Category: นครสวรรค์

อุทยานสวรรค์

อุทยานสวรรค์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกสถานที่หนึ่ง ในจังหวัดนคสวรรค์ อุทยานสวรรค์มีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า “หนองสมบูรณ์” เป็นสวนสาธารณะ ที่เหมาะสำหรับ เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ เป็นอย่างมาก ภายใน อุทยานสวรรค์ กับพื้นที่มากกว่า 314 ไร่ ประกอบไปด้วย หนองน้ำขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า หนองสมบูรณ์ มีเกาะกลาง มีสนามหญ้า น้ำพุ สถานที่สำหรับ ออกกำลังกายต่างๆ ทั้งสนามเด็กเล่น สนามกีฬา เวทีกลางแจ้ง น้ำตก สวนหย่อม ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบกับทัศนียภาพ ของสวนสาธารณะ ที่มีการสร้างได้กลมกลืน กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่สร้างได้ สวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากจะมีสถานที่ สำหรับพักผ่อน และสถานที่สำหรับ ออกกำลังกายแล้ว นักท่องเที่ยว ที่เดินทาง มาพักผ่อนที่ อุทยานสวรรค์ก็ยัง จะได้ทำบุญโดยการ ให้อาหารปลา ซึ่งมีปลาขนาดเล็กใหญ่หลายพันธุ์ ลอยขึ้นมากินอาหารเวลาที่เรา โยนอาหารลงไป [adsense-2] การเดินทาง รถยนต์ อุทยานสวรรค์อยู่ในเขต เทศบาลนครสวรรค์ อำเภอเมือง […]

Read More

อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด

ฤดูหนาวราวเดือนมกราคม บึงบอระเพ็ด คือแหล่งดูนกที่ดีที่สุด ด้วยนกน้ำจำนวนมากจะมาอาศัยอยู่เป็นบึงน้ำบึงสวรรค์แห่งสรรพชีวิต ฤดูกาลเป็นตัวกำหนดให้นกเหล่านี้รู้เองว่า เมื่อถึงวันเวลาฤดูหนาวมาเยือนยังซีกโลกเหนือ อาหารที่จำกัดกับอากาศหนาวเย็น ทำให้นกนับแสนนับล้านตัวต้องอพยพมุ่งหน้าลงใต้ไปยังแหล่งต่าง ๆ ที่พวกมันเคยไป ปริศนาคือว่า พวกมันจดจำเส้นทางบินกลับมายังที่เก่านั้นได้อย่างไร ไม่เคยพลาด และนอกจากจะเป็นแหล่งชีวิตดังกล่าว บึงบอระเพ็ดยังงดงามด้วยทะเลบัวสีชมพูบานสะพรั่งก่อนเก้าโมงเช้าของทุกวัน ซึ่งคุณจะไม่เคยพบเห็นได้จากที่อื่นที่สวยงามเท่านี้ บึงบอระเพ็ดเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 132,737 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง ในอดีตบึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่าเป็น “ทะเลเหนือ” หรือ “จอมบึง” เพราะมีสัตว์และพันธุ์พืชน้ำอยู่มากมาย จากการสำรวจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ 148 ชนิด พืช 44 ชนิด เคยพบสัตว์หายากที่นี่ ได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ปลาเสือตอ ในเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมจะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากอพยพมาที่บึงแห่งนี้ มีนกประจำถิ่นหลายชนิด อาทิ นกเป็ดน้ำ นกอีโก้ง นกอีแจว นกปากห่างซึ่งจะวางไข่ในเดือนกรกฎาคม-มีนาคม พื้นที่บางส่วนได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า บึงบอระเพ็ดอยู่ในความดูแลของกองอนุรักษ์สัตว์ป่า และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา โดยกรมประมงได้มาตั้งสถานีพัฒนาประมงบึงบอระเพ็ดไว้ด้วย [adsense-2] จุดที่น่าสนใจ […]

