วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 33 ไร่ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 เดิมชื่อ วัดหนองน่อง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านห้วยทราย โดย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์และมีพระปฏิบัติธรรม เช่น หลวงปู่เทสก์ เทสฺรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น มาปฏิบัติธรรม วัดป่าวิเวกวัฒนาราม เป็นวัดที่ร่มรื่นด้วยป่าเบญจพรรณ ผู้มาบุกเบิกครั้งแรกคือ หลวงตามหาบัว ลักษณะเด่นของวัดคือ เจดีย์บู่ทอง ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐาน ของพระบรมมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และพระธาตุของระสาวก ซึ่งมีพิธีสรงน้ำที่ยิ่งใหญ่ในวันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชาของทุก ๆ ปี นอกจากนี้ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ หลวงปู่จาม (พระพุทธทังกโร มหาบุญโญ) ก็เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลที่อยู่ใกล้หรือไกล

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  • เจดีย์บู่ทองกิตติ เป็นเจดีย์สำคัญ ที่ตั้งอยู่ที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอคำชะอี ตามเส้นทางคำชะอี-กุฉินารายณ์ เป็นระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร วัดป่าวิเวกวัฒนาราม สถานที่ตั้งเจดีย์เป็นวัดเก่าแก่ สร้างโดยพระธุดงค์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต แม่ทัพธรรมแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อประมาณพ.ศ. ๒๔๗๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๒ ไร่สำหรับเจดีย์บู่ทองกิตติ สร้างขึ้นโดยการปรารภของหลวงปู่จาม มหาปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ในขณะนั้น ลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นแกนนำในการก่อสร้าง สำหรับเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธาตุของพระอรหันต์สาวกของพระองค์ อาทิ พระสีวลี พระอุปคุต พระองคุลีมาล เป็นต้น พระธาตุดังกล่าว มีจำนวนมากมายกว่าที่พบในที่อื่น ๆ ใช้เป็นที่เก็บพระพุทธรูปทั้งขนาดเล็ก ใหญ่ มีทั้งพระทองคำเงิน ทองเหลือง ทองแดง ดินปูน รวมประมาณ ๑,๑๐๐ องค์ ใช้เก็บวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่มีผู้นำมาถวายให้แก่วัด

    เจดีย์แห่งนี้สร้างตามรูปแบบที่หลวงปู่จาม เคยพบในความฝันว่า ได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่ง แล้วไปพบเจดีย์รูปร่างแปลกประหลาดจึงจดจำไว้เมื่อตื่นขึ้นได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ที่มีความสามารถทางการวาดภาพ เมื่อได้วาดตรงตามที่องค์หลวงปู่ให้รายละเอียดแล้ว ได้มอบให้ช่างในท้องถิ่นเป็นผู้ออกแบบคำนวณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด และได้เก็บแบบเจดีย์ไว้ เนื่องจากยังขาดกำลังทรัพย์ที่จะนำมาก่อสร้างได้ แต่ยังมีความประสงค์ที่จะสร้างเจดีย์รูปแบบดังกล่าวเพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของอรหันต์สาวกของพระพุทธองค์ซึ่งขณะนั้นหลวงปู่จาม ได้รับมาจำนวนมากแต่ยังไม่มีที่สมควรจะเก็บรักษาได้ต่อมามีคหบดีคือ คุณแม่บู่ทอง กิตติบุตร สานุศิษย์ ของหลวงปู่จาม ซึ่งมีเชื้อสายเป็นเจ้านายเก่าจากจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของโรงพยาบาลลานนาและโรงแรมลานนา มากราบไหว้หลวงปู่และได้เห็นภาพเจดีย์ จึงเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าบริจาคเงินสร้างเจดีย์องค์นี้เป็นจำนวนมาก และได้เริ่มลงมือก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2527 โดยใช้ช่างพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่ และควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดโดย หลวงปู่จาม สร้างแล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2530

