Category: ยโสธร

หมู่บ้านแกะสลักเกวียนบ้านนาสะไมย์

หมู่บ้านแกะสลักเกวียนบ้านนาสะไมย์ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านทุ่งนางโอก  มีชื่อเสียงในเรื่องการจักสานไม้ไผ่และการแกะสลักเกวียนจำลองที่ปราณีตงดงาม ถือเป็นแหล่งมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวจังหวัดยโสธร ซึ่งปัจจุบันได้รับการสืบสาน สืบทอด เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน [adsense-2] ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม ททท. สำนักงานอุบลราชธานี พื้นที่รับผิดชอบ: ยโสธร,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี 264/ ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราธานี 34000 โทรศัพท์. (045) 243770, (045) 250714 โทรสาร. (045) 243771 ตำรวจทางหลวง โทร. (045) 489136 ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (045) 711761 สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (045) 712965 สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (045) 711572 โรงพยาบาลกุดชุม โทร. (045) 789090 โรงพยาบาลค้อวัง โทร. (045) 797058 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว โทร. (045) 791133 โรงพยาบาลทรายมูล […]

Read More

หมู่บ้านจักสานบ้านทุ่งนางโอก

หมู่บ้านจักสานบ้านทุ่งนางโอก สัมผัสวิถีชีวิตคนชนบท เรียนรู้วิธีสานไม้ไผ่ บ้านทุ่งนางโอก ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนาโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการจักสานไม้ไผ่ เพื่อเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและของที่ระลึก มีผลิตภัณฑ์ของไม้ไผ่หลายอย่าง เช่น กระติบข้าว ภาชนะนึ่งข้าว และของที่ระลึกที่เป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่อีกมากมาย [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ททท. สำนักงานอุบลราชธานี พื้นที่รับผิดชอบ: ยโสธร,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี 264/ ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราธานี 34000 โทรศัพท์. (045) 243770, (045) 250714 โทรสาร. (045) 243771 ตำรวจทางหลวง โทร. (045) 489136 ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (045) 711761 สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (045) 712965 สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (045) 711572 โรงพยาบาลกุดชุม โทร. (045) 789090 โรงพยาบาลค้อวัง โทร. […]

Read More

สวนสาธารณะพญาแถน

สวนสาธารณะพญาแถน ไปเดินเล่นชิลๆ นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งนี้กันค่ะ สวนสาธารณะพญาแถน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมถนนแจ้งสนิท (พญาแถนเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งฝนตามความเชื่อของชาวอีสานว่าเมื่อถึงเดือนหกจะต้องทำบั้งไฟจุดขึ้นไปบนท้องฟ้าถวายพญาแถน ฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาล) ภายในสวนพญาแถนมีลำน้ำเล็กๆ คดเคี้ยวล้อมรอบพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา บริเวณโดยรอบประกอบด้วยสวนไม้ดอก ไม้ประดับ สังคีตศาลา (เวทีการแสดงกลางแจ้ง) สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ ทางเทศบาลกำหนดให้สวนพญาแถนเป็นสถานที่จัดงานบั้งไฟประจำปี นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือสั้น ประจำปี และงานสงกรานต์ เมื่อปี พ.ศ. 2525 สวนแห่งนี้ยังได้รับรางวัลสวนสาธารณะดีเด่น ประจำภาค 3 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนนิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเนื่องจากบริเวณโดยรอบของสวนสาธารณะพญาแถนมีความร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ [adsense-2] เทศกาลที่น่าสนใจ สวนสาธารณะพญาแถนแห่งนี้ เป็นสถานที่จัดงานบุญบั้งไฟของชาวเมืองจังหวัดยโสธรเป็นประจำทุกปี ชาวบ้าน มีความเชื่อว่าเป็นการถวายพญาแถน เพื่อฝนฟ้าจะได้ตกถูกต้องตามฤดูกาล นอกจากจะใช้เป็นที่จัดงานบุญบั้งไฟแล้ว มีงานแข่งเรือสั้น และงานเทศกาล วันสงกรานต์ ของทางจังหวัดอีกด้วย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ททท. สำนักงานอุบลราชธานี พื้นที่รับผิดชอบ: ยโสธร,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี 264/ ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราธานี […]