Read More

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม เรียกกันทั่วไปว่า ศาลเจ้าปึงเถ่ากง ตั้งอยู่บนถนนสายนครสวรรค์ – ชุมแสง ริมฝั่งขวา (ฝั่งตะวันออก) ของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณที่มีแม่น้ำสองสี สี่สายมารวมกันเรียกว่า ปากน้ำโผล่ หรือปากน้ำโพ ซึ่งเป็นจุดชมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะและเป็นจุดรวมน้ำใจของชาวบ้านมากว่า 100 ปี นอกจากนี้ยังมี เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่สวรรค์ และเจ้าพ่อสามตา (เทพเจ้าแห่งทหารและการแสดง) และยังมีระฆังเนื้อสัมฤทธิ์ผสมเงินจารึกด้วยภาษาจีนซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาถวายเมื่อปี พ.ศ. 2413 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ราบริมฝั่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณที่แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพยึดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยจีนและชนชาติต่างๆ ประชาชนทั่วไปเรียกกันว่า “ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม”หรือศาลเจ้าพ่อแควใหญ่ตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดปากน้ำโพบนถนนสายนครสวรรค์-ชุมแสง ตัวศาลหันหน้าไปทางแม่น้ำ ประวัติความเป็นมาของศาลนี้ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าสร้างขึ้นสมัยใด ใครเป็นผู้สร้าง มีเพียงระฆังโบราณ ซึ่งจารึกเป็นภาษาจีนว่า นายหงเปียว แซ่ภู่ แห่งหมู่บ้านเคอเจี้ยซัน อำเภอวุ่นอี้(ปัจจุบันคือ วุ้นซัง) มณฑลไหหลำ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำมาถวายในปี ค.ศ.1870 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.2413 ปลายราชวงศ์ชิงตรงกับต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว […]

Read More

วัดวรนาถบรรพต

วัดวรนาถบรรพต เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดกบ” หรือ “วัดเขากบ” เหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้ ก็เพราะเรียกตามชื่อของภูเขา ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่เชิงเขากบ หรือมีชื่อเรียกเช่นนี้ก็เพราะเรียกตามชื่อของภูเขาซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่เชิงเขากบ หรือมีชื่อเรียกตามหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยอีกชื่อหนึ่ง “วัดปากพระบาง” ต่อมาท่านเข้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ ซึ่งสมัยนั้นท่านเป็นเจ้าคณะมณฑล ได้มาตรวจการคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเห็นว่า “วัดกบ” หรือ “วัดเขากบ” ตั้งอยู่ที่เชิงเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่และเรียกเป็นทางการว่า “วัดวรนาถบรรพต”อย่างไรก็ตามประชาชน โดยทั่วไปมักเรียกชื่อ วัดกบหรือ วัดเขากบ กันจนติดปากมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ วัดวรนาถบรรพต เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่เชิงเขากบ เลขที่ ๑–๘๘ ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ดิน ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญได้แก่ เจดีย์ใหญ่สร้างในสมัยสุโขทัยพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ยาวประมาณ ๑๐ วาเศษ อุโบสถหลังเก่าซึ่งมีรูปปั้นตากบ-ยายเขียดที่หลวงพ่อทองสร้างอยู่ด้านหน้า บนยอดเขากบก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญเช่นกันคือรอยพระพุทธบาทสำลอง สมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ในวิหารเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปหินปางนาคปรก สมัยเชียงแสน เป็นต้น […]

