สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ตำบลเพ ริมอ่าวบ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง เป็นสถานที่ศึกษา ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่สวยงามและหายาก รวมทั้งความรู้ทางด้านทรัพยากรสัตว์ทะเลและการประมง

การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต แบ่งออกเป็น
1.1 บ่อแสดงระบบนิเวศน้ำตื้น (touch pool) จัดแสดงสัตว์น้ำในระบบนิเวศที่อยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 200 เมตร เช่น ดาวส้มแดง ดาวหมอนปักเข็ม ปลิงส้ม ปลิงหนาม เป็นต้น
1.2 ตู้ปลาทะเล จำนวน 43 ตู้
1.3 บ่อขนาดใหญ่ จำนวน 4 บ่อ ประกอบด้วย บ่อปลากลางแจ้งขนาด 5,400 ตัน จัดแสดงระบบนิเวศใต้ท้องทะเล บ่ออุโมงค์ ขนาด 400 ตัน มีอุโมงค์รอดผ่านยาว 10 เมตร สัมผัสชีวิตใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด บ่อเต่าทะเล ขนาด 280 ตัน จัดแสดงพันธุ์เต่าทะเล บ่อทรงกระบอก ขนาด 40 ตัน จัดแสดงพันธุ์ปลาผิวน้ำ

2. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง ประกอบด้วย
2.1 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2.2 เครื่องมือประมงทะเลพื้นบ้าน เรือประมงพื้นบ้าน และเรือประมงพาณิชย์
2.3 แบบจำลองสัตว์ทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือหายาก ได้แก่ พะยูน วาฬ โลมา และฉลามวาฬ
2.4 นิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับทรัพยากรประมง สัตว์ทะเล หรือกิจกรรมสำคัญต่างๆ

3. พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย
จัดแสดงเปลือกหอยจำนวน 6 ตู้ เป็นเปลือกหอยทะเลในน่านน้ำไทย และจำแนกชนิดไว้จำนวน 150 ชนิด นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงความรู้ต่างๆ ตามพื้นที่ภายในอาคาร ดังนี้

  •  วิวัฒนาการของปลา
  •  ระบบนิเวศแนวปะการัง
  •  ปลาฉลามเพชฌฆาตใต้ท้องทะเล
  •  สัตว์น้ำในปะการังเทียม
  •  หอยทะเล

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม

เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันพุธ-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00–16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น. ปิดวันจันทร์-อังคาร การเข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อโดยตรง ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

อัตราค่าเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 20 บาท (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และเด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. ไม่เสียค่าเข้า)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง โทร. (038) 653 672, (038) 653 741 โทรสาร (038) 651 763
สายด่วนสอบถามข้อมูลท่องเที่ยว 1672
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. (02) 694 1222 ต่อ 8, (02) 282 9773
สำนักงาน ททท.ระยอง (038) 655 420-1
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (038) 694 102-3
ตำรวจท่องเที่ยว (038) 651 669
ตำรวจทางหลวง (038) 611 203
สภ.อ.เมืองระยอง (038) 613 677, (0 38) 616 749
สภ.อ.แกลง (038) 611 111, (038) 672 521-2
สภ.อ.เขาชะเมา (038) 969 218-9
สภ.อ.นิคมพัฒนา (038) 636 111
สภ.ต.บ้านกร่ำ (038) 638 111
สภ.อ.บ้านค่าย (038) 641 763
สภ.อ.บ้านฉาง (038) 601 991, (038) 601 111
สภ.อ.ปากน้ำประแสร์ (038) 661 111
สภ.ต.เพ (038) 651 111, (038) 652 999
สภ.อ.มาบตาพุด (038) 607 111, (038) 608 587
สภ.อ.วังจันทร์ (038) 666 111
โรงพยาบาลระยอง (038) 611 104, (038) 617 451-8
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-ระยอง (038) 612 999
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (038) 860 890-3 (อำเภอเมืองระยอง)
โรงพยาบาลแกลง (038) 671 113-4
โรงพยาบาลบ้านค่าย (038) 641 005-6
โรงพยาบาลบ้านฉาง (038) 603 838, (038) 603 995
โรงพยาบาลบ้านฉาง (038) 601 028, (038) 602 260 (จักรชัย)

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 22 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 1 วิ่งเส้นสุขุมวิท จากตัวเมืองระยองไปทางแกลง เลี้ยวขวาตรงแยกบ้านเพ สุดที่ตลาดบ้านเพเลี้ยวขวา ไปทางบ้านปากคลอง ตรงไปจนถึงทางเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฯ
เส้นทางที่ 2 ถ้ามาจากถนนเลียบหาดแม่รำพึง วิ่งไปทางก้นอ่าว เจอสี่แยกเลี้ยวขวาไปทางตลาดบ้านเพ ถึงสามแยก เลี้ยวขวาตรงป้ายบอกทางไปสถานีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ สุดทางที่ศูนย์ประมงฯ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น