วัดอุทัยโพธาราม

วัดอุทัยโพธาราม ตั้งอยู่เลขที่ 42 ถนนอุทัยโพธาราม ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่เก่าแก่ที่รวมวัดอุทัยยารามและวัดโพธารามเข้าด้วยกัน เป็นวัดที่ได้รับการอุปถัมภ์จากตระกูลบุนนนาค คือ ท่านผู้หญิงอู่ ภรรยาเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) เจ้าเมืองเพชรบุรี ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น อาคารและโบสถ์เป็นแบบมหาอุด บริเวณหน้าบันอุโบสถเป็นลายปูนปั้นรูปรามเกียรติ์ คราวที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีก็ได้ทรงแวะมาวัด อุทัย และพระราชทานทรัพย์เพิ่มเติมในการปฏิสังขรณ์วัดตามเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิง อู่ด้วย ตามความในพระราชหัตถเลขา ในปีระกา ร.ศ.128 (พ.ศ. 2452) ว่า

“วันนี้ ฝนตกจนเวลาเย็น เมื่อฝนซาแล้ว ได้ขึ้นรถไปดูที่วัดอุทัย ซึ่งท่านผู้หญิงอู่เริ่มปฏิสังขรณ์ก่อนจะตาย ได้ให้เงินไว้สำหรับทำต่อแต่พอสำเร็จ”

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

 โบสถ์แบบมหาอุด โดยด้านหลังเป็นผนังทึบ บริเวณหน้าบันด้านหน้ามีลายปูนปั้นเก่าแก่รูปยักษ์ และราหู ปีกนกด้านซ้ายเป็นลายรูปยักษ์ ด้านขวาเป็นภาพหนุมาน ซึ่งลายปูนปั้นส่วนใหญ่นำมาจากเรื่องรามเกียรติ์ หน้าบันด้านหลังมีลายปูนปั้นเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑล้อมรอบด้วยลายดอกไม้ ช่อฟ้า หางหงส์ ทำเป็นปูนปั้นรูปลิง ยักษ์ และเทพพนมแทนช่อฟ้า และหางหงส์แบบวัดทั่วไป

องค์พระปฎิมา เป็นพระประธานในอุโบสถเป็นพระสำริดที่มีความงดงาม ควรคู่กับการอนุรักษ์

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) อ.ชะอำ เพชรบุรี โทร. (032) 471 005-6
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. (032) 425 573
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (032) 428 047
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. (032) 425 544
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทร. (032) 401 251-3
โรงพยาบาลเพชรรัชต์ โทร. (032) 417 070 – 2
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. (032) 425 500, (032) 417 106
บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาเพชรบุรี โทร. (032) 425 307
สถานีรถไฟเพชรบุรี โทร. (032) 425 211
ไปรษณีย์เพชรบุรีโทร. (032) 425 146, (032) 425 571
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. (032) 402 220, (032) 427 579
ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร. (032) 471 361, (032) 472 502, (032) 471 078
โรงพยาบาลชะอำ โทร. (032) 471 007
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ โทร. (032) 471 321, (032) 434 021-2
ไปรษณีย์ชะอำ โทร. (032) 471 252
สถานีรถไฟชะอำ โทร. (032) 471 159
สถานีรถปรับอากาศ (ปอ.1) โทร. (032) 471 615 (สี่แยกชะอำ) โทร.(032) 471 654, (032) 4332 88 (ชายหาดชะอำ)
ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวเฉพาะกิจหัวหิน-ชะอำ โทร. (032) 515 995

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วัดอุทัยโพธาราม  ตั้งอยู่เลขที่ 42 ถนนอุทัยโพธาราม ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองเพชรบุรี

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น