Category: ข่าวท่องเที่ยว

แกะกล่อง′นันทบุรี′ อำเภอใหม่-สวิสแห่งไทย

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ มีมติให้จัดตั้ง “นันทบุรี เฉลิมพระเกียรติฯ” ขึ้นเป็นอำเภอที่ 26 ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สร้างความสนใจให้กับผู้คนทั่วไปแม้แต่ชาวเชียงใหม่เอง การจะก้าวขึ้นเป็นอำเภอนั้นต้องผ่านระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยและขั้นตอนอื่นๆ อีกมาก ที่สำคัญ “นันทบุรี” มีพื้นที่ในการดูแลเพียงแค่ 2 ตำบล จำนวนของประชากรก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การเสนอขอขึ้นเป็นอำเภอใหม่ จึงต้องทำเป็น “กรณีพิเศษ” ด้วยเหตุผลสำคัญ 3 ประการ หนึ่ง การเป็นพื้นที่ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ สอง อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภออมก๋อย 76 กม. และห่างตัวจังหวัด 280 กม. ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าไปติดต่อราชการ หรือเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สาม สถานที่แห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามทางธรรมชาติ เปรียบเทียบความสวยงามของ “นันทบุรี” เสมือน “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” ด้วยความงดงามของยอดดอยต่างๆ อย่าง “ดอยม่อนจอง” หรือ ดอยหัวสิงห์ ทุ่งหญ้าเหนือสันเขาที่ทอดยาวสุดตาจรดขอบฟ้า แหล่งพำนักของกวางผา หรือม้าเทวดา สัตว์ป่าสงวนฯที่เกือบสูญพันธุ์ไปจากโลก “ดอยม่อนจอง” […]

Read More