วิกหัวหิน

วิกหัวหิน ตั้งอยู่เลขที่62/70 ซอยหมู่บ้านหัวนา ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ศิลปะสถานเพื่องานศิลป์และการละครแห่งใหม่ ของประเทศไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของคุณภัทราวดี มีชูธน ประกอบด้วยส่วนของโรงละคร แกลอรี่ที่พัก และร้านอาหาร ราคา ห้องพัก 10 หลัง ราคาตั้งแต่ 1,500 – 3,000 บาท

“ภัทราวดี เธียเตอร์” เนรมิตเนื้อที่กว่า 30 ไร่ ในอำเภอหัวหิน เป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ของประเทศ ในนาม “วิกหัวหิน ศิลปะสถานเพื่องานศิลปะ” โรงละครแห่งใหม่ของประเทศในอำเภอหัวหิน ประกอบไปด้วย โรงละครในร่ม ขนาด 300 ที่นั่ง โดมดอกไม้ โรงละครกลางแจ้งท่ามกลางหมู่บ้าน Arts Camp ที่พักเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในรูปแบบประติมากรรมปูนปั้น และ ลาน Promenade ลานเอนกประสงค์สำหรับจัดการแสดงและทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้ง โรง เรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

“วิก” เป็นคำที่คน ไทยเคยใช้เรียกโรงมหรสพ “วิกหัวหิน” จึงเป็นโรงละครแห่งใหม่ในหัวหิน เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยความทรงจำ บนผืนทรายขาวสะอาด ที่จะเป็นมากกว่า โรงมหรสพ แต่เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่สร้างความทรงจำให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นที่ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน ตลอดจนเป็นที่ฝึกอบรมเยาวชนจากทั่วประเทศ ให้นำความรู้ด้านวิชาการมาผนวกกับจินตนาการสร้างสรรค์ บนพื้นฐานทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาให้เป็นพลเมืองของชาติที่มีคุณค่าและคุณธรรม และจะเป็นก้าวใหม่ ในการพัฒนาวงการศิลปะการแสดงร่วมสมัยของไทย ที่มั่นคงทั้งรากฐานทางวัฒนธรรม และเติบโตอย่างสร้างสรรค์สู่ระดับสากล

“ภัทราวดี มีชูธน” ผู้อำนวยการสร้างสรรค์ และประธานก่อตั้งภัทราวดีเธียเตอร์ กล่าวว่า “ได้ใช้ชีวิตวัยเด็กท่ามกลางความสวยงามและ เรียบง่ายของหัวหิน แม้ทุกวันนี้จะเจริญแล้ว แต่ก็ยังเต็มไปด้วยธรรมชาติ อยู่ดีจึงอยากให้ที่นี่เป็นเมืองแห่งความทรงจำ ของของอีกหลายๆคนด้วย โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่มีใจรักงานศิลปะและวัฒนธรรม จึงเปลี่ยนที่ดินของคุณแม่แห่งนี้มาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ให้คนไทยต่อไป”

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ เปิดทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-20.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 15.00-17.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วิกหัวหิน โทร. (032) 827815,(032) 827 814
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว โทร.(032) 611 491
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.(032) 602 019
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลหัวหิน โทร.(032) 511 047, (032) 511 367
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อบจ. โทร. (032) 611 491
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. (032) 603 991-2
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (032) 602 019, (032) 550 149
สถานีรถไฟหัวหิน โทร.(032) 511 073
สถานีขนส่งหัวหิน โทร.(032) 511 230
สถานีรถปรับอากาศชั้นหนึ่ง โทร.(032) 511 654, (032) 512 543
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. (032) 611 148
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ โทร. (032) 611 175
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวง โทร.(032) 511 223
ท่าอากาศยานหัวหิน โทร.(032) 520 343
ตำรวจท่องเที่ยว (ป้อมหัวหิน) โทร.(032) 515 995
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหิน โทร.(032) 511 027, (032) 533 440-1
ตำรวจทางหลวง โทร.(032) 611 276
สถานีตำรวจภูธรจังหวัด โทร.(032) 611 148
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปราณบุรี โทร.(032) 622 043, (032) 622 027
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสามร้อยยอด โทร.(032) 688 872
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร.(032) 611 148, (032) 602 481
สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับสะแก โทร.(032) 671 055, (032) 671 997
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพานน้อย โทร.(032) 699 166
โรงพยาบาลประจวบฯ โทร.(032) 602 060-4
โรงพยาบาลกองบิน 53 โทร.(032) 611 031
โรงพยาบาลหัวหิน โทร.(032) 520 401
โรงพยาบาลหมอบุญครอง หัวหิน โทร.(032) 511 045
โรงพยาบาลธนบุรี หัวหิน โทร.(032) 520 900
โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน โทร.(032) 532 577-9
โรงพยาบาลปราณบุรี โทร.(032) 621 757
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ โทร.(032) 622 155
โรงพยาบาลสามร้อยยอด โทร.(032) 688 558
โรงพยาบาลกุยบุรี โทร.(032) 681 109
โรงพยาบาลทับสะแก โทร.(032) 546 481-2
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย โทร.(032) 558 185
แจ้งรถเสีย หลงทาง โทร.(032) 611 585

การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว  จากตัวเมืองหัวหินมุ่งหน้าไปทางหัวหินซอย 114 จะพบวิกหัวหินตั้งอยู่ที่ซอยหมู่บ้านหัวนา บริเวณกรมที่ดินหัวหิน บนถนนเพชรเกษม

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น