Read More

วัดสระไตรนุรักษ์

วัดสระไตรนุรักษ์ ตั้งอยู่ที่บ้านนาเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร เมื่อมาเยือนที่วัดนี้ นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่น เงียบสงบและผ่อนคลายภายในวัดแล้ว ในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจคือ หอไตรเก่าแก่สร้างจากไม้ทั้งหลังที่ตั้งอยู่กลางสระน้ำ อายุกว่าร้อยกว่าปี ใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกโบราณ หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ เป็นหอไตรเก่าแก่อยู่กลางสระน้ำ สร้างมาประมาณร้อยกว่าปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าหรือไทยใหญ่ เป็นอาคารไม้ขนาดกว้าง 8.30 เมตร ยาว 10.50 เมตร หลังคามุมสังกะสี มีชายคายื่นทั้ง 4 ทิศ หลังคามี 4 ชั้น ลดหลั่นกันขึ้นไปมีประตูด้านหน้า 1 ช่อง บานประตูแกะสลักลวดลายสวยงาม ใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกแต่มาโบราณ จากหลักฐานที่ค้นพบในใบสำรวจวัดระบุตั้งเมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2002 ตรงกับรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ( พ.ศ. 1919 – 2031) จากคำบอกเล่าชาวลาวก้อ ได้อพยพหนีภัยสงครามจาก บ้านสามหมื่นภูเพียงราชอาณาจักรลาวโดยการนำของยาคูหลักคำ ได้อพยพผู้คนข้ามแม่น้ำโขง ผ่านหนองบัวลุมบัว บ้านหนองชุนใหญ่ ( ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด) […]

Read More

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร เป็นวัดคู่เมืองยโสธรมาตั้งแต่สร้างเมือง (บ้านท่าสิงห์เดิม) มีสิ่งที่น่าสนใจคือ พระธาตุยโสธร(พระธาตุอานนท์) เป็นพระธาตุเก่าแก่ และ เป็นพระธาตุที่สำคัญองค์หนึ่งในประเทศไทยทางภาคอีสาน ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ พระธาตุพระอานนท์ มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และหอไตร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธบุษยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง พระคู่บ้านคู่เมืองยโสธรที่ผู้คนหยั่งไหลมากราบไหว้ขอพรกันตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด พระพุทธบุษยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยเชียงแสน เป็นพระบูชาคู่บ้านคู่เมืองของยโสธรที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ พระสุนทรราชวงศา เจ้าเมืองยโสธรคนแรก ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ที่ หอไตร ตั้งอยู่กลางสระ พระธาตุยโสธร หรือพระธาตุอานนท์ ตั้งอยู่หน้าอุโบสถ เป็นพระธาตุรุ่นเก่าที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสาน เป็นเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงพรหมสี่หน้า สูง 25 เมตร 30 เซนติเมตร  ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 81 เมตร ก่ออิฐถือปูนเอวฐานคอดเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงาย เหนือขึ้นไปเป็นเรือนธาตุ มีซุ้ม 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน ยอดธาตุมียอดปลีเล็กแซมทั้ง 4 ด้าน ยอดกลางทรงสี่เหลี่ยมสอบ […]

Read More

วัดบ้านสงเปือย

วัดบ้านสงเปือย ตั้งอยู่ที่ ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เป็นสถานที่ซึ่งมีการรวบรวมปูชนียสถานที่สำคัญในสมัยโบราณ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชนมาเนิ่นนาน ประกอบไปด้วย พระพุทธรูปใหญ่ ประดิษบานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดสงเปือย พระพุทธรูปปั้นด้วยอิฐอายุกว่า 200 ปี เจดีย์เก่าแก่หลายร้อยปี รอยพระพุทธบาทจำลอง พิพิธภัณฑ์โบราณที่มีการเก็บสะสมของโบราณที่ได้จากดงเมืองเตยสมัยขอมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกมากมาย สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด  พระพุทธรูปใหญ่ เป็นพระประธานในอุโบสถวัดสงเปือย มีขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร สูง 8 เมตร เป็นพระพุทธรูปปั้นด้วยอิฐ ปูน มีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี เป็นที่สักการะของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนี่ง เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน เดิมเป็นเจดีย์เก่า อายุประมาณ 200 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2498 ได้ต่อเติมขึ้นใหม่ โดยเงินทุนของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม พระปลัดเขียน อัมมาพันธ์ นำดินจากสังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ ที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน จากประเทศอินเดีย มาบรรจุไว้ รอยพระพุทธบาทจำลอง […]

