่อด้วยหินก้อนใหญ่ ส่วนชั้นบนเป็นไม้เนื้อแข็งชั้นดี มีเครื่องบนหรือหลังคาซ้อนลดหลั่นลงมาถึงสามชั้น ยอดจั่วประดับไม้กาแล แทนช่อฟ้าอย่างที่เคยเห็นตามวัดทั่วไป ภายในโบสถ์ตั้งแต่ที่ผนังด้านหลังพระประธาน มีท่อนซุงขนาดใหญ่ยึดติดกับผนังไว้ ซึ่งแกะสลักเป็นต้นพระศรีมหาโพธิแผ่กิ่งก้านใบ ออกมาปกคลุมพระประธานที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้า อันหมายถึง ตอนพระพุทธองค์ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ส่วนด้านซ้ายของผนัง เป็นไม้แกะสลัก เกี่ยวกับพุทธประวัติตอนประสูติ และด้านขวาเป็นตอนปรินิพพาน เมื่อมองโดยรวมแล้ว สื่อถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด อุโบสถพระพุทธภูมิรังสี ภายในประดิษฐานพระประธานนามว่า “พระพุทธทศพลญาณมหากรุณาสาคร” รอบๆตัวโบสถ์สร้างเป็นรั้วพญานาคขนาดใหญ่ ที่ประตูทางเข้าก็สร้างเป็นรูปพญานาคหกเศียรอย่างวิจิตรสวยงาม ตัวโบสถ์มีสองชั้น มีหลังคาที่ลดหลั่นซ้อนกันมาสามชั้น ที่ยอดจั่วประดับด้วยไม้กาแล อันเป็นสัญลักษณ์ของล้านนาแทนช่อฟ้าใบระกาเหมือนโบสถ์ทั่วๆไป ภายในโบสถ์ตั้งแต่ผนังหลังพระประธาน ประดับด้วยท่อนซุงที่แกะสลักเป็นต้นศรีมหาโพธิ์ แผ่กิ่งก้านใบปกคลุมองค์พระประธานที่หมายถึงการตรัสรู้ ส่วนผนังด้านซ้ายเป็นไม้แกะสลักแสดงการประสูติ และผนังด้านซ้ายเป็นตอนปรินิพพาน บริเวณภายในวัดพื้นที่หลายสิบไร่เต็มไปด้วยต้นไม้มากมายให้ความร่มครึ้ม สมกับเป็นวัดป่า […]

Read More

วัดนางสาว

วัดนางสาว ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนเรื่องของประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของวัด มีเรื่องเล่ากันว่า เมืองสาครบุรี คือเมืองชายทะเลตอนใต้ของกรุงศรีอยุธยา เมื่อเกิดสงครามในพม่า ชาวไทยกลุ่มหนึ่งได้อพยพหนีมาตามริมแม่น้ำท่าจีน คนแก่และผู้หญิงได้พากันไปหลบซ่อนตัวในโบสถ์เก่า ต่อมาคนไทยได้ช่วยกันต่อสู้กับทหารพม่าจนชนะ และผู้ที่อพยพมาได้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้น ในกลุ่มนี้มีสองพี่น้องที่เคยอาศัยโบสถ์หลบหนีภัย ทั้งสองคนมีความคิดที่จะบูรณะโบสถ์ใหม่ แต่พี่สาวเห็นว่าโบสถ์ทรุดโทรมมากจึงไปสร้างวัดใหม่แทน ส่วนน้องสาวต้องการทำตามสัจจาธิษฐานของตนว่าถ้ารอดตายจะบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ จึงดำเนินการบูรณะจนเสร็จและตั้งชื่อว่า วัดพรหมจารีย์ ต่อมาชาวบ้านเรียกว่า วัดน้องสาว จนปัจจุบันเพี้ยนมาเป็น วัดนางสาว สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด โบสถ์ มหาอุด คือโบราณสถานที่สำคัญของวัดนี้ เป็นโบสถ์ที่มีฐานโค้งเป็นรูปเรือสำเภาก่ออิฐ หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบเก่า ขื่อข้างบนใช้ไม้ซุงทั้งต้น มีเสมาคู่เป็นหินทรายขนาดเล็กอยู่รอบๆ โบสถ์ มีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียวไม่มีหน้าต่าง ส่วนสาเหตุที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษเช่นนี้ อาจจะเนื่องมา จาก พระอุโบสถลักษณะแบบนี้นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง ซึ่งส่วนใหญ่มีการสร้างจิตรกรรมฝาผนังภายในเต็มไปทั้งผืน การเปิดช่องหน้าต่างมากอาจทำให้ความต่อเนื่องของภาพนั้นต้องสะดุดลงก็เป็น ได้ หรืออีกเหตุผลหนึ่งที่บอกว่า เนื่องจากต้องการจะใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ในการลงอาคมของขลัง การทำเป็นอาคารทึบก็เพื่อให้อาคมคงอยู่และมีพลังความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น อย่าง ไรก็ตาม พระอุโบสถมหาอุตตม์ นี้ คงเหลืออยู่น้อยมากภายในประเทศไทย อาจเหลืออยู่เพียง 3-4 แห่งเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นศาสนโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ยิ่ง หลวงพ่อมหาอุตตม์ […]