Read More

วัดคีรีวงศ์

วัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์มีองค์มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คือพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งเป็นทองเหลืองอร่าม ไปทั้งเจดีย์ เมื่อขึ้นไปถึงฐานพระเจดีย์ชั้น 4 จะมองเห็นภูมิทัศน์อันสวยงามของเมืองนครสวรรค์ในระยะไกลประมาณ 10กิโลเมตร ถ้ามองไปทางทิศตะวันออก จะมองเห็นเขากบ บึงบอระเพ็ด และตลาดปากน้ำโพ หากมองไปทางทิศใต้ จะเห็นอุทยานสวรรค์ ต้นแม่น้ำ เจ้าพระยา ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และเขาจอมคีรีนาคพรต หันไปทางทิศตะวันตก จะเห็นภูเขาน้อยใหญ่ ทอดตัวตระหง่าน อยู่เป็นช่วง ๆ โดยมีภูเขาหลวงเป็นฉากกั้นยามพระอาทิตย์อัสดง จะเป็นภาพที่งดงามชวนให้หลงใหลในภาพที่ธรรมชาติตกแต่งขึ้น พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาด้านในเจดีย์ มีทั้งหมดสี่ชั้น ด้านหน้าบนฐานชั้นแรกเป็นที่จุดธูปเทียนบูชา ชั้นที่สองจะมี รูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของพระชื่อดังหลายองค์ เช่น รอยพระพุทธบาทจำลอง 12 ราศี, พระพุฒาจารย์โตวัดระฆัง ,หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้, หลวงพ่อสดวัดปากน้ำและอีกหลายองค์ ให้ประชาชนกราบไหว้และปิดทองเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองถือว่า มีรูปหล่อพระเกจิที่สำคัญเกือบทุก รูปเลยก็ว่าได้และ ทางด้านข้างในชั้นสองนี้ ก็มีวัตถุมงคลที่ทางวัดจัดสร้างวางไว้ภายในตู้ให้ผู้ที่สนใจ เช่าบูชาติดตัวกลับไปที่บ้านมีหลายอย่างหลายพุทธคุณ ชั้นที่สามพระจุฬามณีเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของเมืองไทยไว้ไห้ ประชาชนได้กราบไว้บูชามีพระแก้วมรกต ,พระพุทธชินราช ,พระพุทธโสธร,พระพุทธรูปวัดไร่ขิง นอกจากนั้นยังมีการทำบุญถวายสังฆทานกับพระอาจารย์ ทางด้านในอีกด้วย ขึ้นไปทางชั้นบนสุดของมหาเจดีย์ […]

Read More

วัดเกาะหงษ์

วัดเกาะหงษ์ ในการเสด็จประพาสต้นทางเหนือ ของ ” พระพุทธเจ้าหลวง ” ได้เสด็จผ่านมาถึง ” วัดบ้านเกาะ ” หรือวัดเกาะหงษ์ ” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2449 ( ร.ศ 125 ) พระองค์นมัสการพระประธานในโบสถ์ และนมัสการ ” หลวงปู่กัน” ซึ่งเป็นสมภารวัดในขณะนั้น โดยภายในพระอุโบสถ พระองค์ทรงเห็น ” พระสังกัจจายน์ ” ยืนมือกุมท้อง ทรงพอพระทัยเป็นอันมากจึงขอเชิญพระกัจจายน์ไป แล้วพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน 1 ชั่ง ( 80 บาท ) เพื่อให้จัดสร้างขึ้นใหม่แทนซึ่งก็คือองค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจายในวัด เหยียบฉ่า ที่วัดเกาะหงส์เป็นการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ปวดเมื่อย แขน ขา ตามร่างกาย ด้วยการใช้เท้าแตะน้ำมันสมุนไพรแล้วไปแตะแผ่นเหล็กที่ร้อนจัดบนเตาไฟ และทำการเหยียบบนส่วนต่างๆ โดยจะมีพระเป็นผู้ทำการเหยียบให้ ซึ่งในขณะที่เหยียบจะมีเสียงดัง “ฉ่า” จึงเรียกว่า“การเหยียบฉ่า” [adsense-2] […]

Read More

เมืองเก่าเวสาลี

เมืองเก่าเวสาลี เป็นแหล่งโบราณคดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5บ้านหนองไผ่ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จากการสำรวจของกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2511 พบว่าเป็นเมืองสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมมน มีกำแพงดิน 2 ชั้น มีคูเมืองคั่นกลาง ยาวประมาณ 700 เมตร กว้าง 500 เมตร สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี บริเวณที่ตั้งชุมชนเป็นที่ราบลุ่มมีทางน้ำไหลผ่าน จากการขุดแต่งในปี พ.ศ. 2539 พบว่า โบราณสถานซึ่งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเมือง เป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วย อุโบสถ มณฑป วิหาร เจดีย์ ผลจากการศึษาหลักฐานชั้นดินทางโบราณคดี พบว่า ก่อนการสร้างโบราณสถาน กลุ่มเมืองเก่าเวสาลีแห่งนี้ ได้มีชุมชนตั้งหลักแหล่งอยู่ก่อนแล้ว เป็นชุมชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ได้มีการพัฒนาเข้าสู่การเป็นชุมชนคูน้ำคันดินในสมัยทวารวดี เมืองเวสาลีเคยเป็นเมืองหน้าด่านเล็ก ๆ ของกรุงละโว้ในดินแดนสุวรรณภูมิ ปรากฎหลักฐานซากวัตถุโบราณ เช่นพระปรางค์ หอสมุด และพระพุทธรูปฝีมือขอมโบราณ ราว พ.ศ. 1100 ถึงพ.ศ. […]

