Category: จันทบุรี

โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี

โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี พบกับการแสดงของโลมา 2 สายพันธุ์ไทย เจ้าโลมาหัวบาตรที่น่ารัก และ เจ้าโลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพูที่หาชมได้ยาก โอเอซีส ซีเวิลด์ ตั้งอยู่ที่ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นสถานที่เพาะพันธุ์โลมา และการแสดงโลมา 2 สายพันธุ์ไทย นั่นก็คือ โลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพู และโลมาหัวบาตรหรือโลมาอิระวดี และนอกจากการแสดงโลมาแล้วนั้นโอเอซีส ซีเวิลด์ก็ยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกับโลมาด้วย จับได้ สัมผัสได้ ชนิดที่เรียกว่า “เนื้อแนบเนื้อ” กันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจ เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่เป็น ครั้งหนึ่งในชีวิต จุดกำเนิดโอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี คุณวิชัย วัฒนพงศ์หรือลุงแดง ได้พบว่ามีโลมาติดอวนของชาวประมงบ่อยครั้ง และชาวประมงก็ได้นำโลมามาชำแหละเนื้อขายในราคาเพียงแค่กิโลกรัมละ 20-30 บาทเท่านั้น ลุงแดงจึงเกิดความรู้สึกสงสาร และมองเห็นว่าในอนาคตอันใกล้โลมาไทยมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ได้ง่ายจึงคิดที่จะช่วยอนุรักษ์โลมาไทยเหล่านี้ จึงได้เริ่มศึกษาและทดลองในช่วงปลายปี 2531 โดยเริ่มจากการนำโลมาที่ติดอวนชาวประมงมาเลี้ยงในบ่อเลี้ยงกุ้ง ที่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นการชั่วคราว ดูแลในเรื่องของสุขภาพและรักษาบาดแผลของโลมาที่เกิดจากการติดอวนจนหายดี และด้วยการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด พบว่าโลมาเป็นสัตว์ที่น่ารัก ฉลาด แสนรู้ […]

Read More

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับใครที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อู่ต่อเรือแห่งนี้สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ใช้เป็นอู่ต่อเรือ เมื่อครั้งเตรียมยกทัพไปตีพม่าเพื่อกู้เอกราชชาติไทยเมื่อ พ.ศ.2310 ตามพงศาวดารธนบุรี ฉบับจันทนุมาส ระบุว่า ก่อนที่พระเจ้าตากจะยกทัพไปตีพม่า ได้มีการต่อเรือประมาณ 100 ลำที่เมืองจันท์ บริเวณวัดเสม็ดงามที่อยู่ไม่ไกลพบตอไม้ตะเคียนทองจำนวนมาก และยังได้มีคำบอกเล่าว่า มีคลองที่ขุดเพื่อที่จะใช้ลำเลียงซุงไม้ตะเคียนมายังอู่ต่อเรือ จึงสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นอู่ต่อเรือของพระเจ้าตาก ก่อนหน้าจะมีการขุดค้นพบเรือต่างๆ บริเวณนี้ห่างจากปากแม่น้ำจันทบุรีไม่ไกลนัก ได้มีการค้นพบเรือสำเภาโบราณสมัยพระเจ้าตากซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในท้องทะเลอ่าวไทย และยังพบเรือขุดโบราณอันเป็นหลักฐานที่น่าสนใจที่ทำให้เห็นได้ว่า ที่นี่เป็นย่านการค้าทางทะเลในอดีต และมีการสันนิษฐานต่อมาอีกว่าน่าจะเป็นแหล่งต่อเรือสำเภาที่สำคัญของไทยแห่งหนึ่ง จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ทำการสำรวจอู่ที่ 1 ครั้งที่ 1 ในปี 2524 – 2525 โดยหน่วยโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ณ บริเวณอู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตามที่ชาวบ้านเกาะเสม็ดงามเล่าสืบกันว่า บริเวณนี้เคยเป็นที่ต่อเรือรบของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งเตรียมยกทัพไปตีพม่าเพื่อกู้เอกราชของชาติไทยในปี พ.ศ. 2310 การขุดค้นใช้วิธีกั้นเขื่อนสูบน้ำออก ขุดดินออก ฯลฯ ผลการสำรวจพบซากเรือสำเภาท้ายตัด สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรือสำเภาจีนแบบ “ฟูเจียน” ขนาดเล็ก มีใบสามเถาใช้หางเสือเรือ ความกว้าง 7 – 8 […]

Read More

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล(จันทบุรี)