Read More

วัดโคกขาม

วัดโคกขาม ตั้งอยู่ริมคลองโคกขาม หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร วัดโคกขาม เป็นวัดเก่าแก่มีบริเวณกว้างขวาง มีท่าเทียบเรือให้ขึ้นชมได้ สิ่งที่น่าชมในวัดนี้คือ พระอุโบสถหลังเก่าด้านหน้ามีพระเจดีย์เก่าที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม สถาปัตยกรรมการก่อสร้างศิลปะแบบอยุธยา ลวดลายการแกะสลักไม้ที่หน้าบันนั้นงดงาม นอกจากนั้นที่วัดนี้ยังเก็บโบราณวัตถุที่เล่ากันว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ไว้หลายอย่าง เช่น ชิ้นส่วนของเรือพระที่นั่งเอกชัย และศาลเพียงตาของเดิม เป็นต้น นอกจากนี้ภายในอุโบสถมหาอุตม์ของวัดยังประดิษฐาน “พระพุทธสิหิงส์ องค์ที่ 4” ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสมุทรสาครค่ะ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีพุทธลักษณะงดงาม ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีพระพุทธสิหิงส์เพียง 4 องค์เท่านั้น คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ, วัดพระสิงห์ เชียงใหม่, หอพระสิงห์ นครศรีธรรมราช และที่นี่ วัดโคกขาม สมุทรสาคร ค่ะ และด้วยวัดโคกขาม นี้อยู่ติดกับท่าเทียบเรือ ทำให้เราสามารถล่องคลองโคกขามเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ได้อีกด้วยค่ะ  โดยสามารถเช่าเรือได้ที่ ท่าเรือตลาดสังวาลย์ (ท่าเรือตลาดมหาชัย) หรือที่ท่าเรือบ้านไร่ก็ได้ ราคาเช่าเหมาขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ และสถานที่ที่จะให้แวะชม เช่น เรือขนาดบรรทุก 10-15 คน จากท่าเรือตลาดสังวาลย์-เที่ยวคลองโคกขาม-วัดโคกขาม-ศาลพันท้ายนรสิงห์ ไป-กลับ […]

Read More

ตลาดมหาชัย

ตลาดมหาชัย ถือว่าเป็นตลาดที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง และในตัวตลาดก็จะมีสถานีรถไฟกรุงเทพฯ – วงเวียนใหญ่ คอยให้บริการอยู่ ในตัวตลาดมหาชัยนั้น จะขายของกันทั้งวันทั้งคืน ในช่วงดึกถึงเช้ามืด จะเป็นช่วงเวลาที่เรือที่ออกไปหาปลามาเทียบท่า จึงทำให้ช่วงเวลานี้จะค่อนข้างคึกคักเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้า ที่มารับอาหารทะเลสด ๆ ไปขายต่อีกทอดหนึ่ง หลังจากนั้นในช่วงเช้า ก็จะเป็นตลาดเช้าที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาจับจ่ายใช้สอยหาซื้อกับข้าวกับปลา ถ้าอยากจะมาซื้ออาหารทะเลสด ๆ ควรจะมาในช่วงเช้า เพราะของทะเลยังสดอยู่ พอตกบ่ายถึงเย็นก็จะเป็นช่วงที่ตลาดวาย อาหารทะเลในช่วงนี้จะค่อนข้างถูกเพราะมันจะไม่ค่อยสดแล้ว พวกพ่อค้าแม่ค้า จึงต้องนำมาลดราคา คำว่า “มหาชัย” เป็นชื่อของคลองที่ขุดขึ้นที่ตัดความคดเคี้ยวของคลองโคกขามอันเป็นสัญลักษณ์ แห่งความซื่อสัตย์ของพันท้าย นรสิงห์ ตลาดสดมหาชัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ใกล้กับศาลหลักเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 200 เมตร บรรยากาศที่ตลาดสดมหาชัยเป็นตลาดที่รวมอาหารทะเลสดและแห้ง ที่นี่เขายกทะเลขึ้นมาขายบนบกกันจริงๆค่ะ เพราะอาหารทะเลมากมายหลากหลายชนิดที่นี่มีให้เลือกซื้อ เรียกได้ว่าเกือบทุกชนิดเลยก็ว่าได้ บรรยากาศที่ตลาดสดมหาชัยค่อนข้างจะคึกคักมีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันอย่าง มากมายเพราะสินค้าที่นี่มีคุณภาพที่เน้นความสด แถมราคายังสบายกระเป๋าอีกต่างหาก สองฝั่งข้างทางจะเต็มไปด้วยพ่อค้า แม่ขายที่วางแผงขายกันเต็มสองข้างทาง มีทั้งอาหารทะเลทั้งสดและแห้งส่วนมากจะเป็นพวกกุ้ง ปลาหมึกทั้งสดและแห้ง หอยแครงและหอยหลากหลายชนิด หอยดอง แมงกะพรุน ปลาทู และปลาทะเลอีกหลากหลายชนิด ที่นี่ไม่ได้มีแต่อาหารทะเลอย่างเดียว ยังมีสินค้าต่างๆ อีกมากมาย เช่นพืชผักจากชาวบ้านที่นำมาวางขายรวมไปถึงผลไม้ตามฤดูกาล […]

Read More

เที่ยว สมุทรสาคร

สมุทรสาคร “เมืองประมง ดงโรงงาน สวนเกษตร เขตประวัติศาสตร์” เทศกาล/ประเพณี งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคม จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายน บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง งานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 (ประมาณเดือนกันยายน) ณ วัดคลองครุ อ.เมือง งานประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล และเทศกาลกินเจสมุทรสาคร จัดเป็นประจทุกปีช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม ณ ศาลเจ้าฝั่งมหาชัย ฝั่งท่าฉลอม และบริเวณริมเขื่อน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง การเดินทาง รถตู้ มีจุดขึ้นรถหลักๆอยู่ 2 ที่คือ สถานีขนส่งหมอชิต 2 รถออกทุก 30-40 นาที เวลา 03:00-21:00 น. ค่าโดยสารประมาณ 80 บาท และที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ข้างห้างเซ็นจูรี่ รถออกทุก 30-40 นาที เวล 05:30-21:00 […]

Read More