Category: ปัตตานี

มัสยิดกรือเซะ

มัสยิดกรือเซะ ตั้งอยู่ที่บ้านกรือเซะ หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นมัสยิดเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี ในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถาน ที่สร้างขึ้น ในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยอยุธยา เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง 15.10 เมตร ยาว 29.60 เมตร สูง 6.50 เมตร เสาทรงกลม เลียนรูปลักษณะแบบเสาโคชิดของยุโรป ช่องประตูหน้าต่าง มีทั้งแบบโค้งแหลมและโค้งมนแบบโคธิด โดมและหลังคายังก่อสร้างไม่เสร็จ อิฐที่ใช้ก่อมีลักษณะเป็นอิฐสมัยอยุธยา ตรงฐานมัสยิดมีอิฐรูปแบบ’คล้ายอิฐสมัยทวารวดีปะปนอยู่บ้าง มัสยิดกรือเซะ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอธิคของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง (คำว่า ปิตู แปลว่า ประตู กรือบัน แปลว่า ช่องประตูที่มีรูปโค้ง) ประวัติความเป็นมา มีตำนานเล่าสืบต่อกันต่อๆ มาว่า ในยุคที่เมืองปัตตานีมีเจ้าผู้ครองเมืองเป็นนางพญา ชื่อ รายาบีรู (พ.ศ. 2151 – 2167) นั้น ได้มีชาวจีนชื่อ ลิ้มเต้าเคียน มาอยู่เมืองปัตตานี และเข้ารีตรับนับถือศาสนาอิสลาม แล้วไม่ยอมกลับเมืองจีน หลิมกอเหนี่ยวน้องสาวเดินทางมาตามพี่ชายให้กลับเมืองจีนเพื่อดูแลมารดาที่ชราตามประเพณีของชาวจีน […]

Read More

เที่ยว ปัตตานี

ปัตตานี “เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเสิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้” เทศกาล/ประเพณี งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันมาฆบูชา (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ณ เชิงสะพานเดชานุชิต อ.เมือง การแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายน ณ หาดสาสุกรี อ.สายบุรี มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์ภาคใต้ จัดช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี ณ สนามกีฬากลางจังหวัด การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีรถเที่ยวเวลา 15:30-21:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 644-1,288 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มี 4 ขลวน/วัน เวลา 13:00/15:10/15:35/22:50 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 271-2,153 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1690 สถานที่ท่องเที่่ยวที่น่าสนใจ วัดมุจลินทวาปีวิหาร วัดเก่าแก่สร้างขึึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2388 เดิมชื่อว่า […]

Read More