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตร อ.เมือง จ.จันทบุรี เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี โดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน และบรรดาคาทอลิกชาวญวน จนถึงปีพ.ศ. 2377 ได้มีการย้ายวัดมาสร้างบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรีอันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน โดยมิได้มีการบันทึกถึงสาเหตุของการย้ายแต่ประการใด และในปี พ.ศ.2446 ได้ก่อสร้างวัดหลังปัจจุบันขึ้นให้มีขนาดใหญ่กว่าวัดหลังเก่าเพื่อรองรับกับจำนวนคริสตศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ ซึ่งมีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้นได้มีการรบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด จนถึงปีพ.ศ.2528 ได้มีการจัดงานฉลองวัดคาทอลิกจันทบุรีครบรอบ 75 ปี ขึ้นในปีดังกล่าวด้วย นับได้ว่าวัดคาทอลิกแห่งนี้เป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และกล่าวกันว่ามีความงดงามมากที่สุดในประเทศ โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล มิใช่เพียงเป็นโบสถ์ในคริสต์ศาสนานิการโรมันคาทอลิกที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งเท่านั้น โบสถ์แห่งนี้ยังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตามประวัตินั้นกล่าวว่า ที่ตั้งของโบสถ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของชาวญวน ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว โดยตัวโบสถ์หลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 5 ซึ่งสร้างขึ้นโดย “คุณพ่อเปรโตร เปริกาล” เป็นศิลปะโกธิก ที่ได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2443 ซึ่งตรงกับช่วงที่ฝรั่งเศสยังยึดครองเมืองจันทบุรี ตัวอาคารโบสถ์ยาว 60 เมตร กว้าง […]

Read More

อ่าวกระทิง

อ่าวกระทิง ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ในเขตวนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าอ่าวแห่งนี้ แต่ก่อนมีต้นกระทึงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงเรียกอ่าวนี้ว่า “อ่าวกระทึง” ต่อมามีการออกเสียงเพี้ยนจาก “อ่าวกระทึง” เป็น ”อ่าวกระทิง” บริเวณที่ทำการวนอุทยานเขาแหลมสิงห์สะอาดร่มรื่น มีที่จอดรถ ที่นั่งพักผ่อนและร้านค้าสวัสดิการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อ่าวกระทิงเป็นชายหาดขนาดเล็กที่สวยงามและเงียบสงบ เหมาะแก่การท่องเที่ยว พักผ่อน และเล่นน้ำทะเล อ่าวกระทิงนี้แทบจะมีลักษณะคล้ายหาดส่วนตัวเลยทีเดียว ด้านหลังเป็นเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแหลมสิงห์ และยู่ห่างจากสะพานแหลมสิงห์เพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น หาดแห่งนี้ยังคงมีความสวยงามของธรรมชาติที่สวยงามอยู่ มีหาดทรายยาวประมาณ 300 เมตร มีโต๊ะนั่ง สามารถนำอาหารมารับประทานกันได้ หรือเล่นจะลงเล่นน้ำก็ตามสะดวก เหมาะสำหรับสมาชิกที่รักความเป็นธรรมชาติและความเป็นส่วนตัว ในช่วงเทศกาลก็จะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว แต่จะไม่มีมากนัก หาดนี้จึงคงความเป็นธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้เลยว่า จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อยู่ตลอดเวลา อ่าวกระทิงจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ เหมาะสำหรับวันหยุดพักผ่อนที่เงียบสงบของครอบครัว [adsense-2] สิ่งอำนวยความสะดวก/ที่พัก ชายหาดแห่งนี้ไม่มีที่พักไว้บริการแต่สามารถนำเต็นท์มากางพักแรมได้ ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ มีที่จอดรถกว้างขวางไว้ให้บริการ มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ มีร้านค้าสวัสดิการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ตำรวจทางหลวง ส.ทล.4 กก.3 จันทบุรี โทร. (039) 311 188 […]

Read More

หาดแหลมสิงห์

หาดแหลมสิงห์ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นชายหาดปากอ่าวที่แม่น้ำจันทบุรีไหลมาออกอ่าวไทย ร่มรื่นด้วยทิวสนยาวไปตามแนวของชายหาด มีที่นั่งพักผ่อนพร้อมทั้งร้านจำหน่ายอาหารตั้งเรียงรายอยู่ริมหาด ที่ชายหาดแห่งนี้มีบริการด้านที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมากมายค่ะ จากบริเวณหาดมองออกไปจะเห็นเกาะจุฬา และเขาแหลมสิงห์อยู่เบื้องหน้า และในบริเวณหาดแหลมสิงห์มีเรือให้เช่าไปดำน้ำเที่ยวเกาะจุฬา เกาะนมสาว ราคาประมาณ 1,500 บาท [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ตำรวจทางหลวง ส.ทล.4 กก.3 จันทบุรี โทร. (039) 311 188 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง (ระยอง จันทบุรี) โทร. (038) 655 420-1, (038) 664 585 โทรสาร (038) 655 422 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (039) 311 001 ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (039) 311 013 สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (039) 311 299 สถานีตำรวจภูธร […]

