อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย” เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 789,000 ไร่หรือ 1,262.40 ตารางกิโลเมตร ทุ่งแสลงหลวงมีพื้นที่ ครอบคลุม อ.วังทอง อ.นครไทย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และใน อ.เขาค้อ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ สำหรับชื่อ ของอุทยานแห่งชาติมีการสันนิษฐานว่ามีการตั้งชื่อตามพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าแห่งนี้ คือ ต้นแสลงใจ ซึ่งมีขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีสภาพภูมิประเทศเป็นเนิน มีป่าหลายชนิด และสัตว์ป่าชุกชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ป่าทุ่งแสลงหลวงและพื้นที่ป่าอื่นๆในจังหวัดต่างๆ ได้รับการก่อตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีสภาพธรรมชาติ และลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยพันธุ์ไม้สัตว์ป่านานาชนิดซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การ ไปท่องเที่ยว

พื้นที่อุทยานตั้งอยู่ใน เขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง จ.พิษณุโลกและ จ.เพชรบูรณ์มีความสูง โดยเฉลี่ยประมาณ 500 เมตรจาก ระดับน้ำทะเลมียอดเขาที่สูงที่สุดคือ บริเวณเขาแค สูงจากระดับ น้ำทะเล ประมาณ 1,028 เมตร สภาพอากาศโดย ทั่วไปมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเหมาะแก่การไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะระหว่าง ใน ช่วงเดือน พฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นมาก

สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่
1.ทุ่งแสลงหลวง
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ หนองแม่นาประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าแบบสะวันนา มีพื้นที่เป็นที่โล่งกว้าง ใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร ตามเส้นทางจะตัดผ่านป่าเบญจพรรณจะพบสัตว์ป่า ออกมาหากินตาม ข้างทาง และมีพันธุ์ไม้ดอกมากมาย

2.ทุ่งนางพญา
เป็นทุ่งหญ้าแบบสวันนาเช่นเดียวกันมีเนื้อที่ประมาณ 5 ตรกม. เป็นป่าสนที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในช่วง ปลายฤดูฝนต่อ ถึงฤดูหนาวหากมาในช่วงเช้าก่อน 10 โมง จะได้พบความความงามของแสงแดดที่พาดผ่านบริเวณป่าสน งดงาม ยิ่งนัก ทุ่งหญ้าแห่งนี้จะมีความสวยงามเหมาะแก่การนั่งรถชมวิว และตั้งค่ายพักแรม การเดินทางจาก ทุ่งแสลงหลวงไปอีกประมาณ 16 กม. นักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็นิยมขับรถเข้ามากางเต้นท์กันที่นี่

3.ทุ่งโนนสน
เป็นทุ่งหญ้าแบบสะวันนาสลับกับป่าสนเขา ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานฯ บนยอดเขาโคกสน มีลักษณะคล้าย ทุ่งแสลงหลวงและทุ่งนางพญา ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีดอกไม้หลายชนิดผลัดใบ เช่น ดอกดุสิตา เอื้องม้าวิ่ง กระดุมเงิน ยี่โถปีนัง หม้อข้าวหม้อแกงลิง ทุ่งนี้เหมาะแก่การเดินป่าซึ่งห่างจากที่ทำการอุทยานฯ หนองแม่นา ประมาณ31 กิโลเมตร โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี และมีเต็นท์ให้ เช่าสำหรับนักท่องเที่ยว พักได้3-5 คน ราคา 400-500 บาท ในกรณีที่นำเต็นท์มาเองเสีย ค่าพื้นที่กางเต็นท์ คนละ30 บาท/คืน โดยผู้ที่ต้องการมาเที่ยวทุ่งโนสนต้องเดินด้วยเท้าเข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร และต้องเตรีนม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไปเองทั้งเต้นท์ อาหารและน้ำดื่ม

4.สะพานแขวน
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณสองข้างทางจะตัดผ่านป่าตลอดเส้นทาง มีความร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน

[adsense-2]