    ลักษณะเจดีย์ เจดีย์มีห้ายอด เป็นศิลปะประยุกต์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกหลายพระองค์ นอกจากนี้มีrระพุทธรูปจำนวนหนึ่ง มีฐานรากลึก 3 เมตร มีเสาขนาดใหญ่ 9 เสา ตั้งอยู่บนฐานกว้าง 13 เมตร ยาว 13 เมตร ความสูงจากพื้นถึงยอดเจดีย์ 45 เมตร มีกำแพงแก้วล้อมรอบเจดีย์ กว้าง 30 เมตร ยาว 80 เมตร ชั้นล่างปูหินอ่อน ใช้ในการกระทำสังฆกรรมของพระในวัด ชั้นที่ 2 มีบันไดขึ้นกราบไหว้ ้พระบรมสารีริกธาตุ และมีเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ในชั้นที่ ๓ ของเจดีย์สี่เหลี่ยมดังกล่าวแต่ละด้านจะเป็นฐานรูปทรงระฆังคว่ำขนาดย่อม ย่อมุมไม้สิบสองมี 4 องค์ ล้อมรอบเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำองค์กลางที่มีรูปแบบคล้ายกันต่างกันเฉพาะที่มีขนาดใหญ่และสูงกว่า เจดีย์รูปทรงขนาดย่อมจะอยู่รอบเจดีย์องค์กลางเป็นจตุรมุข ยอดเจดีย์องค์กลางยกช่อฉัตร 9 ชั้น เมื่อสร้างและตกแต่งเสร็จแล้ว ได้ให้นามว่า “ เจดีย์บู่ทองกิตติ” เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับ นางบู่ทอง กิตติบุตร ผู้ถวายเงินสร้างเจดีย์จำนวนมาก นอกจากวัดป่าวิเวกวัฒนารามจะมีเจดีย์รูปทรงแปลกแล้ว ยังมีกุฏิพระเสาเดียวที่แปลกไม่เคยพบที่อื่นเลยจำนวนหลายหลัง ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดย หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เช่นเดียวกัน นับเป็นวัดที่สำคัญและควรได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนควรที่จะแวะมาสักการบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนตลอดไป

[adsense-2]

ประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ 

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เกิดวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2453 เป็นบุตรของนายกา ผิวขำ กับ นางมะแง้ ผิวขำ ที่บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่ออายุ 7 ขวบ ได้บวชเรียนที่วัดหนองแวง บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ต่อมาได้ติดตามหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เพื่อศึกษาพระวิปัสสนากรรมฐาน ออกเดินธุดงค์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในภาคอีสานและภาคเหนือเป็นเวลา 15 ปี และได้ลาสิกขาออกมาอยู่กับบิดามารดา เนื่องด้วยสุขภาพไม่ดี

ครั้นอายุ 29 ปี (พ.ศ. 2482) จึงได้บวชอีกครั้งหนึ่งและได้ธุดงค์ไปภาคเหนือ จำพรรษาอยู่วัดเจดีย์หลวง 32 พรรษา จากนั้น ได้ไปปฏิบัติธรรม กับ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2521 จึงกลับมาปักกรด จำพรรษาที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม สร้างวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ให้เป็นที่พำนักนั่งวิปัสสนากรรมฐาน

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เป็นพระนักปฏิบัติสายวัดป่า เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ มั่นภูริทัตโต ได้มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น.ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สิริอายุรวม 103 ปี

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-4261-2297 ,0-4263-2379
ททท.สำนักงานนครพนม (รับผิดชอบพื้นที่ จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร) 0-4251-3490-1
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพ เดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร  ผ่านร้อยเอ็ด – อำเภอโพนทอง – อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ – อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ถ้าผ่านที่ว่าการอำเภอหนองสูงก็ใกล้จะถึงแล้ว ก็จะผ่านอีก 3 หมู่บ้าน แต่ค่อนข้างห่างกัน คือ บ้านหนองสูงใหม่ บ้านคำชะอี (ไม่ใช่ตัวอำเภอคำชะอี) แล้วก็เป็นบ้านห้วยทราย พอถึงบ้านห้วยทราย จะมีจุดสังเกตุเห็นยอดเจดีย์ วัดหลวงปู่จามอยู่ทางด้านซ้ายมือ ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านห้วยทราย ซึ่งห่างจากถนน หนองสูง – คำชะอี ประมาณ 500 เมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น