Read More

พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ

พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ ประดิษฐานอยู่ที่วัดสระทะเล ตำบลโคกเดื่อ กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขทัยมีอายุประมาณ 700 ปีเศษ แต่เดิมชาวบ้านพบพระพุทธรูปอยู่กลางป่าสามองค์ ปัจจุบันเหลือเพียงองค์เดียว เรียกขานตามกันว่า หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล การเดินทาง รถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากอำเภอหนองบัวเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3004 ตรงมาประมาณ 8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางวัดโคกเดื่อประมาณ 2 กิโลเมตร [adsense-2] ติดต่อสอบถาม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอไพศาลี ได้ที่ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ฝ่ายปกครองอำเภอไพศาลี โทร. 0 5625 9272 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5622 1530, 0 5633 1747 http://nakhonsawantravel.com/ แผนที่พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ 

Read More

ทุ่งหินเทิน

“ทุ่งหินเทิน” ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอแม่วงก์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร หรือจากอำเภอลาดยาวไปตามถนนลาดยางบ้านห้วยน้ำหอม ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าเชิงเขาที่มีกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ ตั้งวางซ้อนกันอยู่หลายแห่งหลายรูปแบบ กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณเต็มพื้นที่ 1 ไร่ ในลักษณะที่สัมผัสกันเพียงเล็กน้อยเหมือนมีคนจับวาง นับเป็นสวนหินธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา [adsense-2] วันเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดให้เข้าชม ทุกวัน 7:00 – 17:00 น. ติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5622 1530, 0 5633 1747  

Read More

เขาหน่อ เขาแก้ว

เขาหน่อ – เขาแก้ว ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์ – กำแพงเพชร ห่างจากถนนใหญ่เข้าไป 2 ก.ม. ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรค์ ติดกับพื้นที่ของตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ห่างจากสลกบาตร 10 กม.) ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร และจากที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัยประมาณ 18 กิโลเมตร เขาหน่อ เป็นเขาหินปูนที่มีวัดและโรงเรียนอยู่เชิงเขา ปัจจุบันโรงเรียนร้างไปแล้ว แบ่งเป็น ๒ ส่วนสำคัญคือ 1. เขานางพันธุรัตหรือเขาลูกเล็ก มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งเป็นจุดชมวิว 60 ขั้น ระหว่างทางขึ้นยอดเขา มีถ้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่อยู่หน้าปากถ้ำ และมีพระพุทธรูปองค์เล็กอีก 4-5 องค์อยู่ข้าง หากจะเข้าถ้ำต้องเดินอ้อมหลังพระพุทธรูปเข้าไป ภายในถ้ำมีลักษณะเปียกชื้น การเดินให้ระวังลื่นหกล้ม นักท่องเที่ยวควรมีไฟฉายหรือเทียนไขติดตัว ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นถ้ำพญานาค เมื่อเดินเข้าไปในถ้ำจะมีลักษณะเรียวเล็กลง ๆ จนไม่สามารถเดินต่อไปได้ ต้องเดินย้อนกลับมาทางเดิม แล้วสามารถเดินทะลุออกไปอีกทางหนึ่งเพื่อเดินขึ้นยอดเขาไปชมทัศนียภาพของวัด ณ ลานเผานางพันธุรัตได้ การปีนเขาลูกเล็กเหมาะสำหรับเด็กและคนชราที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง […]

Read More