วัดใหญ่จอมปราสาท

วัดใหญ่จอมปราสาท ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานนามว่า วัดใหญ่สาครบุรี รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎก และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

พระอุโบสถ เป็นพระวิหารเก่าแก่ก่ออิฐถือปูน ซุ้มประตูปูนปั้นประดับกระจก ทรงมณฑป ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป ประทับนั่ง ปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น จุดเด่นของพระอุโบสถนี้ อยู่ที่บานประตู ซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก คือมีการแกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ลึกถึงสี่ชั้น จึงมีลักษณะเป็นภาพซ้อนสามมิติ ดูแล้วคล้ายกับของจริงมาก บานประตูบานหนึ่งแกะเป็นลวดลายเถาดอกไม้ ใบไม้ และรูปสัตว์ต่างๆเช่น เก้ง เสือ และสัตว์อื่นๆ อยู่ตามโคนต้นไม้ ส่วนลิงจับอยู่บนกิ่งไม้ งูเหลือมพันอยู่บนต้นไม้ ภาพของสัตว์เหล่านี้แสดงกริยาที่แตกต่างกัน ส่วนอีกบานหนึ่งแกะสลักเป็นรูปป่าสนจีนคล้ายต้นจาก ต้นมะพร้าว มีนกกระเรียนเกาะตามกิ่งไม้ ในปัจจุบัน กรมศิลปากรได้สงวนบานประตูอันงดงามนี้ไว้เป็นศิลปวัตถุของชาติ ได้ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2505

พระวิหารเก่า สันนิษฐานว่าพระวิหารหลังนี้คงจะสร้าง ขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในปัจจุบันอยู่ในสภาพปรักหักพัง ผนังด้านทิศใต้และหลังคาพังทลายลงมา ภายในมีซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้มหน้านางประดับลวดลายปูนปั้น ที่หัวเสาของผนัง ในแต่ละช่องประดับปูนปั้นเป็นลายกรวยเชิง

ศาลาการเปรียญ เป็นหน้าบันไม้แกะสลักลวดลายก้านขด และพุ่มข้าวบิณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีความสวยงามอย่างมากฃ

เจดีย์ทรงมณฑป  ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงมณฑปเรือนธาตุมีซุ้มทั้งสี่ด้าน ส่วนยอดเป็นปรางค์ สภาพชำรุดทรุดโทรมมาก มีรากไม้พันอยู่ทั้งองค์ การกำหนดอายุสมัย : กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม พื้นที่รับผิดชอบ: สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม
โทร.(034) 752 847-8 โทรสาร. (0 34) 752 846
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. (034) 412 992, (034) 810 123
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. (034) 412 533, (034) 429 271-4
โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร โทร. (034) 427 099
สถานีขนส่ง จ.สมุทรสาคร โทร. (034) 411 046
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ( ถนนพระราม 2 ) ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนประมาณ 20 เมตร เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 200 เมตร จะเจอวัดอยู่ทางซ้ายมือค่ะ

ความเห็น

ความเห็น