เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นพื้นที่ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2534 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย โดยตั้งอยู่ที่ตำบลระบำ มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ 3 จังหวัด รวมถึงจังหวัดอุทัยธานี ในอำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต

ลักษณะอากาศโดยทั่วไป ในฤดูร้อนจะร้อนมาก ฤดูฝนมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน และมีฤดูหนาวสั้นมาก ส่วนสภาพป่าจะมีความหลากหลายประกอบด้วยป่าถึง 5 ใน 7 ชนิด ที่พบในเขตร้อนชื้น ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้าป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งบางชนิดเป็นสัตว์ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ควายป่า เลียงผา เสือดาว หมาใน นกยูงไทย และยังมีสัตว์ป่า และนกพันธุ์ต่าง ๆ อีกมากมาย
ปกติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ทั่วไป เพราะพื้นที่นี้จัดเป็นเขตอนุรักษ์และมีความอ่อนไหวสูง แต่อย่างไรก็ดี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้เปิดจุดผ่อนปรน เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

1. บริเวณหน่วยพิทักษ์ห้วยแม่ดี (อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ ตามทางหลวงหมายเลข 3011 ไปทางห้วยแม่ดี-บ้านใหม่คลองอังวะ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้ด้วย) ในบริเวณที่ทำการเขตฯ มีรูปปั้นคุณสืบ นาคะเสถียร หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อันเป็นที่ตั้งของผืนป่า
2. บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ อ.ห้วยคต
3. บริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง มีความยาวประมาณ 2 และ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 2 และ 4 ชั่วโมงตามลำดับ มีจุดสื่อความหมายธรรมชาิติทั้งหมด 18 จุด ประกอบด้วย ป่าผลัดใบ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง มีจุดชมวิวโป่งเทียม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะมีนกหลายชนิด นกที่พบมาก เช่น นกแขกเต้า และนกโพระดก เส้นทางนี้ปกติเดินเองได้ โดยขอคู่มือที่สำนักงานเขตฯ หรือขอได้ที่ www.huaikhakhaeng.net

[adsense-2]

สิ่งอำนวยความสะดวก/ที่พัก

การเข้าพักแรกต้องไปติดต่อด้วยตนเองอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า ที่ฝ่ายจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

จุดที่อนุญาตให้พักแรมได้มีอยู่ 3 จุด จุดแรก คือ บริเวณสำนักงานเขตฯ มีบ้านพักขนาด พักได้ 10 คน จำนวน 7 หลัง และอาคารฝึกอบรมขนาดจุ 80 คน จุดที่สอง หน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ และจุดที่สาม คือ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี ทั้งจุดที่สองและจุดที่สาม มีบริการเต็นท์ให้เช่า หรือนักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มาเองได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 765
หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โทร. 08-5725-8433
ตู้ ปณ.7 อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160

การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว
เข้าทางที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 102 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 333 สายอุทัยธานี-หนองฉาง ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 3438 สายหนองฉาง-ลานสัก ถึงหลักกิโลเมตรที่ 53-54 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก และจากหน่วยฯ ทุ่งแฝกเข้าไปอีกราว 9 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยทับเสลา จากที่ทำการเขตฯ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ต่อไปยังหน่วยพิทักษ์ป่ากะปุกกะเปียง ระยะทาง 14 กิโลเมตร และสถานีวิจัยเขานางรำ ระยะทาง 17 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง จากตัวอำเภอลานสัก ไม่มีรถโดยสารประจำทางบริการ สามารถนั่งรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างหรือรถสองแถวรับจ้างไปที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้งได้

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น