แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางเจ้าฉ่า

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางเจ้าฉ่า บ้านบางเจ้าฉ่าตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านยางทอง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตำบลนี้เป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งชาวบ้านได้เคยร่วมกับชาวแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ และชาวบางระจัน สู้รบกับพม่า ณ บ้านบางระจัน โดยมีนายฉ่าเป็นผู้นำ นายฉ่านั้นพื้นเพเป็นคนสีบัวทอง ภายหลังการสู้รบยุติแล้ว นายฉ่าจึงได้นำชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยถาวรขึ้นในชุมชนด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำน้อยแต่เดิมเรียกว่า บ้านสร้างสามเรือนเพราะเริ่มแรกมีเพียงสามหลังคาเรือนเท่านั้น ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้งเป็นที่อยู่อาศัยปัจจุบันมีชื่อว่าบางเจ้าฉ่าเพราะนำชื่อของนายฉ่ามาตั้งชื่อซึ่งนายฉ่านั้นเป็นทั้งผู้นำและเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน

บ้านบางเจ้าฉ่าแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่ ซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนและได้พระราชทานคำแนะนำให้ราษฎรปลูกไม้ไผ่สีสุกเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องจักสานและเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือประเภทนี้ไว้ งานจักสานของบ้านบางเจ้าฉ่านี้มีความละเอียดประณีตสวยงามสามารถพัฒนางานฝีมือตามความต้องการของตลาดไม่ยึดติดกับรูปแบบเก่าจนสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการพัฒนาอาชีพภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ แสดงอุปกรณ์เครื่องใช้พื้นบ้านต่างๆ ที่ผลิตจากไม้ไผ่และมีเก็บรวบรวมเอาไว้นอกจากนี้ที่บางเจ้าฉ่า ยังมีบริการรถอีแต๋นชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำน้อย กิจกรรมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนมะม่วง สวนมะยงชิด และสวนกระท้อน ฯลฯ ชมแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอใกล้เคียง อำเภอโพธิ์ทองอำเภอไชโยและอำเภอแสวงหา มีบ้านพักโฮมสเตย์ไว้คอยบริการด้วย

[adsense-2]

สิ่งอำนวยความสะดวก/ที่พัก
อัตราค่าบริการหมู่บ้านบางเจ้าฉ่า มีบ้านพักโฮมสเตย์ 7 หลัง มีทั้งเรือนไทยและตึก สามารถรับนักท่องเที่ยว พักค้างได้ประมาณ 100 คน

อัตราค่าที่พัก 100 บาท /คน
* อาหารเช้า 30 บาท/คน
* อาหารกลางวัน 50 บาท/คน
* อาหารเย็น 50 บาท /คน
(ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
ค่าเช่าเต๊นท์100บาท/หลัง(นอนได้2-4คน)
ค่าเช่ารถอีแต๋นนำเที่ยวอย่างเดียวในหมู่บ้าน *100 บาท/คัน
ค่าเช่าจักรยาน อัตราคันละ 30 บาท
ค่าเช่าเรือแจว นั่งได้ 8 คน ให้เช่าลำละ 300 บาท
ผู้นำชมแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง อัตราค่าบริการ 200-300 บาท ต่อวัน/คณะ (คน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางเจ้าฉ่า โทร. (0-35) 644319 (เฉพาะเวลาราชการ)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง โทร.(0-35) 644319 (เฉพาะเวลาราชการ)

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ขับรถไปตามเส้นทางสายอ่างทอง-โพธิ์ทองประมาณ 9 กิโลเมตรถึงคลองชลประทานยางมณีจากนั้นเลี้ยวขวาเลียบคลองไปอีกประมาณ5 กิโลเมตรจึงเลี้ยวขวาไปตามทางเข้าวัดยางทองแหล่งหัตถกรรมจะอยู่บริเวณหลังวัดยางทอง

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น