Read More

วัดพระพุทธบาทยโสธร

วัดพระพุทธบาทยโสธร ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง บริเวณวัดมีเนื้อที่ประมาณ 269 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินทรายริมฝั่งแม่น้ำชี เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำหลักจากหินทราย พระพุทธรูปศิลาแลงปางนาคปรก หินทราย หน้าตักกว้างประมาณ 1 ศอก และศิลาจารึกหินทรายสูง 1 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร ซึ่งอักษรที่จารึกลบเลือนจนไม่สามารถอ่านได้มีบันทึกไว้ว่าพระมหาอุตตปัญญาและสิทธิวิหาริก (ผู้ศรัทธาหรือลูกศิษย์) นำมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.1378 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด พระอุโบสถ มีความงดงามตามแบบศิลปะประยุกต์ ซึ่งเน้นความเรียบง่ายของสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะการทาสีของอาคารส่วนใหญ่ในวัดด้วยสีขาวล้วน ซึ่งเมื่อสะท้อนกับแสงแดดในเวลาต่างๆจะให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ภายในประดิษฐานพระประธานที่เจียระไนจากหยกขาวขนาดหน้าตักกว้าง 2.31เมตร สูง 3.7 เมตร ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เจดีย์วัดพระพุทธบาทยโสธร สูง 45 เมตร มี 3 ชั้น ชั้นที่ 1 จัดแสดงศิลปหัตถกรรมเครื่องใช้ของคนภาคอีสานในอดีต และเป็นห้องสมุดสำหรับค้นคว้าพระธรรมวินัย พระไตรปิฎก ชั้นที่ 2 เป็นที่แสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนบูรพาจารย์ จำนวน 8 องค์ ส่วนชั้นที่ 3 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุประดิษฐานในบุษบกแกะสลักสีทอง […]

Read More

พระธาตุกู่จาน

พระธาตุกู่จาน ตั้งอยู่ที่วัดบ้านกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร องค์พระธาตุกู่จาน กว้าง 5.10 เมตร สูง 15 เมตร ลักษณะคล้ายคลึงกับองค์พระธาตุพนม ต่างกันเพียงขนาดซึ่งพระธาตุกู่จานมีขนาดเล็กกว่า ตั้งอยู่กลางลานวัดกู่จาน เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ สักการะของชาวเมืองยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง ประวัติพระธาตุกู่จาน ตามหนังสือประวัติของวัดเล่าว่า.. เมื่อปี พ.ศ. 7 หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานล่วงไปแล้วเป็นเวลา 7 ปี พระมหากัสสปะจึงได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาแจกจ่ายในดินแดนแถบนี้ ซึ่งขณะนั้นพระพุทธศาสนา ได้แผ่ขยายลงมาในดินแดนแถบนี้ไม่นาน พระมหากัสสปะ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุรังคะธาตุ ( หน้าอก ) ไปบรรจุไว้ที่ภูกำพร้า คือ องค์พระธาตุพนม ในปัจจุบัน พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อทราบข่าวว่า มีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาแจกจ่าย เหล่าหัวเมืองน้อยใหญ่ต่างก็อยากได้ เพื่อนำไปประดิษฐานยังบ้านเมืองของตนไว้เป็นสิริมงคล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจต่อไป จึงได้ส่งตัวแทนของเมืองไป บางหัวเมืองเจ้าเมืองก็จะเดินทางมาด้วยตนเอง เพื่อรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ทุกคนต่างก็มุ่งตรงไปยังสำนักของพระมหากัสสปะ แต่หลายเมืองก็ต้องผิดหวังเนื่องจาก พระบรมสารีริกธาตุมีจำนวนน้อย และได้แจกจ่ายไปก่อนหมดแล้ว กลุ่มที่ได้รับส่วนแบ่งไปนั้น ได้แก่ กลุ่มของ พระยาคำแดง ซึ่งเป็นกลุ่มหัวเมืองฝ่ายเหนือ ส่วนกลุ่มของ พระยาพุทธ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทางหัวเมืองฝ่ายใต้ […]

