วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดใหญ่สุวรรณาราม ตั้งอยู่ที่ถนนพงษ์สุริยา ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี แต่เดิมเรียกกันว่า “วัดน้อยปากใต้, วัดน้อยปักษ์ใต้ หรือ วัดนอกปากใต้” เนื่องจากวัดตั้งอยู่ทางด้านใต้ของแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งแนวเดิมของแม่น้ำ เพชรบุรีได้ไหลผ่านทางตอนเหนือของวัดก่อนที่จะไปออกปากอ่าวบ้านแหลม อีกประการหนึ่งก็เพื่อให้คล้องจองกับ “วัดในไก่เตี้ย” ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันทางทิศใต้ ปัจจุบันมีสภาพเป็นวัดร้าง ส่วนสาเหตุที่ได้ชื่อว่า “วัดใหญ่ ” คงเป็นเพราะมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โต ต่อมาเมื่อพระสุวรรณมุนี (ทอง) ได้มาปฏิสังขรณ์วัดนี้แล้วคงมีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ตามสมณศักดิ์ของท่านว่า “วัดสุวรรณาราม” แต่ชาวบ้านยังคงเรียกวัดใหญ่อยู่จึงเรียกรวมกันว่า “วัดใหญ่สุวรรณาราม”

วัดแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวบรวมร่องรอยของเหตุการณ์สำคัญในอดีตไว้ เช่นประตูที่มีรอยทหารพม่าใช้ขวานจามบานประตู อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะสมัยอยุธยา ทั้งพระอุโบสถ หน้าบันที่เป็นงานปูนปั้นสมัยอยุธยาตอนกลาง นอกจากนั้นวัดใหญ่สุวรรณารามยังมีจิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุม ที่สวยงาม หอเก็บพระไตรปิฎกซึ่งเป็นอาคารไม้ผนังฝาปะกนรองรับด้วยเสาไม้ 3 เสาตั้งอยู่กลางน้ำ เพื่อให้พ้นมดปลวกที่จะมากัดกินพระไตรปิฎกใบลานที่เก็บไว้ในหอไตร ซึ่งหาชมได้ยาก

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูนที่มีฐานปัทม์อ่อนโค้งแบบฐานสำเภาภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสี ฝุ่น ภาพพุทธประวัติ และเทพชุมนุม เสาและเพดานมีการตกแต่งด้วยลายทองบนพื้นแดงอย่างวิจิตร ตัวพระอุโบสถมีวิหารคตที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ล้อมรอบ

ศาลาการเปรียญ ลักษณะเป็นเรือนไทยขนาดใหญ่ ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์ ปราโมช สันนิษฐานว่าเป็นพระตำหนักเจ้าพระขวัญในสมเด็จพระเพทราชา ที่สมเด็จพระเจ้าเสือได้พระราชทานให้พระสุวรรณมุนีมาปลูกเป็นศาลาการเปรียญ ลักษณะเด่น คือ ฝาผนังเป็นไม้แบบฝาปะกนด้านนอกเดิมเขียนลายทอง มีพรึงเป็นรูปกระจังปฏิญาณขนาดใหญ่ประดับโดยรอบอาคาร ทางด้านทิศเหนือมีหน้าต่างรูปแบบพิเศษ 2 ช่อง โดยมีกรอบเช็ดหน้าประดับด้วยซุ้มเรือนแก้วปิดทอง ประตูทางเข้าศาลาการเปรียญด้านทิศตะวันออกมี 3 บาน ตั้งอยู่ในกรอบเช็ดหน้าทำเป็นรูปซุ้มเรือนแก้ว เน้นเป็นพิเศษที่ประตูกลางซึ่งบานประตูเป็นไม้มีการจำหลักลายก้านขดหางโต ปลายก้านลายเป็นรูปหงส์ คชสีห์ ราชสีห์สอดแทรกด้วยพันธุ์ไม้ และสัตว์จำพวก ลิง กระรอก และนกจับตามก้านลาย อกเลาแกะเป็นลายรักร้อยตลอดไม่มีนม เชิงประตูเป็นภาพธรรมชาติและรูปสัตว์ ส่วนฝาผนังภายในศาลาการเปรียญมีภาพจิตรกรรมสีฝุ่นผสมกาวเขียนเป็นภาพเทพ ชุมนุม ทวารบาล และภาพสัตว์ชนิดต่างๆ สภาพลบเลือนมาก เสาศาลาการเปรียญเขียนเป็นลายรดน้ำแตกต่างกันในแต่ละคู่