5.แก่งวังน้ำเย็น
ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ หนองแม่นาประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเส้นทางเดียวกับทุ่งโนนสน ระหว่าง เส้นทางเดินสภาพป่าจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปจากทุ่งหญ้าสู่ป่าเต็งรังสลับด้วยป่าสนและป่าเบญจพรรณ ส่วนบริเวณ ป่าดิบชื้นริมลำธารน้ำตกจะมีความหลากหลายของพืชพรรณไม้ใหญ่ที่พื้นป่าก็มีพรรณไม้แปลกตาขึ้นอยู่มากมาย เช่น เฟิร์น และบอนต่าง ๆ

6.ขี่จักรยานชมทุ่งหญ้าสะวันนา
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอยการปั่นจักรยานชมธรรมชาติ เส้นทางหนองแม่นาเข้าสู่ ทุ่งนางพญา ระยะทาง 15 ก.ม. ทางจะเป็นทางวิบาก ขรุขระ หรืออาจจะปั่นชมธรรมชาติในบริเวณอุทยานก็ได้ ทาง อุทยานฯจะมีจักรยานให้เช่า วันละ 200 บาท

ที่พักและสิ่งอำนวยความความสะดวก
– สถานที่พักบริเวณหน่วยหนองแม่นา มีบ้านพัก จำนวน5 หลัง ราคา2,000-2,400 บาท เต็นท์เช่า พักได้3-5 คน ราคา250-400 บาท ในกรณีที่นำเต็นท์มาเอง เสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา 30บาท/คน/คืน

– สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปกางเต้นท์ บริเวณทุ่งนางพญาซึ่งต้องเตรียม อุปกรณ์ไปให้พร้อมทั้งเต้นท์และ อาหารร่วมถึงน้ำดื่ม ไปเอง เนื่องจากบริเวญนั้นไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ทางอุทยานให้มีรถกระบะให้เช่าไปยังทุ่งนางพญาราคา 1000 บาท ติดต่อ แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า

การเดินทาง

รถยนต์
สามารถใช้เส้นทางได้2 เส้นทาง
-เส้นทางแรก จากจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข21 ไปทางอำเภอหล่มสัก ระยะทางประมาณ13 กิโลเมตร ถึงบ้านนางั่วแล้วเลี้ยวซ้าย ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2258 ขึ้นเขาค้อผ่านสี่แยกบ้านสะเดาะพงผ่านพระตำหนักเขาค้อ ตรงไปจนถึงบ้านทางตะวันเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ4 กิโลเมตรจะถึงหน่วยจัดการอุทยานฯ ทุ่งแสลงหลวง ที่1 (หนองแม่นา)
-เส้นที่สอง จากจังหวัดพิษณุโลกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 เส้นพิษณุโลก-หล่มสัก ประมาณ 100 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่เขาค้อผ่านหน้าอำเภอเขาค้อ ถึงสี่แยกบ้านสะเดาะพงแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข2258 ผ่านพระตำหนักเขาค้อตรงไปบ้านทางตะวัน เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงหน่วยจัดการอุทยานฯ ทุ่งแสลงหลวง ที่1 (หนองแม่นา)
– ส่วนทางเข้าด้านถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 80 เป็นที่ทำการของอุทยาน มีบ้านพักไว้ บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 8 หลัง ราคา 1,000 – 2,400 บาท มีเต็นท์ให้เช่าพักได้ 3-5 คน ราคา 250-400 บาท ในกรณีนำเต็นท์มาเอง เสียค่าพื้นทีกางเต็นท์ ราคา 30 บาท/คน/คืน

รถประจำทาง
เริ่มต้น บขส.พิษณุโลก โดยนั่งรถพิษณุโลก – หล่มสัก – เพชรบูรณ์ ถึงหลักกิโลเมตรที่ 80 ถึงที่ทำการอุทยานฯ แต่ถ้าเดินทางไปทุ่งแสลงหลวงต้องนั่งรถไปลงที่สามแยกตำบลแคมป์สน โดยต่อรถหรือเหมารถสองแถว ไปยัง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งฃาติที่ สล.8 ( หนองแม่นา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตู้ ปณ.64 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65120
โทร. 087 207 7849 , 087 839 6867,0 55268019
หรือสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตบางเขน กรุงเทพฯ
โทร. 0 2562 0760 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30–18.00 น., วันเสาร์ เวลา 9.00–15.30 น.
เว็บไซต์ :  http://www.dnp.go.th

แผนที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ความเห็น

ความเห็น