Read More

พระธาตุก่องข้าวน้อย

พระธาตุก่องข้าวน้อย ไปชมพระธาตุที่มีตำนานความเป็นมาที่น่าเศร้ากันค่ะ พระธาตุก่องข้าวน้อย หรือ พระธาตุบ้านทุ่งสะเดา ตั้งอยู่กลางทุ่งนา ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นเจดีย์เก่าแก่ศิลปะแบบขอม พระธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์เก่าสมัยขอม สร้างในพุทธศตวรรษที่ 23-25ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ในเขตวัดพระธาตุก่องข้าวน้อย ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงทุ่งนาในเขตตำบลตาดทอง พระธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงแปลกไปจากเจดีย์โดยทั่วไป คือมีลักษณะเป็นก่องข้าว องค์พระธาตุเป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สาม ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 2 เมตร ก่อสูงขึ้นไปประมาณ 1 เมตร ช่วงกลางขององค์พระธาตุมีลวดลายทำเป็นซุ้มประตูทั้งสี่ด้าน ถัดจากช่วงนี้ไปเป็นส่วนยอดของเจดีย์ที่ค่อยๆ สอบเข้าหากัน ส่วนยอดรอบนอกของพระธาตุก่องข้าวน้อยมีกำแพงอิฐล้อมรอบขนาด 5×5เมตร นอกจากนี้บริเวณด้านหลังพระธาตุมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งก่อด้วยอิฐ ชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และในเดือนห้าจะมีผู้คนนิยมมาสรงน้ำพระและปิดทอง เชื่อกันว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้ฝนจะแล้งในปีนั้น นอกจากนี้แล้วบริเวณรอบ ๆ องค์ธาตุ กรมศิลปากรได้ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ เกี่ยวกับการอยู่อาศัย ณ ที่แห่งนี้ ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทย และภาพเขียนสียุคเดียวกับโบราณสถานบ้านเชียงด้วย อนึ่ง ชื่อที่ถูกต้องของธาตุองค์นี้ ควรจะเรียกว่า “ธาตุก่องข้าวน้อย” มากกว่า “พระธาตุก่องข้าวน้อย” เพราะภายในบรรจุอัฐิบุคคลธรรมดา มิใช่เป็นอัฐิพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนเช่นพระธาตุ หรือพระบรมธาตุทั่วไป เนื่องจากพระธาตุก่องข้าวน้อยมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ […]

Read More

โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้

โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองซ่งแย้ หมู่ 2 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen in Thailand เป็นโบสถ์คริสต์ที่สร้างด้วยไม้ขนาดใหญ่ ใช้เสาไม้ทั้งเล็กและใหญ่ เกือบ 300 ต้น และไม้มุงหลังคา 80,000 แผ่น เป็นโบสถ์คริสต์สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุกว่า 50 ปี และตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ทางจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิกให้กับคู่บ่าวสาว ในวันวาเลนไทน์ของทุกปีที่โบสถ์แห่งนี้ด้วย โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ ชื่อทางการเป็นภาษาละตินว่า วัดอัครเทวามิคาแอล ตามชื่อนักบุญ เป็นภาษาอังกฤษ คือโบสถ์เซนต์ไมเคิล และเป็น ภาษาฝรั่งเศสคือ โบสถ์แซงต์มิเชล ประวัติความเป็นมา มีประวัติเล่าสืบกันมาว่าในปี ค.ศ.1908 มีผู้หนีตายอพยพจากที่ต่าง ๆ กัน เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้รวม 5 ครอบครัว ซึ่งหนีมาด้วยสาเหตุเดียวกัน คือ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงรุมทำร้ายและขับไล่ จากนั้นได้เดินทางไปหาบาทหลวงเดชาแนล และบาทหลวงออมโบรซีโอ ที่บ้านเซซ่ง ต.เชียงเพ็ง […]

Read More