หอไตร ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงไทยชั้นเดียวมีเสาไม้ 3 เสาตามแนวยาวกลางอาคารซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษ ฝาไม้ปะกน หลังคาทรงจั่วยอดแหลม มุงกระเบื้องเกล็ดเต่า

หลวงพ่อหกนิ้ว หรือ “พระหิ้วนก” วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี หลวงพ่อหกนิ้ว พระพุทธรูปมหัศจรรย์ เป็นเรื่องราวที่เล่ากันมานาน หากจะนับระยะเวลากันแล้ว ก็คงไม่ต่ำว่า 100 ปีขึ้นไป ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร ถ.พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมาก นามที่เรียกขานพระพุทธรูปองค์นั้นก็คือ “หลวงพ่อหกนิ้ว” เพราะนิ้วพระบาทเฉพาะข้างขวามี 6 นิ้ว ไม่เหมือนพระพุทธรูปโดยทั่วไป แต่ชาวบ้านบางคนเรียกพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวว่า “พระหิ้วนก” ซึ่งเป็นคำผวนมาจากคำว่า “พระหกนิ้ว” นั่นเอง ปัจจุบันประดิษฐานอยู่เบื้องหลังองค์พระประธานในพระอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญอีกหลายอย่าง ภายในวัดใหญ่สุวรรณาราม เช่น หมู่กุฏิสงฆ์ศาลาโถง หอระฆัง หอไตรหลังใหม่ พระปรางค์ เจดีย์ ถาน เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบศิลปกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดใหญ่สุวรรณารามเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ค่าเข้าชม ฟรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) อ.ชะอำ เพชรบุรี โทร. (032) 471 005-6
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. (032) 425 573
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (032) 428 047
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. (032) 425 544
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทร. (032) 401 251-3
โรงพยาบาลเพชรรัชต์ โทร. (032) 417 070 – 2
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. (032) 425 500, (032) 417 106
บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาเพชรบุรี โทร. (032) 425 307
สถานีรถไฟเพชรบุรี โทร. (032) 425 211
ไปรษณีย์เพชรบุรีโทร. (032) 425 146, (032) 425 571
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. (032) 402 220, (032) 427 579
ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร. (032) 471 361, (032) 472 502, (032) 471 078
โรงพยาบาลชะอำ โทร. (032) 471 007
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ โทร. (032) 471 321, (032) 434 021-2
ไปรษณีย์ชะอำ โทร. (032) 471 252
สถานีรถไฟชะอำ โทร. (032) 471 159
สถานีรถปรับอากาศ (ปอ.1) โทร. (032) 471 615 (สี่แยกชะอำ) โทร.(032) 471 654, (032) 4332 88 (ชายหาดชะอำ)
ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวเฉพาะกิจหัวหิน-ชะอำ โทร. (032) 515 995

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากทางหลวงหมายเลข 4 แยกซ้ายเข้าตัวเมืองเพชรบุรี เจอไฟแดงสามแยกศาลหลักเมืองเลี้ยวขวา เจอสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้าย ตรงตามถนนราชวิถี ผ่าน 2 ไฟแดง ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี เลยมาจะเป็นสี่แยกให้เลี้ยวขวามาและจะเจอสี่แยกไฟแดง เลี้ยวซ้ายประมาณ 300 เมตร เจอวัดใหญ่สุวรรณารามอยู่ทางขวามือ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น