วัดอักโขชัยคีรี

วัดอักโขชัยคีรี ตั้งอยู่ที่ตำบลวิเชตนคร บนเนินเขาริมถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม เส้นทางหลวงหมายเลข 1035 บริเวณกิโลเมตรที่ 50-51 ด้านซ้ายมือ มีทางขึ้น 2 ทางคือ ทางเดินขึ้นบันไดด้านหน้าหรือขับรถขึ้นทางถนนด้านหลัง โบสถ์และเจดีย์เป็นแบบล้านนาอยู่ใกล้เคียงกัน ที่วัดนี้มีปรากฏการเงาสะท้อนพระเจดีย์เป็นภาพสีเช่นเดียวกับวัดพระธาตุจอมปิง เงาพระเจดีย์จะปรากฏอยู่ตรงที่เดิมไม่เคลื่อนย้ายตลอดทั้งวันตราบเท่าที่ยังมีแสงสว่าง

นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เรียกว่า พระศากยะมุณีคีรีอักโข มีความสูง 5 วา 2 ศอก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ เป็นที่นับถือของชาวแจ้ห่มมาก โบสถ์เปิดเวลา 07.00-17.00 น. หากใครสนใจงานศิลปะท้องถิ่นมีสัตตภัณฑ์ไม้ไผ่พุทธศตวรรษที่ 25 สำหรับจุดเทียนบูชาพระประธาน และธรรมมาสน์ไม้ไผ่ศิลปะล้านนา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังโบสถ์

เป็นวัดเล็กๆ อยู่บนยอดเขาบริเวณวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม ติดถนนหมายเลข 1035 ทางไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตรงทางขึ้นวัดเป็นทางขึ้นเขาสั้นๆ ดังนั้นเวลามาจากถนนสายหลักต้องเร่งเครื่องส่งขึ้นเขาทันที เขานี้สูงจากถนนประมาณ 35 เมตร บนยอดเขามีเสนาสนะไม่มากนักตามความจำกัดของพื้นที่ จุดหลักๆ คืออุโบสถและเจดีย์ แล้วก็วิหารหลังเล็กๆ ที่ประดิษฐานพระยืนองค์ใหญ่

ตามประวัติเล่าว่า วัดอักโขชัยคีรีเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองแจ้ห่มมานานนับร้อยๆ ปี ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรมีเพียงแผ่นจารึกด้วยอักษรล้านนา 2 หลัก ซึ่งครูบาเจ้าสิทธิวังอดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 1 เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459 และพ.ศ. 2474 และหลักฐานเป็นคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ที่เคยบวชเรียนในวัดนี้มาก่อน กอปร์กับตำนานเมืองแจ้ห่มที่กล่าวอ้างถึงวัดอักโขชัยคีรี ซึ่งมีผู้รู้เคยเขียนไว้คู่กับประวัติอำเภอแจ้ห่มอีกหลายสำนวน

[adsense-2]

ก่อนปี พ.ศ. 2459 วัดอักโขชัยคีรีมีสถาพกลายเป็นป่ารกชัฏ ไม่มีกุฎิสงฆ์หรือที่พักแต่อย่างใด คงมีแต่เพียงวิหารพระยืน ซึ่งเป็นวิหารไม้มีเสาสูงเพียง 4 ต้น หลังคาหน้าจั่วมุงด้วยกระเบื้องไม้สักเป็นเกล็ด ส่วนเจดีย์สันนิษฐานว่า คงสร้างขึ้นมาทีหลังในช่วงที่ท่านพระปัญญาสาโร (หลวงพ่อป๊อก) เป็นเจ้าอาวาส เมื่อพ.ศ. 2495 – 2511 โดยอาศัยหลักฐานแผ่นจารึกทั้ง 2 หลัก ซึ่งทรายว่าเมื่อครูบาเจ้าสิทธิวังย้ายมาจากวัดศรีหลวง ในครั้งนั้นท่านได้ชักชวนพระเณรและญาติโยม ช่วยกันแผ้วถางบริเวณวัดอักโขชัยคีรีสร้างกุฎิสงฆ์ ขุดสระเก็บน้ำฝน และอีกหลายอย่างในวัด

พ.ศ. 2466 ครูบาเจ้าศรีวิชัย เจ้าอาวาสวัดบ้านปาง เมืองลี้ ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ สร้างวิหารพระยืน และบูรณะพระพุทธรูปยืน (พระศากยะมุนีคีรีอักโข) จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนกลายเป็นพระพุทธรูปยืนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแจ้ห่มในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้วัดอักโขชัยคีรี ยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ประดิษฐาน ณ วิหารพระนอน บริเวณหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนเก่าแก่คู่กับพระยืน และไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้

เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปยืนต้องอาศัยผู้มีอำนาจทางบ้านเมืองเป็นประธานหรือผู้อุปถัมภ์ในการก่อสร้างจึงจะสามารถก่อสร้างได้ และหากเปรียบเทียบลักษณะวงพระพักตร์ของพระพุทธรูปยืนของวัดอักโขชัยคีรี และวงพระพักตร์ของพระเจ้าตนหลวง วัดผาแดงหลวง จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกันมาก จึงอาจเป็นไปได้ว่า วัดอักโขชัยคีรีเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองร่วมสมัยกับวัดผาแดงหลวง ซึ่งสร้างเมื่อราว พ.ศ. 1861 โดยมีพญาคำแดงกษัตริย์แห่งเมืองพะเยา ร่วมกับเจ้าเมืองแจ้ห่มและไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ร่วมกันก่อสร้าง

ดังนั้นวัดอักโขชัยคีรีจึงเป็นวัดที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนยากที่วัดในอำเภอแจ้ห่มและอำเภอใกล้เคียงจะมีได้ กล่าวคือภายในวัดอักโขชัยคีรีจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานถึง 3 พระอิริยาบถ (ยืน นั่ง นอน) และล้วนแต่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของอำเภอ

ช่วงเวลาทีเปิดให้เข้าชม
ทุกวันเวลา 07:00-17:00 น.

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จาก อ.เมืองปาน ใช้ทางหลวงหมายเลข 1287 ไปทาง อ.แจ้ห่ม จนมาถึงสามแยกบ้านปงคอบ ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1035 จากนั้นตรงไปเรื่อยๆ ผ่านตัว อ.ชัยคีรีตั้งอยู่ข้างหน้า ให้ขับรถตรงเข้าไปเลย

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น