Category: ร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย

บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ร่มรื่น และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆ หลายพันธุ์ มีเรือจักรยานน้ำและเรือพายไว้บริการประชาชนพายเล่นในบึง นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด รวมทั้งจัดมหรสพต่างๆ ภายในบึงพลาญชัยยังมี สิ่งที่น่าสนใจถภายในบึงพลาญชัย ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นของคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือ และเชื่อว่าเจ้าพ่อจะช่วยดลบันดาลให้ชาวเมืองมีความสุข คิดสิ่งใดสมปรารถนา จึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ชาวเมืองร้อยเอ็ดจะพากันมากราบนมัสการขอพรเป็นประจำ พระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ กลางสวนดอกไม้ พานรัฐธรรมนูญ และนาฬิกาดอกไม้ พานรัฐธรรมนูญ ที่ฐานเป็นหกเหลี่ยมแต่ละด้านมีอักษรติดอยู่เป็นข้อความว่า เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ การศึกษา ภูพลาญชัย มีลักษณะเป็นน้ำตกจำลอง และรูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ คล้ายสวนสัตว์ สนามเด็กเล่น และ สวนสุขภาพ เป็นสวนออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย อันเป็นการเสริมสร้างพลานามัยแก่ชาวร้อยเอ็ด ศาลากลางบึงพลาญชัย ด้านข้างของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองร้อยเอ็ดด้านหนึ่งทำทางเดินไปกลางน้ำส่วนสุดของปลายทางเดินมีศาลาหลังคาคลุม เพื่อเป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว เป็นศาลากลางบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าสวนสาธารณะบึงพลาญชัย สร้างไว้เพื่อจารึกว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว […]

Read More

บึงเกลือ

บึงเกลือ  ไปเที่ยวทะเลอีสาน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ นอนเล่นบนหาดทราย สูดอากาศบริสุทธิ์ เล่นน้ำ ทานข้าวริมหาดกันค่ะ บึงเกลือ หรือ บุ่งเกลือ ตั้งอยู่บ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 7,500 ไร่ ในบึงน้ำแห่งนี้มีน้ำขังตลอดปี ริมบึงมีหาดทรายขาวสะอาด กว้างขวาง ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามและสามารถรับนักท่องเที่ยวมารับอากาศบริสุทธิได้ตลอดปี มีแพร้านอาหารบริการอาหารอีสานและอาหารตามสั่งนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนและเล่นกีฬาทางน้ำ ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณ 200 ปีที่แล้วพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ราบต่ำเป็นแอ่งน้ำ มีห้วยหนองเป็นจำนวนมาก เช่น หนองสร้างจั้น , หนองหวาย , หนองเบ็น เป็นต้น มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมหนาแน่น มีสัตว์ป่านานาชนิด ฤดูฝนมีน้ำไหลจากแม่น้ำยัง ห้วยวังหลวง ฤดูแล้งน้ำในแอ่งจะแห้ง ยังมีเหลือแต่หนองบึงเล็กๆ ดังกล่าว มา ในฤดูแล้งพื้นดินจะแห้งแล้ง และมีเกร็ดเกลือขึ้นทั่วไป ชาวบ้านนิยมนำมาต้มสกัดเอาเกลือไว้บริโภค ในครัวเรือน จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บึงเกลือ” ต่อมา กำนันสา พรมนันท์ […]

Read More

เจดีย์หินทราย(วัดป่ากุง)

เจดีย์หินทราย(วัดป่ากุง) ตั้งอยู่ที่ วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด เป็นเจดีย์หินทรายที่งดงามที่สุดในประเทศไทย วัดนี้มีชื่อทางการว่า วัดประชาคมวนาราม สร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร มีเจดีย์ขนาดใหญ่ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เหตุที่หลวงปู่ศรี ท่านมีดำริให้สร้างพระเจดีย์หิน เนื่องจากเมื่อพ.ศ. 2531 หลวงปู่ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ  จำพรรษาที่ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ หรือ โบโรบูโดร์ และได้ประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของมหาเจดีย์แห่งนั้น จึงได้เล่าให้คณะศิษย์ฟัง ต่อมาใน ปี พ.ศ 2535 การก่อสร้างจึงเริ่มขึ้น จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 มีพิธียกยอดเจดีย์ทองคำแท้หนัก 101 ขึ้นประดิษฐาน ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุอยู่จุดศูนย์กลางของเจดีย์ ผนังแกะสลักเรื่องราวพระพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก รวมทั้งประวัติของหลวงปู่ศรีและรูปบูรพาจารย์ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด  เจดีย์อนุสรณ์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ภายหลังการมรณภาพของพระเกจิอาจารย์สายวิปัสนา พระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปู่ศรี แห่งวัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุง เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ ได้สร้างเจดีย์อนุสรณ์หลวงปู่ศรี เป็นเจดีย์กลางน้ำ มีน้ำพุ 2 ข้าง อย่างสวยงาม เป็นที่ตั้งสังขารของหลวงปู่ ให้ศิษย์และประชาชนทั่วไปที่ศรัทธาหลวงปู่ ได้มาสักการะสังขารท่าน […]

