วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ตั้งอยู่เลขที่1/13 หมู่ 5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างโดยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์อย่างสวยงามใหญ่โต ตั้งอยู่ริมเส้นทางเลียบชายทะเลจากอ่างศิลาไปเขาสามมุข มีตึก 4 ชั้น ภายในโอ่โถงตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้าจีนมากมายหลายองค์ เช่น เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ เป็นต้น เมื่อเดินขึ้นไปชั้นบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ชายทะเลได้สวยงาม

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม 4 ชั้น
ชั้นที่ 1 เป็นที่ประดิษฐานของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ซึ่งทรงปณิธานคล้ายคลึงกับพระแม่กวนอิม แต่ผิดไปจากพระแม่กวนอิม คือ พระองค์จะต้องโปรดเวยไนยสัตว์ที่อยู่ในนรกให้หมด ฉะนั้นในงานศพจึงบูชาท่านก็เลยกลายเป็นพิธีไป ส่วนพิธีมงคลนิยมบูชาพระแม่กวนอิม กระทั่งเกิดคำว่า “ ตี๋จั๋งโปรดคนตาย พระแม่กวนอิมโปรดคนเป็น” และยังมีองค์ดวงดวงเทพพระเคราะห์ (องค์ไท้ส่วย) ทั้งหมด 60 องค์ พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ และยังเป็นที่ทำการของมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์อีกด้วย
ชั้นที่ 2 เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ทั้ง 3 ปาง ที่จำลองมาจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นศาลเจ้าแรกขององค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ซึ่งท่านแม่ขององค์เทพเจ้าหน่าจาเป็นผู้สร้างให้และยังมีรูปเหมือนองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อปางประสูติ ปางปราบมารนั่งบัลลังที่หล่อขึ้น ณ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ประดิษฐานชั้นนี้ด้วย และรูปแกะสลัก มหาโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว หรือ (พระอวโลกิเตศวร) จากประเทศพม่า พระแม่กวนอิมมีสมญานามว่า มหาเมตตา กรุณา เพราะว่าพระองค์มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเป็นจำนวนมาก พระองค์ท่านสามารถประทานพรให้ผู้ที่มากราบไหว้ขอพรให้พ้นภัยต่างๆ ได้ และยังมีองค์เต๋า เล่าหง่วงกุง (พระมารดาแห่งดวงดาว) องค์กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว องค์หนึ่งออเนี่ยเนี้ย องค์เทียงโหงวเซี้ยบ้อ องค์อุ่ยท้อผ่อสัก และองค์เทพเจ้ากวนอู ประดิษฐานอยู่ด้วย
ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้ ที่เรารู้จักกันดีว่าท่านเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ ข้าราชการนิยมมากราบไหว้เพื่อมาขอพรท่านให้ได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน และยังพระแม่ธรณี องค์ฮั่วท้อเซียนซือ องค์ไท้อิกกิวโค่วกิ่วหลั่งเทียงจุง องค์ไท้เสียงเหล่ากุง องค์ไท้แป๊ะกิมแซ ซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากมาย และยังมีมหาโพธิสัตว์กวนอิม หรือ (พระอวโลกิเตศวร) อีกหลายปาง ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 72 พรรษา
ชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่สูงสุดเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นองค์ประธานหรือองค์พระศรีศากยมุนีพระพุทธเจ้า องค์พุทธเจ้าอีก 5 พระองค์ องค์สมเด็จพระอนุตรธรรมมารดา องค์ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดแก่จักรวาลทั้งปวง เป็นผู้ให้กำเนิดสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ บุคคลท่านใดไม่มีบุตรนิยมมากราบไหว้ขอพรท่านให้ได้บุตรก็จะสมหวังดังที่ขอไว้ บุตรมีสติปัญญาที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย พระศรีศากยมุนีพระพุทธเจ้า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ พระมันชุศรีโพธิสัตว์ สมเด็จพุทธมารดาแดนสระทิพย์ และองค์กวงกึงเล่าโจ้ สมเด็จพระพุทธมารดาแห่งดวงดาว รวมถึงเป็นที่ประดิษฐานซำป้อ หรือ ซาเสี่ยฮุก (องค์พระอมิตาพระพุทธเจ้า องค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม และพระสถาปราบโพธิสัตว์) ซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือกันเป็นจำนวนมาก

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. เสาร์เปิดถึง 18.00 น. อาทิตย์เปิดถึง 20.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร. (038) 398 381-4, (038) 398 399
เว็บไซต์ http://www.najathai.net
ททท. ภาคกลาง เขต 3 ชลบุรี (038) 427 667, (038) 428 750
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672
Call Center พัทยา 1337
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (038) 279 448
สำนักงานจังหวัดชลบุรี (038) 275 034
ตำรวจท่องเที่ยว (038) 425 440, 1155
ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา (038) 410 044, (038) 425 937
ตำรวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.3 จ.ชลบุรี (038) 392 001, 1193
ตำรวงภูธร ภาค 2 จังหวัดชลบุรี (038) 275 0213

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากบางแสน มุ่งหน้าไปอ่างศิลา ใช้ถนนบางแสนสาย 2 เลี้ยวเข้าถนนบางแสน-อ่างศิลา ขับตรงไปจนผ่านโรงเรียนบ้านปากคลองก็จะเห็นวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น