กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง ไปศึกษาการทอผ้าไหมงามๆ ชมและช็อปผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชน ลวดลายสวยงาม ละเอียด ประณีต ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้างตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ถนน มหาสารคาม–โกสุมพิสัย เป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าไหมและทอผ้าฝ้ายที่มีชื่อของจังหวัด ได้มีการสืบทอดวิธีการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เป็นการเรียนรู้จากคนในชุมชนด้วยกัน ตั้งแต่การเลี้ยงไหม ย้อมไหมมัดหมี่ และวิธีการทอผ้าไหม นางอุไร ขาลนาม เป็นผู้ที่มีฝีมือการทอผ้าที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน จึงใช้บ้านตนเองเป็นสถานที่ตั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายจากสมาชิกในหมู่บ้าน มีทั้งผ้าเป็นผืน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อผ้าฝ้าย กางเกงขาก๊วยแบบอีสาน หมอนขวาน ผ้าทอบ้านหนองเขื่อนช้างมีชื่อมากนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่จะแวะซื้อสินค้าที่หมู่บ้านแห่งนี้

ประวัติความเป็นมา

ชาวบ้านหนองเขื่อนช้าง มีความชำนาญในการทอผ้า มาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ต่อมามีการนำเอาเส้นไหมมาออกแบบมัดหมี่ตามลวดลายที่ต้องการ ลายหมี่ที่มัดขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าใช้วิธีการทอมือ ชาวบ้านหนองเขื่อนช้างได้ดำเนินการทอผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากสิ่งทอ ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา และได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เมื่อปี พ.ศ 2514 โดยได้รับคำแนะนำจากทางวิทยาลัยครูและสถาบันอื่น ๆ ในเรื่องการออกแบบ เทคนิคการประดิษฐ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากทอผ้าแล้วยังได้นำเอาผ้าที่ทอแล้ว มาประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ผลผลิตของชาวบ้านได้แก่
1. ทอผ้าทุกชนิด หลายลักษณะ เช่น ลายน้ำไหล ลายสอดสีสลับสี ลายเกล็ดเต่า
2. การทอผ้าขิด สำหรับทำหมอนหลายขนาด
3. การทอผ้าเทป ซึ่งเดิมคือผ้าตีนซิ่น
4. การทำหมอนแบบต่าง ๆ
5. การประดิษฐ์ย่าม กระเป๋า
6. การนำผ้าที่ทอได้ มาประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

การผลิตสินค้าพื้นเมืองนี้ได้ทำกันมาอย่างสม่ำเสมอ ทุกครอบครัวจนเป็นที่รู้จักกันทั่วของหน่วยงานต่าง ๆ และวงการธุรกิจทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ

ปี พ.ศ 2531 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจครบวงจรของจังหวัด

ปี พ.ศ 2532 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้างจึงถือได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมือง ผ้าไหม ของจังหวัดมหาสารคาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังให้บริการอบรม เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานหัตถกรรมทอผ้า และงานประดิษฐ์จากผ้าทออีกด้วยค่ะ

[adsense-2]

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีการทอลายสร้อยดอกหมากซึ่งเป็นลายประจำจังหวัด และสวยงาม ผ้าผืนเส้นไหมมีความหนาความถี่กว่าที่อื่น อีกทั้งยังมี “ผ้าฝ้ายลายสายฝน” เป็นผ้าลายที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์ ของกลุ่ม ที่ได้คิดค้นลายผ้าที่จะเป็นลายเอกลักษณ์ของกลุ่ม โดยได้แนวคิดจากธรรมชาติคือสายฝนที่ตกลงมา จึงได้ทดลองมัดฝ้ายเป็นปอยๆ แล้วนำไปย้อม เมื่อทอเสร็จจะมีลักษณะเส้นสลับกันไปมา ไม่สม่ำเสมอ มองดูผ้าเหมือนสายฝนกำลังตก จึงเรียกชื่อผ้าว่า “ลายสายฝน”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง 171 ม. 7 ต. ท่าสองคอน อ. เมือง จ. มหาสารคาม โทร. 081-9747667
ททท. สำนักงานขอนแก่น(รับผิดชอบพื้นที่ ขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์)
ที่อยู่ 277/20-21 ถ.กลางเมือง (ถนนรอบบึงแก่นนคร ด้านทิศตะวันตก) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์. 043-227-714-6 โทรสาร. 0432-27-717, 043-227-719 อีเมล: [email protected]

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จาก อ. เมืองมหาสารคาม โดยใช้เส้นทาง มหาสารคาม – ขอนแก่น โดยออกไปทาง อ. โกสุมพิสัย ประมาณกิโลเมตรที่ 20 จะเห็นป้ายแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง ให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

แผนที่

 

 

ความเห็น

ความเห็น