Read More

กู่กาสิงห์

กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ในวัดบูรพากู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโบราณสถานที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบเขมร สร้างขึ้นตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะนิกาย โดยนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดจากการศึกษาลวดลายหน้าบัน ทับหลังและลวดลายอื่นๆ ทราบว่าตรงกับสมัยศิลปะเขมรแบบบาปวน อายุราว พ.ศ. 1550 – 1630 การเรียกชื่อ โดยทั่วไปยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าขอมเรียกโบราณสถานแห่งนี้ว่าอย่างไร แต่ภาษาที่ใช้เรียกชื่อเป็นภาษาไทย จึงเชื่อว่าคำว่า“กู่กาสิงห์”เป็นคำที่คนไทยลาวได้ตั้งชื่อขึ้นใหม่โดยคำว่ากู่เป็นคำที่ใช้เรียกโบราณสถานที่มีลักษณะคล้ายสถูปหรือเจดีย์เก่าแก่ในอีสานตอนกลาง คำว่ากาน่าจะมาจากรูปพระยาครุฑหรือนกอินทรีย์ที่เคยปรากฏอยู่ที่กู่นอกจากนี้คำว่ากายังเป็นคำในภาษาถิ่นตรงกับคำในภาษาไทยกลางคือคำว่าตราซึ่งแปลว่าเครื่องหมาย ส่วนคำว่าสิงห์ เป็นคำใช้เรียกรูปประติมากรรมสิงห์ที่เคยมีตั้งไว้ประตูทางเข้ากู่ ดังนั้นกู่กาสิงห์จึงหมายถึงโบราณสถานที่มีรูปกาและ สิงห์เป็นเครื่องหมาย กู่กาสิงห์ ประกอบด้วย ปรางค์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน มีวิหารหรืออาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียกว่าบรรณาลัย อยู่ทางด้านหน้าทั้งสองข้าง ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงซึ่งมีซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศ ถัดออกไปเป็นคูน้ำรูปเกือกม้าล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ปรางค์ประธานหรืออาคารหลักที่มี 3 องค์นั้น ตั้งเรียงอยู่บนฐานเดียวกันในแนวเหนือ-ใต้ แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าอีก 2 องค์ที่ขนาบข้าง และมีมุขยื่นทางด้านหน้าเป็นห้องยาว มีประตูทางเข้า 3 ทาง คือด้านหน้าและด้านข้างของห้องยาวทั้งสอง ส่วนฐานขององค์ปรางค์ก่อด้วยศิลาทรายยังคงปรากฏลวดลายสลักเป็นชั้นเป็นแนว เช่น ลายกลีบบัวและลายกนก ผนังก่ออิฐ ที่ห้องในสุดหรือส่วนครรภคฤหะได้ค้นพบศิวลึงค์ […]

Read More

เที่ยว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด “สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนางพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ” เทศกาล/ประเพณี งานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัยหรือบุญเดือนสาม จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันอาสาฬหบูชา บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง การแข่งขันเรือยาวประเพณี จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันออกพรรษาหรือช่วงเดือนตุลาคม บริเวณ ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยวเวลา 08:00-22:10 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 400-830 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 เครื่องบิน มีเที่ยวบินมาลงที่สนามบินร้อยเอ็ด M114-F2 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เจดีย์มหามงคลบัว อลังการเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ มีสถาปัตยกรรมสวยงาม เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงตามหาบัว ก่อขึ้นเป็นสถานที่รำลึกแสดงความเคารพบูชา ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน ล้อรอบด้วยรูปเหมือนของหลวงตามหาบัวและพระเกจิอาจารย์ต่างๆ มีพระอัฐิธาตุและยังเป็นที่รวบรวมหนังสือธรรมะที่แต่งโดยหลวงตาอีกด้วย กู่พระโกนา ย้อนอดีตชมโบราณสถานอารยธรรมขอมศาสนสถานก่ออิฐศิลาทราย สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 […]

Read More