เจดีย์ยักษ์

เจดีย์ยักษ์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีปราชญ์ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เป็นเจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ ตั้งอยู่ข้างสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช บริเวณวัดเจดีย์เดิมซึ่งร้างไปแล้ว สันนิษฐานว่าสร้างโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ กับบริวารที่อพยพหลบภัยมาอาศัยเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อประมาณ ปี 1546(ข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช) ปัจจุบันวัดร้างเหลือเพียงเจดีย์ มีนิทานเล่าขานตำนานเรื่องระหว่างเจดีย์ยักษ์นี้ กับพระธาตุเจดีย์ เล่าว่า

สมัยโบราณปรากฎว่ามียักษ์ตนหนึ่งเข้ามายังเมืองนครศรีธรรมราช ต้องการจับคนในเมืองกินเป็นอาหาร ระหว่างนั้นทางชาวเมืองกำลังก่อสร้างเจดีย์พระธาตุอยู่ ชาวบ้านจึงขอร้องยักษ์ตนนั้นว่าอยากสร้างเจดีพระธาตุให้เสร็จก่อนแล้วจะยอมให้กินเป็นอาหาร ทันใดนั้นก็มีชายผู้หนึ่งนึกพิเรนจึงท้าเจ้ายักษ์ตนนั้นว่าถ้าแน่จริงให้มาแข่งกันสร้างเจดีย์ เจ้ายักษ์ก็รับปาก เวลาผ่านไปเจ้ายักก็เริ่มสร้างเจดีย์ ทางยักษ์ตนนั้นใช้เวลาไม่นานก็สร้างเจดีย์กำลังจะเสร็จแล้ว ทางชาวเมืองเห็นว่ายังไงก็คงไม่มีทางสร้างเสร็จก่อนเจ้ายักษ์แน่ๆจึงคิดอุบายนำผ้าสีเหลืองมาห่มเจดีย์พระธาตุ ด้วยระยะห่างระหว่างพระธาตุกับเจดีย์ยักษ์ทำให้เจ้ายังมองไปเห็นเหมือนว่าชาวเมืองสร้างเจดีเสร็จก่อนตนจึงเกิดโมโหอย่างมาก ด้วยความโกรธจึงใช้มือทุบยอดเจดีย์ของตนที่กำลังจะเสร็จจนยอดหัก แล้วด้วยความอับอายยักษ์ตนนั้นจึงวิ่งออกจากเมืองไป ชาวเมืองดีใจเป็นอย่างมากจึงเกิดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

1. เจดีย์ (สถูป) ทรงลังกาเป็นเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่มีความสูงเกือบเท่ากับพระบรมธาตุเจดีย์ องค์ระฆังกลมตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมทรงสูงประมาณเกือบ 2 เมตร ย่อมุมไม้สิบสอง รับกับฐานเขียงกลม 3 ชั้น จนถึงชั้นมาลัยลูกแก้วและองค์ระฆัง เหนือองค์ระฆังเป็นบัลลังก์ ก้านฉัตรมีเสาหาน ส่วนยอดมีเพียงปล้องไฉน ปลียอดหักไป ลักษณะรูปแบบศิลปกรรมสันนิษฐานอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 ลักษณะคล้ายเจดีย์ในอาณาจักรสุโขทัยที่เป็นเจดีย์ทรงลังกา

2.เครื่องถ้วยที่ขุดได้จากกรุเจดีย์ยักษ์ ซึ่งมีทั้งเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงและเครื่องถ้วยเวียดนาม

3.พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย(พระเงิน) ลงรักปิดทองขนาดหน้าตัก 3.50 เมตร สูง 4.30 เมตร ประดิษฐานในอาคารโปร่ง

4.ศาลาพระเงิน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเงิน ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของพระเจดีย์ยักษ์ เดิมเป็นเพิงไม้บังแดดบังฝนเท่านั้น ต่อมาจึงได้รับการสร้างขึ้นใหม่ใน พ.ศ.2506 โดยหน้าศาลามีมีแผ่นโลหะติดอยู่กับเสาด้านหน้าศาลา 2 แผ่นมีข้อความดังนี้

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.4 กก.7 จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 346 517
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 346 515-6
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (075) 341 125
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (075) 356 500, 345 805
สถานีรถไฟ โทร. (075) 356 346, 346 129
โรงพยาบาลขนอม โทร. (075) 529 033
โรงพยาบาลฉวาง โทร. (075) 481 372, 481 115
โรงพยาบาลทุ่งสง โทร. (075) 411 384, 411 785
โรงพยาบาลนาบอน โทร. (075) 419 332
โรงพยาบาลปากพนัง โทร. (075) 517 019
โรงพยาบาลพรหมคีรี โทร. (075) 396 123
โรงพยาบาลมหาราช-นครศรีธรรมราช โทร. (075) 342 019-20
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โทร. (075) 441 020
โรงพยาบาลลานสกา โทร. (075) 391 123

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว เจดีย์ยักษ์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีปราชญ์ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ความเห็น

ความเห็น