Read More

หาดเจ้าหลาว

หาดเจ้าหลาว ไปเยือนชายหาดขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี สัมผัสบรรยากาศเงียบสงบ มีหาดทรายสีแดงละเอียด ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของหาดทรายเมืองจันท์ยาวเหยียดสุดสายตา ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าวกันค่ะ หาดเจ้าหลาวตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ทางทางด้านตะวันออกของ อ่าวคุ้งกระเบน มีที่พักตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงระดับมาตรฐาน หาดทรายของหาดเจ้าหลาวทอดยาวไปจรด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน เหมาะกับกิจกรรมทางน้ำอย่าง ว่ายน้ำ, บานาน่าโบ๊ท, ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งเพียง 2 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีเรือท้องกระจกให้บริการอีกด้วย ส่วนชายหาดด้านตะวันออกเป็น แหลมหิน ที่มีสวนสาธารณะสำหรับนั่งเล่นพักผ่อน อยู่บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ (ปากน้ำแขมหนู) บริเวณนี้จะมีท่าเทียบเรือขนาดเล็ก และมีหมู่บ้านชาวประมงอาศัยอยู่ด้วย ในตอนเย็นจะเห็นภาพเรือประมงพากันออกหาปากแล่นเรียงรายกันออกไป ซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม ส่วนบริเวณสันเขา หาดเจ้าหลาว เป็นจุดชมทิวทัศน์ท้องทะเลและภูเขาที่งดงาม จะเดินเล่นตามเนินเขา หรือจะมานั่งตกปลาก็ได้ ทั้งนี้ หาดเจ้าหลาว เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะมีทั้งที่พักและร้านอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อในความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปูดำ ปลาหมึก ปลากะพง หอยแมลงภู่ และหอยนางรม เป็นต้น และช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว หาดเจ้าหลาว คือ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะ [adsense-2] สิ่งอำนวยความสะดวก/ที่พัก มีที่พักใกล้ชายหาดไว้คอยให้บริการมากมายค่ะ เลือกได้ตั้งแต่ระดับราคาไม่แพงไปจนถึงที่พักระดับมาตรฐานเลยทีเดียวค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจชมปลา ชมปะการัง สามารถหาเช่าเรือท้องกระจกได้ที่ หาดทรายทอง รีสอร์ท […]

Read More

หาดคุ้งวิมาน

หาดคุ้งวิมาน ออกจากตัวเมือง ผ่านหลักกิโลเมตรที่ 301 เลี้ยงซ้ายไปอีกเพียง 18  กิโลเมตร เราก็จะได้สัมผัสกับกลิ่นอายทะเล ลมพัดเย็นๆ บรรยากาศชิลๆริมทะเลกันแล้วค่ะ หาดคุ้งวิมาน ตั้งอยู่ที่อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงหาดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อน บริเวณที่เหมาะกับการเล่นน้ำทะเลจะอยู่หาดคุ้งวิมานช่วงกลางถึงช่วงเหนือ มีหาดทรายสะอาดน้ำใส ส่วนหาดคุ้งวิมานช่วงใต้เป็นโขดหินเหมาะกับการตกปลาค่ะ ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคมคุ้งวิมานมีลักษณะเป็นหาดทราย สีเหลือง ที่ริมชายหาดมีร้านค้าบริการ อาหารเครื่องดื่มและห้องอาบน้ำจืด บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การ พักผ่อน มีสถานที่สำหรับพักแรม ที่ขอแนะนำเห็นจะเป็นการขับรถชมวิวที่ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนนเลียบชายหาดคุ้งวิมาน เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในภาคตะวันออก เนื่องจากว่าเป็นถนนเลียบชายหาดของจังหวัดจันทบุรีผ่านหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน หาดแหลมสิงห์ ทั้งสองฝั่งถนนติดทะเล และภูเขาไม่ค่อยมีรีสอร์ทมาคั่นกลาง ตัวถนนโค้งไปตามภูเขา และ ทะเล ผ่านจุดชมวิวสวยๆ หลายแห่งเช่น หาดแหลมสน ปากแม่น้ำจันทบุรี จุดชมวิวเนินนางพญา ฯลฯ ถนนเส้นนี้เป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวของ Dream destinations ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแนะนำให้มาเที่ยวเลยค่ะ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต […]

Read More

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ตั้งอยู่ในบริเวณชายหาดแหลมเสด็จ หมู่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำขนาดเล็ก  จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 36 ตู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ และ นักท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบก่อสร้างเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พระชันษาในปี พ.ศ. 2542 กรมประมง โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบนและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยดำเนินการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เพื่อเป็นศิริมงคลว่า “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา” สถานที่แห่งมีภายในอาคารมีตู้ปลาแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเลที่น่าสนใจจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงนำมาจัดแสดงที่นี้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าบัตร์เข้าชม มีพันธุ์สัตว์น้ำแสดงทั้งหมด 36 ตู้ ในพื้นที่ระยะที่ 1 และพื้นที่ระยะที่ 2 จำนวน 17 ตู้ และมีอุโมงค์ปลาขนาดโหญ่ให้เราได้เดินชม แม้ความยาวไม่มากแต่ก็สร้างความเพลิดเพลิดได้ดีทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ยังมีจุดแสดงอุปกรณ์ของใช้เครื่องใช้ในยุคก่อน และมีตู้แสดงซากฟอสซิลของหอยนานาๆ ชนิดอีกมากมาย ให้เราได้ชมศึกษาหาความรู้อีกด้วยค่ะ [adsense-2] การเข้าชมภายในมีข้อห้ามอยู่ 3 อย่างด้วยกัน […]

Read More

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลสถานที่ท่องเที่ยวดีเด่น ในปี พ.ศ. 2545 จากองค์กรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยมเชิงพัฒนาและการวิจัย สอนให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ สภาพนิเวศและป่าชายเลน ริมชายฝั่งของจังหวัดจันทบุรี สำหรับใครที่ชื่นชอบในธรรมชาติและบรรยากาศอันร่มรื่นของป่าชายเลนแล้วละก็ รับรองเลยว่า ถ้ามีโอกาสมายัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยัง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นต้องถูกอกถูกใจกับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลตัวน้อย ที่รอวันเติบใหญ่เพื่อจะคืนความสมดุลให้กับท้องทะเลอีกครั้งแน่นอนค่ะ โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่บริเวณ อ่าวคุ้งกระเบน มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 4,000 ไร่ หากบริเวณป่าชายเลนริมชายฝั่งทะเลที่จะพาไปชมในวันนี้ มีพื้นที่ราวๆ 200 ไร่ เป็นไปตามพระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการอบรมเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย นำมาพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงยังเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมพร้อมๆ ไปกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อเป็นเช่นนั้น ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงชายฝั่ง ก็พลอยจะมีแหล่งอาหารและรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น และผลประโยชน์ต่อไปที่จะตามมาก็คือการสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกเช่นกัน ทั้งนี้ […]

Read More

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง อ.เมือง จ.จันทบุรี บริเวณหน้าค่ายตากสิน เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองจันท์ บ่งบอกถึงความผูกพันของชาวเมืองนี้ที่มีต่อพระเจ้าตาก โดยมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่ได้มาสักการะพระเจ้าตาก ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองจันท์ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลนี้สร้างจากความศรัทธาเพื่อให้ชาวจันท์และคนในจังหวัดใกล้เคียงมาสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล เดิมเป็นเพียงศาลไม้อยู่ด้านข้างศาลหลักเมือง ครั้นในสมัย ม.จ.สฤษดิเดช ชยางกูร สมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรีได้สร้างศาลใหม่ขึ้น เมือปี พ.ศ. 2463 บริเวณด้านหน้าค่ายทหารกองพันนาวิกโยธิน คนละฝั่งกับศาลหลักเมืองเป็นศาลคอนกรีตสี่เหลี่ยมจตุรมุข มีบันไดด้านหน้าและด้านข้างสามทางกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำพระองค์ของพระเจ้าตากและไม่มีพระบรมรูปของพระเจ้าตากสินเช่นปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจันทบุรีได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นใหม่ เคียงคู่กับศาลเดิม ศาลใหม่นี้ เป็นรูปทรงเก้าเหลี่ยมสร้างด้วยหินอ่อน หลังคาเป็นรูปพระมาลายอดแหลม สูงจากพื้นถึงยอด 16.9 เมตร ประดับลวดลายทอง ยอดบนเป็นฉัตรทองคำเก้าชั้น ภายในมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหล่อด้วยทองเหลืองรมดำ ประทับนั่งทรงเมือง ผนังภายในเขียนลายไทยพุ่มข้าวบิณฑ์ไว้อย่างสวยงาม ประวัติความเป็นมา ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เดิมเป็นศาลไม้อยู่ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต่อมาในปี 2463 สมัย ม.จ. สฤษดิเดชชยางกูร เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี ได้สร้างศาลขึ้นใม่บรเวณด้านหน้าค่าย […]

Read More